Klaipėdoje skelbiami seniūnaičių rinkimai

Naujovė – Klaipėdoje seniūnaičių rinkimai bus vykdomi tiek įprastu, tiek ir elektroniniu būdu, teigė administracijos direktoriaus pavadutoja Alina Velykienė

Nuo kovo 10 d. Klaipėdoje prasideda seniūnaičių rinkimai. Klaipėdiečiai, norintys atstovauti bendruomenės interesus nustatytų teritorijų seniūnaitijose, savo kandidatūras miesto savivaldybės administracijoje sudarytai komisijai gali teikti nuo kovo 10 iki kovo 25 d. 

Asmuo, norintis būti seniūnaičiu, turi pateikti prašymą dalyvauti seniūnaičių rinkimuose, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir trumpą gyvenimo aprašymą. Jei kandidatą siūlo kiti subjektai, privaloma pridėti kandidato sutikimą, kuriame nurodyti kandidato asmens duomenys (vardas, gimimo data, gyvenamoji vieta, kontaktinis telefono numeris). Jei kandidatą siūlo nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, įstaigos ar organizacijų kolektyvai, be aukščiau nurodytų dokumentų kartu su prašymu turi būti pridėta susirinkimo protokolo kopija ar protokolo išrašas.

Kandidatų prašymai bus priimami nuo kovo 10 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (Liepų g. 11) patalpose, Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir elektroninių paslaugų poskyryje (116 kab.)

Patvirtintas kandidatų į seniūnaičius sąrašas bus skelbiamas kovo 31 d. Rinkimų apklausos lapus bus galima gauti Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje arba rasti pavyzdį interneto svetainėje www.klaipeda.lt.

Savivaldybės administracija šiemet sudarys galimybę klaipėdiečiams už kandidatus į seniūnaičius balsuoti ir elektroniniu būdu.

Nuo balandžio 1 d. iki 24 d. bus vykdoma gyventojų apklausa. Kandidatai savarankiškai arba pasitelkę padėjėjus turės galimybę apklausti gyventojus, gyvenančius jų ketinamoje atstovauti seniūnaitijos teritorijoje. Gegužės 5 d. bus skelbiami seniūnaičių rinkimų rezultatai.

Seniūnaitis renkamas trejų metų kadencijai ir dirba visuomeniniais pagrindais. Daugiausiai savo seniūnaitijos bendruomenės atstovų parašų surinkęs kandidatas bus skelbiamas seniūnaitijos seniūnaičiu. Iki gegužės 1 d. Klaipėdoje planuojama išrinkti 54 seniūnaičius. Jei rinkimuose į seniūnaičius  seniūnaitijoje nedalyvautų nė vienas kandidatas, šioje seniūnaitijoje būtų vykdomi pakartotiniai rinkimai.

Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, seniūnaitijoje, kurioje gyvena mažiau negu 500 gyventojų, administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija seniūnaičių rinkimams organizuoti kvies gyventojų susirinkimą ir jo metu išrinks seniūnaitį. VRK duomenimis, Girulių seniūnaitijoje gyvena 474 gyventojai, todėl seniūnaitis čia turės būti renkamas susirinkimo metu.

Seniūnaičių rinkimai vykdomi įgyvendinant Vietos savivaldos įstatymą. Klaipėdos mieste seniūnijų nėra, jų funkciją atlieka Savivaldybės administracija. Naujos kadencijos seniūnaičiams Klaipėdos savivaldybės Tarybos sprendimu bus skiriamos 25 litų dydžio kasmėnesinės išmokos kanceliarinėms išlaidoms kompensuoti.  

Seniūnaičių rinkimų tikslas – aktyvinti bendruomenes, skatinti bendrauti bei kartu spręsti iškilusias problemas.