Klaipėdoje rengiamasi priešmokyklinių įstaigų tinklo pertvarkai

Klaipėdoje, kaip ir kituose šalies miestuose, dėl numatomo privalomojo priešmokyklinio ugdymo įvedimo, rengiamasi priešmokyklinių įstaigų tinklo pertvarkai. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje buvo sudaryta darbo grupė, kuri išanalizavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo situaciją Klaipėdos mieste ir parengė  2015–2018 metų priešmokyklinio ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos bendrąjį planą (toliau – Bendrasis planas).

Šiuo metu pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įstaigose ugdomi 8773 vaikai ir tai yra didžiausias skaičius per pastaruosius 10 metų (2005 m. buvo ugdomi 6778, 2006 m. – 6727 vaikai).

Nustatyta, kad 2015–2016 m. pateiktų prašymų ugdyti vaikus įstaigose yra  net 600 daugiau, negu bus galima priimti į įstaigas pagal šiuo metu veikiančias grupes. Be to šalyje keičiami teisiniai dokumentai, nustatantys privalomąjį priešmokyklinį ugdymą šešiamečiams, tad bendras ugdomų vaikų skaičius gali dar labiau išaugti. Siekiant mažinti vietų trūkumą, savivaldybės administracijos darbo grupė parengė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietų skaičiaus didinimo priemonių planą, kuris su Bendruoju planu bus teikiamas patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai.

Priemonių plane šiais metais numatyta įsteigti 4 grupes laisvose lopšelio-darželio „Žiogelis“ patalpose, 10 grupių kitoms ugdymo reikmėms naudojamose švietimo įstaigų  patalpose, 4 grupes vykdant mokyklų darželių struktūros pertvarką į ikimokyklines įstaigas.  Taip pat planuojama atidaryti 2 grupes (1 lopšelio ir 1 priešmokyklinę) lopšelyje-darželyje „Obelėlė“, iškėlus vaikų laisvalaikio centro klubą „Žuvėdra“ į jo veiklai tinkamas patalpas.

Siekiant užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą ir atsižvelgiant į tėvų pageidavimą, 2015 m. planuojama 4 priešmokyklinio ugdymo grupes siūlyti  atidaryti dviejose bendrojo ugdymo mokyklose (2016 m. būtų ir daugiau mokyklų). Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros galimybes mažina lopšelio-darželio  „Purienos“ veikiančių grupių (150 vaikų) iškėlimas nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 1 d. į kitas įstaigas, vykdant statybos ir rekonstrukcijos darbus (statomas priestatas „Aušrinės“ lopšelio-darželio iškėlimui).

Įvertinus tai, kad dvejus artimiausius metus būtina užtikrinti lopšelio-darželio  „Purienos“ veiklą kitų ikimokyklinių įstaigų patalpose, taip pat sudaryti sąlygas privalomojo priešmokyklinio ugdymo įvedimui, bus sudėtinga artimiausius dvejus metus  tenkinti visų pageidaujančiųjų ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programas poreikį, ypač į pageidaujamą ikimokyklinę įstaigą, tuo labiau, kad šių metų biudžete finansavimas numatytas  tik 11 grupių, į kurias būtų galima priimti  iki 210 vaikų. Tačiau įvykdžius visus siūlomus  Bendrojo plano priemonių plane pokyčius ir gavus papildomą finansavimą grupių įrengimui bei papildomų etatų įvedimui.

2015 m. bus sukurtos 445 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos. Šiai priemonei įgyvendinti 2015 m. reikėtų papildomai numatyti 193,36 tūkst. eurų naujų grupių įrengimui ir 68,4 tūkst. eurų naujų etatų įvedimui.

Numačius reikiamą finansavimą 2016 m. (353,52 eurų grupių ir 155,8 eurų naujų etatų įvedimui) būtų galima sukurti dar 755 vietas. Prieš nustatant konkretų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietų poreikį 2016 m., dar kartą būtų atlikta ikimokyklinio ugdymo situacijos stebėsena ir vertinimas. Prognozuojama,  kad 2017 m. ir 2018 m. minėtų ugdymo vietų poreikis nebebus toks didelis, tačiau siekiant prieinamumo pagal mikrorajonus (ypač šiaurinėje miesto dalyje) siūlomi sprendimai, didinantys ugdymosi vietų skaičių šiame mikrorajone.

„Sėkmingai įgyvendinus numatytas priešmokyklinio ugdymo įstaigų pertvarkos priemones Klaipėdos savivaldybė turi realias galimybes išspręsti  vietų trūkumo šiose miesto įstaigose problemą,“ – sakė Ugdymo ir kultūros departamento direktorė Nijolė Laužikienė.

Tikimasi, kad dalis tėvelių savo vaikams parinks ir vieną iš  nevalstybinių  ikimokyklinių įstaigų, kadangi numatomos ikimokyklinių įstaigų plėtros galimybės  (galėtų būti priimta apie 100 vaikų), suteikiant nenaudojamas patalpas, o tėveliams planuojama iš dalies kompensuoti  mokestį  už ugdymą, skiriant savivaldybės biudžeto lėšas.

Klaipėdoje, kaip ir kituose šalies miestuose, dėl numatomo privalomojo priešmokyklinio ugdymo įvedimo, rengiamasi priešmokyklinių įstaigų tinklo pertvarkai. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje buvo sudaryta darbo grupė, kuri išanalizavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo situaciją Klaipėdos mieste ir parengė  2015–2018 metų priešmokyklinio ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos bendrąjį planą (toliau – Bendrasis planas).

Šiuo metu pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įstaigose ugdomi 8773 vaikai ir tai yra didžiausias skaičius per pastaruosius 10 metų (2005 m. buvo ugdomi 6778, 2006 m. – 6727 vaikai).

Nustatyta, kad 2015–2016 m. pateiktų prašymų ugdyti vaikus įstaigose yra  net 600 daugiau, negu bus galima priimti į įstaigas pagal šiuo metu veikiančias grupes. Be to šalyje keičiami teisiniai dokumentai, nustatantys privalomąjį priešmokyklinį ugdymą šešiamečiams, tad bendras ugdomų vaikų skaičius gali dar labiau išaugti. Siekiant mažinti vietų trūkumą, savivaldybės administracijos darbo grupė parengė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietų skaičiaus didinimo priemonių planą, kuris su Bendruoju planu bus teikiamas patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai.

Priemonių plane šiais metais numatyta įsteigti 4 grupes laisvose lopšelio-darželio „Žiogelis“ patalpose, 10 grupių kitoms ugdymo reikmėms naudojamose švietimo įstaigų  patalpose, 4 grupes vykdant mokyklų darželių struktūros pertvarką į ikimokyklines įstaigas.  Taip pat planuojama atidaryti 2 grupes (1 lopšelio ir 1 priešmokyklinę) lopšelyje-darželyje „Obelėlė“, iškėlus vaikų laisvalaikio centro klubą „Žuvėdra“ į jo veiklai tinkamas patalpas.

Siekiant užtikrinti priešmokyklinio ugdymo prieinamumą ir atsižvelgiant į tėvų pageidavimą, 2015 m. planuojama 4 priešmokyklinio ugdymo grupes siūlyti  atidaryti dviejose bendrojo ugdymo mokyklose (2016 m. būtų ir daugiau mokyklų). Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros galimybes mažina lopšelio-darželio  „Purienos“ veikiančių grupių (150 vaikų) iškėlimas nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 1 d. į kitas įstaigas, vykdant statybos ir rekonstrukcijos darbus (statomas priestatas „Aušrinės“ lopšelio-darželio iškėlimui).

Įvertinus tai, kad dvejus artimiausius metus būtina užtikrinti lopšelio-darželio  „Purienos“ veiklą kitų ikimokyklinių įstaigų patalpose, taip pat sudaryti sąlygas privalomojo priešmokyklinio ugdymo įvedimui, bus sudėtinga artimiausius dvejus metus  tenkinti visų pageidaujančiųjų ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programas poreikį, ypač į pageidaujamą ikimokyklinę įstaigą, tuo labiau, kad šių metų biudžete finansavimas numatytas  tik 11 grupių, į kurias būtų galima priimti  iki 210 vaikų. Tačiau įvykdžius visus siūlomus  Bendrojo plano priemonių plane pokyčius ir gavus papildomą finansavimą grupių įrengimui bei papildomų etatų įvedimui.

2015 m. bus sukurtos 445 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos. Šiai priemonei įgyvendinti 2015 m. reikėtų papildomai numatyti 193,36 tūkst. eurų naujų grupių įrengimui ir 68,4 tūkst. eurų naujų etatų įvedimui.

Numačius reikiamą finansavimą 2016 m. (353,52 eurų grupių ir 155,8 eurų naujų etatų įvedimui) būtų galima sukurti dar 755 vietas. Prieš nustatant konkretų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietų poreikį 2016 m., dar kartą būtų atlikta ikimokyklinio ugdymo situacijos stebėsena ir vertinimas. Prognozuojama,  kad 2017 m. ir 2018 m. minėtų ugdymo vietų poreikis nebebus toks didelis, tačiau siekiant prieinamumo pagal mikrorajonus (ypač šiaurinėje miesto dalyje) siūlomi sprendimai, didinantys ugdymosi vietų skaičių šiame mikrorajone.

„Sėkmingai įgyvendinus numatytas priešmokyklinio ugdymo įstaigų pertvarkos priemones Klaipėdos savivaldybė turi realias galimybes išspręsti  vietų trūkumo šiose miesto įstaigose problemą,“ – sakė Ugdymo ir kultūros departamento direktorė Nijolė Laužikienė.

Tikimasi, kad dalis tėvelių savo vaikams parinks ir vieną iš  nevalstybinių  ikimokyklinių įstaigų, kadangi numatomos ikimokyklinių įstaigų plėtros galimybės  (galėtų būti priimta apie 100 vaikų), suteikiant nenaudojamas patalpas, o tėveliams planuojama iš dalies kompensuoti  mokestį  už ugdymą, skiriant savivaldybės biudžeto lėšas.

 

BFL nuotr./www.kl.lt