Klaipėdiečiai nori gyventi gražiame mieste

 

2013 m. gegužės 2-24 dienomis vykusioje visuotinėje Klaipėdos miesto gyventojų apklausoje   savivaldybė gyventojus kvietė pareikšti savo nuomonę 6 klausimais. Iš 135.181  balsavimo teisę turinčių klaipėdiečių apklausoje pasisakė  1640 (1,21 proc.) respondentų.
Gyventojams buvo sudaryta galimybė pasirinkti vieną iš dviejų apklausos formų: rašytinę arba elektroninę.  75 proc. apklaustųjų pildė apklausos klausimyną raštu, 25 proc. apklausą vykdė elektroninėje erdvėje.
Apklausos rezultatai parodė, kad daugiausia gyventojų (50 proc.) Danės upę norėtų vadinti Dange. Suskystintų dujų terminalo statybai prie Kiaulės nugaros pritarė 43 proc. gyventojų, nepritarė 42 proc.  Net 53 procentai apklausos dalyvių pasisakė prieš giliavandenio uosto statybą jūroje ties Melnrage. 54,82 proc. gyventojų pritarė Atgimimo aikštės teritorijos atnaujinimui įrengiant požeminę automobilių stovėjimo aikštelę. Beveik vienodai apklaustųjų pasisakė už automobilių skaičiaus ribojimą miesto centre – tam pritarė 45,79 proc., nepritarė 46,33 proc. Net 71 proc. Klaipėdos miesto gyventojų nepritarė aukštybinių pastatų Melnragėje statybai.
„Konstatuojame, kad visuotinė Klaipėdos miesto gyventojų apklausa įvyko. Gerai, kad tai nekainavo nei miesto biudžetui, nei miesto gyventojams“, – sakė Klaipėdos mero pavaduotojas Artūras Šulcas. Anot jo, pirmą kartą organizuojant apklausą, tikėtasi didesnio gyventojų aktyvumo.  Apklausos dalyvių vangumas parodė, kad būtina ugdyti žmones, skatinti jų pilietiškumą ir aktyvumą. Klaipėdiečius, dalyvavusius apklausoje, A.Šulcas pavadino aktyviausiais miesto gyventojais. Mero pavaduotojas sakė, kad konsultavosi su sociologais, siekdamas išsiaiškinti, kaip reikėtų vertinti Klaipėdoje įvykusios apklausos rezultatus. „Būtų keista, jei apklausos rezultatai parodytų, kad gyventojai neprieštarauja dėl aukštybinių pastatų Melnragėje statybos. Visi stebime  vykstančią aktyvią diskusiją dėl Atgimimo aikštės perspektyvų. Didžioji aktyvių piliečių dalis įsitikinusi, kad permainos būtinos. Todėl neatsižvelgti į apklausoje 1600 žmonių pareikštą nuomonę būtų neteisinga,“- sakė A.Šulcas.
Klaipėdos miesto savivaldybės direktorės pavaduotoja Alina Velykienė sakė, kad ateity bus atsižvelgta į siūlymus ir rekomendacijas, kad klaidos nesikartotų.Anot jos, organizuojant apklausą būtina pasitelkti savanorių pagalbą, išnaudoti turimą infrastruktūrą,  skatinti  gyventojus aktyviau dalyvauti.

2013 m. gegužės 2-24 dienomis vykusioje visuotinėje Klaipėdos miesto gyventojų apklausoje  savivaldybės administracija gyventojus kvietė pareikšti savo nuomonę 6 klausimais. Iš 135.181  balsavimo teisę turinčių klaipėdiečių apklausoje pasisakė  1640 (1,21 proc.) respondentų.

Gyventojams buvo sudaryta galimybė pasirinkti vieną iš dviejų apklausos formų: rašytinę arba elektroninę.  75 proc. apklaustųjų pildė apklausos klausimyną raštu, 25 proc. apklausą vykdė elektroninėje erdvėje.

Apklausos rezultatai parodė, kad daugiausia gyventojų (50 proc.) Danės upę norėtų vadinti Dange. Suskystintų dujų terminalo statybai prie Kiaulės nugaros pritarė 43 proc. gyventojų, nepritarė 42 proc.  Net 53 procentai apklausos dalyvių pasisakė prieš giliavandenio uosto statybą jūroje ties Melnrage. 54,82 proc. gyventojų pritarė Atgimimo aikštės teritorijos atnaujinimui įrengiant požeminę automobilių stovėjimo aikštelę. Beveik vienodai apklaustųjų pasisakė už automobilių skaičiaus ribojimą miesto centre – tam pritarė 45,79 proc., nepritarė 46,33 proc. Net 71 proc. Klaipėdos miesto gyventojų nepritarė aukštybinių pastatų Melnragėje statybai.

„Konstatuojame, kad visuotinė Klaipėdos miesto gyventojų apklausa įvyko. Gerai, kad tai nekainavo nei miesto biudžetui, nei miesto gyventojams“, – sakė Klaipėdos mero pavaduotojas Artūras Šulcas. Anot jo, pirmą kartą organizuojant apklausą, tikėtasi didesnio gyventojų aktyvumo.  Apklausos dalyvių vangumas parodė, kad būtina skatinti gyventojų pilietiškumą ir aktyvumą. Klaipėdiečius, dalyvavusius apklausoje, A.Šulcas pavadino aktyviausiais miesto gyventojais. Mero pavaduotojas sakė, kad konsultavosi su sociologais, siekdamas išsiaiškinti, kaip reikėtų vertinti Klaipėdoje įvykusios apklausos rezultatus. „Būtų keista, jei apklausos rezultatai parodytų, kad gyventojai neprieštarauja dėl aukštybinių pastatų Melnragėje statybos. Visi stebime  vykstančią aktyvią diskusiją dėl Atgimimo aikštės perspektyvų. Didžioji aktyvių piliečių dalis įsitikinusi, kad permainos būtinos. Todėl neatsižvelgti į apklausoje 1600 žmonių pareikštą nuomonę būtų neteisinga,“- sakė A.Šulcas.

Klaipėdos miesto savivaldybės direktorės pavaduotoja Alina Velykienė sakė, kad ateity bus atsižvelgta į siūlymus ir rekomendacijas, kad klaidos nesikartotų. Anot jos, organizuojant apklausą būtina pasitelkti savanorių pagalbą, išnaudoti turimą infrastruktūrą,  skatinti  gyventojus aktyviau dalyvauti.

http://www.klaipeda.lt/lit/Klaipedieciai-nori-gyventi-graziame-mieste/1727