Klaipėdiečiai patys spręs, kaip pagerinti gyvenamąją aplinką

Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybai patvirtinus naujas Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisykles, daugiabučiuose namuose gyvenantys klaipėdiečiai švara savo kiemuose pradėjo rūpintis patys.
Kasmet kiemų tvarkymui ir priežiūrai savivaldybė panaudodavo apie 725 tūkst. Eur.

Šiandien Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos kolegijos nariams buvo pristatyta Klaipėdos miesto daugiabučių namų kiemų tvarkymo programa ateinančiam dešimtmečiui, kurios įgyvendinimui ir siūloma nukreipti minėtas miesto biudžeto lėšas.

Klaipėdos miesto daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų statytų sovietiniu laikotarpiu, būklė yra prasta. Dauguma daugiabučių namų yra nerenovuoti, namų kiemai ir viešosios erdvės nebeatitinka šiuolaikinių gyventojų poreikių, yra apleisti, susidėvėjusi jų infrastruktūra, labai trūksta vietos automobiliams laikyti. Gyvenamųjų kiemų želdynų priežiūros ir tvarkymo problemos panašios visame mieste: medžiai mažai genėjami, neformuojamos jų lajos.

Programos tikslas – pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę laikantis darnaus judumo bei universalaus dizaino principų. Remiantis šiais prioritetais yra numatyta įrengti apšvietimą, parengti projektus automobilių stovėjimo aikštelėms, praplėsti/įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, sutvarkyti šaligatvius, įrengti pėsčiųjų takus, sutvarkyti asfalto dangą kiemuose ir kiemų įvažiavimuose; sutvarkyti kieme esančias lietaus nuotekų sistemas, įgyvendinti urbanistinius sprendinius formuojant esamus bei naujus želdinius, remontuoti arba įrengti vaikų žaidimo aikšteles.

Finansavimas darbų atlikimui yra skiriamas proporcingai teritorijų valymui skirtoms lėšoms – 725000 Eur per metus. 50 proc. kvartalui skirtos sumos paskirsto administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė, likusius 50 proc. paskirsto bendruomenių tarybos.

Įgyvendinus 2015–2025 m. programą padidėtų Klaipėdos miesto daugiabučių namų kiemų erdvių patrauklumas, būtų užtikrintas kiemų efektyvus panaudojimas, skatinamas miesto gyventojų dalyvavimas atnaujinant miesto aplinką, kuri taptų patrauklesnė miestelėnams, turistams bei svečiams. Šiai programai dar turės pritarti Klaipėdos miesto taryba.
Detalus daugiabučių namų kiemuose siūlomų atlikti darbų sąrašas