Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos narės Linos Skrupskelienės 2012 metų veiklos ataskaita

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės pareigas einu nuo 2012 m. lapkričio mėn. 29 dienos. Užėmiau Eugenijaus Gentvilo vietą, nes jis buvo išrinktas į LR Seimą ir nusprendė dirbti LR Seime. Tai – pirmoji mano kadencija miesto Taryboje.
 Kartu su Vytautu Grubliausku, Algirdu Grubliu, Artūru Šulcu, Audrone Balnioniene, Ramune Staševičiūte, Audriu Vaišvila bei Vytautu Čepu Klaipėdos miesto taryboje priklausau Liberalų sąjūdžio frakcijai.
Per ataskaitinį mėnesį dirbau vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu ir kitais teisės aktais.                                       
Per ataskaitinį laikotarpį vyko 3 Tarybos posėdžiai. Dalyvau 2-uose iš jų, 1-ame nedalyvavau dėl ligos. Atidžiai studijavau ir susipažinau su parengtais miesto Tarybos sprendimais, dalyvavau juos svarstant ir priimant.
Pasirinkau dirbti miesto tarybos Strateginiame plėtros komitete bei Jūrinių ir vidaus vandenų reikalų komisijoje. 
Strateginio plėtros komiteto bei Jūrinių ir vidaus vandenų reikalų komisijos posėdžiuose per ataskaitinį mėnesį nedalyvavau, nes Savivaldybės tarybos sprendimu dar nebuvau paskirta į komitetą bei komisiją.
Savivaldybės tarybos narė Lina Skrupskelienė

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės pareigas einu nuo 2012 m. lapkričio mėn. 29 dienos. Užėmiau Eugenijaus Gentvilo vietą, nes jis buvo išrinktas į LR Seimą ir nusprendė dirbti LR Seime. Tai – pirmoji mano kadencija miesto Taryboje.

Kartu su Vytautu Grubliausku, Algirdu Grubliu, Artūru Šulcu, Audrone Balnioniene, Ramune Staševičiūte, Audriu Vaišvila bei Vytautu Čepu Klaipėdos miesto taryboje priklausau Liberalų sąjūdžio frakcijai.

Per ataskaitinį mėnesį dirbau vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu ir kitais teisės aktais.                                       

Per ataskaitinį laikotarpį vyko 3 Tarybos posėdžiai. Dalyvau 2-uose iš jų, 1-ame nedalyvavau dėl ligos. Atidžiai studijavau ir susipažinau su parengtais miesto Tarybos sprendimais, dalyvavau juos svarstant ir priimant.

Pasirinkau dirbti miesto tarybos Strateginiame plėtros komitete bei Jūrinių ir vidaus vandenų reikalų komisijoje. 

Strateginio plėtros komiteto bei Jūrinių ir vidaus vandenų reikalų komisijos posėdžiuose per ataskaitinį mėnesį nedalyvavau, nes Savivaldybės tarybos sprendimu dar nebuvau paskirta į komitetą bei komisiją.

 

Savivaldybės tarybos narė Lina Skrupskelienė