Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nario Algirdo Grublio 2011 04 12-2012 04 01 veiklos ataskaita

 

2011 balandžio 12 d. davęs priesaiką tapau Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariu ir pradėjau savo visuomeninę veiką klaipėdiečių labui.
Savivaldybės tarybos nariu išrinktas pirmą kartą Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio partijos sąraše. Todėl dirbu šios partijos Liberalų sąjūdžio frakcijoje. Kolegos išrinko frakcijos pirmininku ir pavedė rūpintis frakcijos darbo organizavimo reikalais. Reguliariai rengiu frakcijos posėdžius, dalyvauju koalicijos pasitarimuose. Stebiu ,kad būtų  vykdomi  rinkiminės programos ir koalicinės sutarties nuostatos.
Dirbu miesto ūkio komitete. Kartu su komiteto pirmininku ,bendrapartiečiu A.Vaišvila ,stengiamės skirti dėmesį miesto komunalinio ūkio, transporto infrastruktūros vystymo, atliekų tvarkymo problematikai. Surengėme du  išvažiuojamuosius posėdžius, kurių metu  realiose probleminėse vietose   kartu su savivaldybės administracijos specialistais ieškojome sprendimų. Atkreipiau  dėmesį, kad  mieste nepakankamai  rūpinamasi  aplinkosauga .Ėmiausi iniciatyvos ,kad  tai spręsti būtų pavesta ūkio komitetui . Patvirtinus patikslintą  Savivaldybės  tarybos reglamentą, komitetas gavo naują pavadinimą – Miesto ūkio ir aplinkosaugos komitetas. 
Dalyvauju Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto darbe. Išrinktas komiteto pirmininko pavaduotoju. Kadangi  pirmas išrinktasis komiteto pirmininkas nusišalino nuo darbo komitete teko imtis  asmeninės iniciatyvos organizuojant darbą . Paruošiau ir taryba patvirtino komiteto veiklos  programą ,pravedžiau būtinuosius organizacinius posėdžius. Išrinkus naują pirmininką, aktyviai dalyvauju sprendžiamų problemų svarstyme.
Esu Korupcijos prevencijos ir kontrolės komiteto pirmininkas. Per ataskaitinį laikotarpį išanalizavome savivaldybės administracijos 2010-2013 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo planą. Susipažinome su padėtimi organizuojant savivaldybėje viešuosius pirkimus, analizavome iškylančių teisminių ginčų priežastis. Skyrėme dėmesį Savivaldybėje dirbančių valstybės tarnybos pareigūnų atrankos, mokymo ir atestavimo  principams. Išklausėme Savivaldybės kontrolierės darbo ataskaitą ir apsvarstėme miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą 2012 metams .
Esu išrinktas ir dalyvauju  Savivaldybės  tarybos  Jūrinių  ir vidaus vandenų komisijos, Klaipėdos miesto tarybos, profesinių  sąjungų ir darbdavių organizacijų trišalės tarybos ,Sveikatos tarybos darbe.
Skiriu dėmesį miesto bendruomenės veiklos aktyvinimui: 
Kartu su grupe bendraminčių ėmėmės iniciatyvos, kad miesto 760 metų istorinės sukakties paminėjimo  akcentuose būtų  reikiamas dėmesys skirtas istorinei miesto heraldikai. Pavyko pasiekti, kad įprasminant šią sukaktį  , 2012 metai paskelbti Klaipėdos vėliavos ir herbo metais . Kartu su tarybos nariais: V.Čepu ir S.Budinu organizavome miesto sporto bendruomenės kongresą. Jo dokumentai tapo  aiškiu kelrodžiu  pradėti  pertvarką miesto sporto sistemoje  ,įgyvendinant sveiko miesto uždavinius ir sprendžiant  moksleivių užimtumo bei veiklos finansavimo problemas. Pavyko įtikinti kolegas surengti  nemokamą koncertą ir Vasario -16-osios minėjimą “Švyturio“ arenoje. Kas leido tūkstančiams  miestiečių, ypač pensininkams, atrasti kelią į  naują bendruomenės kultūros centrą.
Nevengiu bendravimo miesto visuomenėje. Nuolat dalyvauju susitikimuose, seminaruose ir diskusijose  aktualiais miesto bendruomenei klausimais.

2011 balandžio 12 d. davęs priesaiką tapau Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariu ir pradėjau savo visuomeninę veiką klaipėdiečių labui.

Savivaldybės tarybos nariu išrinktas pirmą kartą Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio partijos sąraše. Todėl dirbu šios partijos Liberalų sąjūdžio frakcijoje. Kolegos išrinko frakcijos pirmininku ir pavedė rūpintis frakcijos darbo organizavimo reikalais. Reguliariai rengiu frakcijos posėdžius, dalyvauju koalicijos pasitarimuose. Stebiu ,kad būtų  vykdomi  rinkiminės programos ir koalicinės sutarties nuostatos.

Dirbu miesto ūkio komitete. Kartu su komiteto pirmininku ,bendrapartiečiu A.Vaišvila ,stengiamės skirti dėmesį miesto komunalinio ūkio, transporto infrastruktūros vystymo, atliekų tvarkymo problematikai. Surengėme du  išvažiuojamuosius posėdžius, kurių metu  realiose probleminėse vietose   kartu su savivaldybės administracijos specialistais ieškojome sprendimų. Atkreipiau  dėmesį, kad  mieste nepakankamai  rūpinamasi  aplinkosauga .Ėmiausi iniciatyvos ,kad  tai spręsti būtų pavesta ūkio komitetui. Patvirtinus patikslintą  Savivaldybės  tarybos reglamentą, komitetas gavo naują pavadinimą – Miesto ūkio ir aplinkosaugos komitetas. 

Dalyvauju Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto darbe. Išrinktas komiteto pirmininko pavaduotoju. Kadangi  pirmas išrinktasis komiteto pirmininkas nusišalino nuo darbo komitete teko imtis  asmeninės iniciatyvos organizuojant darbą . Paruošiau ir taryba patvirtino komiteto veiklos  programą ,pravedžiau būtinuosius organizacinius posėdžius. Išrinkus naują pirmininką, aktyviai dalyvauju sprendžiamų problemų svarstyme.

Esu Korupcijos prevencijos ir kontrolės komiteto pirmininkas. Per ataskaitinį laikotarpį išanalizavome savivaldybės administracijos 2010-2013 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo planą. Susipažinome su padėtimi organizuojant savivaldybėje viešuosius pirkimus, analizavome iškylančių teisminių ginčų priežastis. Skyrėme dėmesį Savivaldybėje dirbančių valstybės tarnybos pareigūnų atrankos, mokymo ir atestavimo  principams. Išklausėme Savivaldybės kontrolierės darbo ataskaitą ir apsvarstėme miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą 2012 metams .

Esu išrinktas ir dalyvauju  Savivaldybės  tarybos  Jūrinių  ir vidaus vandenų komisijos, Klaipėdos miesto tarybos, profesinių  sąjungų ir darbdavių organizacijų trišalės tarybos ,Sveikatos tarybos darbe.

Skiriu dėmesį miesto bendruomenės veiklos aktyvinimui: 

Kartu su grupe bendraminčių ėmėmės iniciatyvos, kad miesto 760 metų istorinės sukakties paminėjimo akcentuose būtų  reikiamas dėmesys skirtas istorinei miesto heraldikai. Pavyko pasiekti, kad įprasminant šią sukaktį  , 2012 metai paskelbti Klaipėdos vėliavos ir herbo metais . Kartu su tarybos nariais: V.Čepu ir S.Budinu organizavome miesto sporto bendruomenės kongresą. Jo dokumentai tapo  aiškiu kelrodžiu pradėti  pertvarką miesto sporto sistemoje  ,įgyvendinant sveiko miesto uždavinius ir sprendžiant moksleivių užimtumo bei veiklos finansavimo problemas. Pavyko įtikinti kolegas surengti  nemokamą koncertą ir Vasario -16-osios minėjimą “Švyturio“ arenoje. Kas leido tūkstančiams  miestiečių, ypač pensininkams, atrasti kelią į  naują bendruomenės kultūros centrą.

Nevengiu bendravimo miesto visuomenėje. Nuolat dalyvauju susitikimuose, seminaruose ir diskusijose aktualiais miesto bendruomenei klausimais.