Klaipėdoje įgyvendinamas vietos projektas „Danės upės ir pakrančių valymas”

 

Įgyvendindami projektą „Danės upės ir pakrančių valymas“ siekiame, kad išvalyta Danės upė maksimaliai būtų pritaikoma laivybai bei mėgėjiškai žvejybai. Tai yra parengiamasis darbas, siekiant pretenduoti į ES paramą vidaus vandenų transporto maršrutų diegimui, padidinti žuvininkystės regiono patrauklumą. Planuojame išvalyti apie Danės upės 44,3 ha. (upės dugno ir paviršiaus), taip pat išvalyti apie 5,2 ha pakrančių nuo atliekų, savaiminių krūmų ir apgenėti medžius bei išvežti atliekas.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektus, kurie gerina žuvininkystės regiono aplinkos infrastruktūrą, didina jos patrauklumą ir tokiu būdu stiprina žuvininkystės sektoriaus konkurencingumą. 
Danės upės ir pakrančių valymo projektu bus siekiama padidinti Klaipėdos miesto, kaip vieno iš žuvininkystės regiono, patrauklumą, pagerinti Danės upės vandens kokybę, puoselėti Danės upės slėnio kraštovaizdį, taip pat sudaryti sąlygas mėgėjiškos žvejybos, vandens turizmo bei rekreacijos plėtrai.
Vietos projekto įgyvendinimo vieta – Danės upė ir pakrantės nuo Pilies gatvės tilto Klaipėdoje iki Palangos plento tilto per Danės upę. Šiuo vietos projektu siekiama pašalinti aplinkos teršimo šaltinius Danės upėje ir pakrantėse ir taip pritaikyti Danės upę gyventojų poreikiams ir rekreacijai.
"Įgyvendindami projektą „Danės upės ir pakrančių valymas“ siekiame, kad išvalyta Danės upė maksimaliai būtų pritaikoma laivybai bei mėgėjiškai žvejybai. Tai yra parengiamasis darbas, siekiant pretenduoti į ES paramą vidaus vandenų transporto maršrutų diegimui, padidinti žuvininkystės regiono patrauklumą. Planuojame išvalyti apie Danės upės 44,3 ha. (upės dugno ir paviršiaus), taip pat išvalyti apie 5,2 ha pakrančių nuo atliekų, savaiminių krūmų ir apgenėti medžius bei išvežti atliekas"- informavo Klaipėdos miesto asavivaldybės administracijos direkotrės pavaduotoja Alina Velykienė.
Nuo darbų pradžios (gegužės mėnesio) Danės upės dugnas ir pakrantės jau išvalytos nuo buitinių-komunalinių, statybinių, didžiųjų atliekų, panaudotų padangų. Šiuo metu pradėtas Danės upės vagos valymas nuo įvirtusių ir nuskendusių medžių atliekų, vėjovartų. Tuo pačiu tvarkomos Danės upės pakrantės 2 metrų atstumu nuo vandens: sanitariniais kirtimais šalinami trukdantys praplaukti ar keliantys pavojų sausuoliai, džiūstantys medžiai. Uoksiniai medžiai ir kai kurie sausuoliai bus paliekami gamtinei bioįvairovei. Dėl sunkaus priėjimo iš sausumos pusės beveik visi darbai vykdomi plaustais iš vandens. Vietos projekto pabaiga – gruodžio mėnuo. 
"Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektus, kurie gerina žuvininkystės regiono aplinkos infrastruktūrą, didina jos patrauklumą ir tokiu būdu stiprina žuvininkystės sektoriaus konkurencingumą. 
Danės upės ir pakrančių valymo projektu bus siekiama padidinti Klaipėdos miesto, kaip vieno iš žuvininkystės regiono, patrauklumą, pagerinti Danės upės vandens kokybę, puoselėti Danės upės slėnio kraštovaizdį, taip pat sudaryti sąlygas mėgėjiškos žvejybos, vandens turizmo bei rekreacijos plėtrai" – kalbėjo Alina Velykienė.