Klaipėdoje teikiamos kokybiškesnės paslaugos neįgaliesiems

Klaipėdos mieste baigiamas vykdyti ilgiau nei du metus trukęs Integralios socialinės globos paslaugų teikimo projektas.
Projektu siekiama plėsti dienos socialinės globos paslaugas bei gerinti jų kokybę. Dienos socialinės globos paslaugų plėtra sudaro galimybę žmogui su fizine ir psichine negalia ilgiau gyventi įprastoje aplinkoje, o tokio žmogaus artimiesiems pagerins sąlygas integruotis į visuomenę ir darbo rinką.
Projekto įgyvendinimas palengvino asmenų su negalia ir jų artimųjų kasdienybę bei suteikė šeimos nariams galimybę tinkamai pasirūpinti slaugomu asmeniu, derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus.
Integralios socialinės globos paslaugas teikia projekto partneriai BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras ir BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“. Įstaigose dirbantys socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai kartu su projekto vykdymui įdarbinamais slaugytojais, kineziterapeutais ir slaugytojų padėjėjais sudarė profesionalias mobiliąsias komandas.  Projekto įgyvendinimo metu sukurtos 6 mobilios komandas, kurios teikia paslaugas pagal poreikį nuo 2 iki 8 val. per dieną, visomis savaitės dienomis.
2015 m. rugsėjo 28 d.  vyks projekto „Integralios socialinės globos paslaugų teikimas Klaipėdos mieste“ baigiamoji konferencija (Viešbutis „Navalis“, adresu H. Manto g. 23, Klaipėda).
Konferencijos metu vyks projekto rezultatų pristatymas, bus aptariamas integralios pagalbos plėtros programos veiksmingumas ir plėtros kryptys, savo patirtimi pasidalins projekto vykdytojai bei neįgaliųjų artimieji, savanoriai.
Sveikinimo žodį pasakys Klaipėdos miesto savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas.
Konferencijoje dalyvaus Socialinių reikalų komiteto nariai, Neįgaliųjų reikalų tarybos nariai, organizacijų dirbančių su senyvo amžiaus žmonėmis atstovai.

 

 

Nuotr.: www.etaplius.lt