Klaipėdos m. savivaldybės tarybos miesto ūkio komiteto 2011 m. veiklos ataskaita

 

KLAIPĖDOS M. SAVIVALDYBĖS TARYBOS MIESTO ŪKIO KOMITETO VEIKLOS 2011 M.
ATASKAITA
Komiteto sudėtis: pirmininkas – Audrius Vaišvila, nariai – Algimantas Grublys, Mindaugas Žilys, Vytautas Lupeika, Vidmantas Plečkaitis.
Komiteto darbo pradžia – 2011 m. balandžio 12 d. Nuo tos dienos iki 2011-12-31 buvo surengti ir įvyko 19 posėdžių. Iš jų du – išvažiuojamieji ir vienas bendras su Strateginės plėtros komiteto nariais.
Komitetas dirbo vadovaudamasis Klaipėdos miesto tarybos darbo reglamentu, svarstė ir derino Savivaldybės administracijos specialistų parengtus sprendimų projektus, teikė savo pasiūlymus, svarstė gyventojų skundus bei siūlymus. 
Pirmiausia komiteto nariai buvo supažindinti su jų atstovaujamo komiteto kuruojamomis sritimis. Pateikti informacijos apie savo veiklą į komiteto posėdžius  buvo kviečiami VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro, UAB „Gatvių apšvietimas“, AB „Klaipėdos vanduo“, AB „Klaipėdos energija“, Savivaldybės administracijos miesto tvarkymo, kapinių, transporto priežiūros tarnybų vadovai. Komiteto nariai aktyviai domėjosi Savivaldybei priklausančių įmonių ekonomine padėtimi,  jų teikiamų paslaugų kokybe bei kitais klausimais.
Komiteto posėdžiuose ataskaitiniu laikotarpiu buvo svarstyta devyniasdešimt klausimų, išklausyta daug informacijos įvairiomis temomis, pagal galimybes buvo nagrinėti gyventojų skundai, pasiūlymai. Komitete taip pat išklausytas Klaipėdos gyventojo pasiūlymas dėl išlaidų šilumos ir elektros energijai mažinimo Klaipėdos biudžetinėse įstaigose. 
Komiteto nariams buvo pristatyta VšĮ „Klaipėdos  keleivinis transportas“ vadovo veiklos ataskaita. 
Komitetas svarstė klausimus, susijusius su komunalinių atliekų surinkimu ir tvarkymu, gyventojų atleidimo nuo rinkliavos bei komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo klausimus.
Miesto ūkio komitetas kartu su Strateginės plėtros komitetu svarstė klausimą dėl pėstiesiems pritaikytos  Žvejų gatvės infrastruktūros. Abu komitetai šiai idėjai pritarė ir rekomendavo Klaipėdos miesto administracijai svarstant kitų metų biudžetą rasti lėšų jai  įgyvendinti.
Išvažiuojamajame posėdyje komitetas susipažino su miesto gatvių, aikščių skverų, pliažų ir jų prieigų būkle. Komiteto nariai atkreipė Klaipėdos savivaldybės administracijos dėmesį į tai, kad įmonė, UAB "Klaipėdos laivų remontas" kuriai perduotas krantinės valdymas, neįvykdė savo investicinių įsipareigojimų. 
Komitetas pritarė ir patvirtino miesto susisiekimo maršrutiniais taksi tarifų dydžių nustatymo metodiką.
Patvirtinti Klaipėdos smulkiojo ir vidutiniojo verslo tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nuostatai. 
Komitete  svarstyta ir daugiau klausimų, susijusių su  transportu, komunaliniu ūkiu ir kitomis  miesto ūkio sritimis bei jų problemomis.
Komiteto pirmininkas                                        Audrius Vaišvila

KLAIPĖDOS M. SAVIVALDYBĖS TARYBOS MIESTO ŪKIO KOMITETO VEIKLOS 2011 M.

ATASKAITA

 

Komiteto sudėtis: pirmininkas – Audrius Vaišvila, nariai – Algimantas Grublys, Mindaugas Žilys, Vytautas Lupeika, Vidmantas Plečkaitis.

Komiteto darbo pradžia – 2011 m. balandžio 12 d. Nuo tos dienos iki 2011-12-31 buvo surengti ir įvyko 19 posėdžių. Iš jų du – išvažiuojamieji ir vienas bendras su Strateginės plėtros komiteto nariais.

Komitetas dirbo vadovaudamasis Klaipėdos miesto tarybos darbo reglamentu, svarstė ir derino Savivaldybės administracijos specialistų parengtus sprendimų projektus, teikė savo pasiūlymus, svarstė gyventojų skundus bei siūlymus. 

Pirmiausia komiteto nariai buvo supažindinti su jų atstovaujamo komiteto kuruojamomis sritimis. Pateikti informacijos apie savo veiklą į komiteto posėdžius  buvo kviečiami VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro, UAB „Gatvių apšvietimas“, AB „Klaipėdos vanduo“, AB „Klaipėdos energija“, Savivaldybės administracijos miesto tvarkymo, kapinių, transporto priežiūros tarnybų vadovai. Komiteto nariai aktyviai domėjosi Savivaldybei priklausančių įmonių ekonomine padėtimi,  jų teikiamų paslaugų kokybe bei kitais klausimais.

Komiteto posėdžiuose ataskaitiniu laikotarpiu buvo svarstyta devyniasdešimt klausimų, išklausyta daug informacijos įvairiomis temomis, pagal galimybes buvo nagrinėti gyventojų skundai, pasiūlymai. Komitete taip pat išklausytas Klaipėdos gyventojo pasiūlymas dėl išlaidų šilumos ir elektros energijai mažinimo Klaipėdos biudžetinėse įstaigose. 

Komiteto nariams buvo pristatyta VšĮ „Klaipėdos  keleivinis transportas“ vadovo veiklos ataskaita. 

Komitetas svarstė klausimus, susijusius su komunalinių atliekų surinkimu ir tvarkymu, gyventojų atleidimo nuo rinkliavos bei komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo klausimus.

Miesto ūkio komitetas kartu su Strateginės plėtros komitetu svarstė klausimą dėl pėstiesiems pritaikytos  Žvejų gatvės infrastruktūros. Abu komitetai šiai idėjai pritarė ir rekomendavo Klaipėdos miesto administracijai svarstant kitų metų biudžetą rasti lėšų jai  įgyvendinti.

Išvažiuojamajame posėdyje komitetas susipažino su miesto gatvių, aikščių skverų, pliažų ir jų prieigų būkle. Komiteto nariai atkreipė Klaipėdos savivaldybės administracijos dėmesį į tai, kad įmonė, UAB "Klaipėdos laivų remontas" kuriai perduotas krantinės valdymas, neįvykdė savo investicinių įsipareigojimų. 

Komitetas pritarė ir patvirtino miesto susisiekimo maršrutiniais taksi tarifų dydžių nustatymo metodiką.

Patvirtinti Klaipėdos smulkiojo ir vidutiniojo verslo tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nuostatai. 

Komitete  svarstyta ir daugiau klausimų, susijusių su  transportu, komunaliniu ūkiu ir kitomis  miesto ūkio sritimis bei jų problemomis.

 

 

Komiteto pirmininkas
Audrius Vaišvila