Klaipėdai – dar vienas svarus tarptautinis įvertinimas

Europos Sąjungos (ES) Taryba patvirtino naują ES Regionų komiteto sudėtį, į kurią, be kitų Lietuvos atstovų, įtrauktas ir Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas.

„Vertindamas šį faktą džiaugiuosi, kad Klaipėda nuo šiol turės savo atstovą vienoje iš ES institucijų. Tai sutampa su mūsų tikslu – dar labiau padidinti Lietuvos uostamiesčio tarptautiškumą bei tapti svariu Rytų Baltijos regiono centru“, –  sakė V. Grubliauskas.

Mero teigimu, Klaipėda jau įrodė gebanti sėkmingai atstovauti ne tik miesto, bet ir visos Lietuvos interesus tarptautinėse organizacijose ar institucijose.  Konkretūs to pavyzdžiai: uostamiestis vienintelis iš Lietuvos miestų priklauso Pasaulinės sveikatos organizacijos Europos sveikų miestų tinklui, aktyviai dalyvauja ir organizacijos euroregionas „Baltija“ veikloje. Beje, V. Grubliauskas yra šios organizacijos prezidentas.

Regionų komitetas – jauniausia ES institucija, kurioje atstovaujami ES valstybių narių vietos ir regionų valdžios interesai.  Komiteto misija – teikti nuomones Europos Komisijai, Ministrų Tarybai bei Europos Parlamentui dėl  Europos Komisijos siūlomų ES teisėkūros iniciatyvų savivaldybėms ir regionams aktualiais klausimais sanglaudos politikos, transporto, aplinkosaugos, švietimo ir jaunimo reikalų, socialinės politikos ir kt. srityse.

Regionų komitetą sudaro iki 350 narių (ir tiek pat pakaitinių), kuriuos ES valstybių narių siūlymu tvirtina ES Taryba. Regionų komiteto nariai skiriami penkerių metų kadencijai.

Regionų komitetas penkis-šešis kartus per metus renkasi į Briuselyje vykstančias plenarines sesijas, taip pat į panašiai tiek kartų įvairiose šalyse vykstančius septynių nuolatinių ir kelių specialiųjų komisijų posėdžius, kuriuose svarstomi vietos ir regionų valdžioms aktualūs europinių teisės aktų ir neteisinių iniciatyvų projektai. Atlyginimai komiteto nariams nėra mokami, tačiau jiems kompensuojamos kelionių išlaidos ir pan.

Lietuvą ES Regionų komitete iš viso atstovaus 9 pagrindiniai ir 9 pakaitiniai nariai iš skirtingų šalies savivaldybių. V. Grubliauskas į komiteto sudėtį įtrauktas kaip pagrindinis narys.  Lietuvos kandidatus į ES Regionų komiteto narius savo nutarimu patvirtino ir ES Tarybai teikė LR Vyriausybė.