Klaipėdai – du milijonai investicijų

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje visuomenei buvo pristatyta integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės (VVG) 2016-2022 m. vietos plėtros strategija.

Strategijoje suformuluoti du tikslai: skatinti gyventojus būti versliais ir aktyviais darbo rinkoje bei bendruomenės gyvenime, padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams pilnavertiškai integruotis į visuomenę.

Strategijoje numatyta 12 veiksmų, kuriais norima padidinti investicijų teritorijos gyventojų socialinį įtraukimą ir mažinti skurdą. Strategija siekiama: 1) motyvuoti integruotų investicijų teritorijos gyventojus būti savarankiškais, nebijoti imtis savo verslo, patiems susikurti darbo vietas; 2) skatinti gyventojus imtis savitarpio pagalbos, susitelkti savanoriškoms veikloms teikiant paslaugas pažeidžiamiausiems bendruomenės nariams; 3) spręsti aktualias jaunimo problemas padedant socializuotis visuomenėje; 4) stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Vietos veiklos strategijoje numatyti ir rodikliai bei veiksmų planas. Tikimasi, jog minėtas dokumentas bus patvirtintas Klaipėdos miesto tarybos posėdyje, sausio 28 d., o po to bus pateiktas Vidaus reikalų ministerijai įvertinimui. Tik po šio įvertinimo VVG bus patvirtinti atrankos kriterijai ir paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus. Projektų įvertinimui ir atrankai numatoma pasitelkti ir užsienio ekspertus.

Įgyvendinant strategiją, bus investuota 1 mln. 780 tūkst. eurų. Daugiausiai lėšų planuojama gauti iš ES struktūrinių fondų, valstybės investicija turėtų siekti apie 95 tūkst. euru, ženkliai prie teritorijos vystymo planuoja prisidėti ir pati savivaldybė, kurios bus prašoma skirti per pusę milijono eurų.

Vietos plėtros strategija buvo rengiama nuo 2015 m. lapkričio mėn. organizuojant viešus seminarus – konsultacijas su nevyriausybinėmis organizacijomis, asocijuotomis verslo struktūromis, religinėmis bendruomenėmis, aukštojo mokslo įstaigomis, valstybinėmis institucijomis, verslo įmonėmis ir kitais suinteresuotais veiklų įgyvendinimu integruotų investicijų teritorijoje asmenimis.

Tikimasi, jog realios veiklos minėtoje teritorijoje galėtų būti pradėtos jau po metų.

 

© www.ve.lt redakcijos archyvo nuotr.