Klaipėda pretenduoja tapti Europos kultūros sostine

Klaipėdos miestas rengia paraišką dalyvauti nacionalinėje atrankoje 2022 metų Europos kultūros sostinės vardui gauti. Savivaldybės administracija šį mėnesį Miesto tarybai teiks svarstyti Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimo projektą dėl finansinių įsipareigojimų programos „Europos kultūros sostinė“ įgyvendinimui.

Iš viso projektui 2017–2023 m. laikotarpiu prašoma skirti 15 milijonų eurų. Bendra programai įgyvendinti reikalinga suma iš įvairių šaltinių sudaro apie 35 milijonus eurų (iš jų 70 proc. būtų skirta europinei kultūros programai įgyvendinti, 12 proc. reklamos kaštams, 13 proc. administravimui ir 5 proc. kitoms išlaidoms, tarp kurių tyrimai bei vertinimas).

Paraišką parengti patikėta Klaipėdos miesto savivaldybės  administracijos direktoriaus sudarytai darbo grupei ir visuomeniniais pagrindais veikiančiai kūrybinei komandai. Paraiškos tikrieji partneriai – Neringos ir Palangos miestų savivaldybės, o asocijuotais partneriais pakviestos tapti kitos Klaipėdos apskrities savivaldybės. Siekiant kuo plačiau įtraukti bendruomenės narius į pasirengimo programai „Europos kultūros sostinė“ procesą, paraiška pristatyta įvairioms tikslinėms grupėms: miesto bei regiono politikams, kultūros ir akademinei bendruomenei, architektams, tautinių mažumų, verslo ir pramonės atstovams. Paraiškoje pristatoma programa yra ilgalaikis 6-7 metus trunkantis įsipareigojimas, kuriam yra būtinas politinis sutarimas regioniniu ir miesto lygmeniu bei ilgalaikės nuoseklios pastangos, užtikrinančios ne tik paraiškos ir programos parengimą bei jos įgyvendinimą, bet ir veiklos tęstinumo užtikrinimą Europos kultūros sostinės metams pasibaigus.

2015 m. liepos 20 d. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija paskelbė kvietimą Lietuvos miestams dalyvauti nacionalinėje atrankoje 2022 metų Europos kultūros sostinės vardui gauti. Klaipėdos miesto savivaldybė apsisprendė dalyvauti konkurse ir tai įteisino 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T2-289 „Dėl pritarimo Klaipėdos miesto dalyvavimui 2022 metų Europos sąjungos veiksmuose „Europos kultūros sostinė“.

Pagrindiniai Klaipėda – Europos kultūros sostinė (toliau – K-EKS) tikslai:

* Klaipėdos miestą ir regioną įtvirtinti kaip kultūrinės veiklos centrą, tarptautinių susitikimų, bendravimo ir socializacijos erdvę, stiprinančią kultūros įtaką miesto ir regiono ekonominiam vystymuisi ir užtikrinančią viso regiono strateginę raidos kryptį.

* Užtikrinti Klaipėdos regiono ir Europos piliečių sąveiką, atrandant naujas kūrybines teritorijas ir didinant skirtingų kultūrų pažinimo džiaugsmą bei bendradarbiavimo atvirumą, nepaisant amžiaus, lyties, išsilavinimo, religijos ar kt. ypatybių.

* Skatinti kūrybiškumo procesus bendruomenėje, kultūrinį bei kūrybinį jos aktyvumą kasdieniniame gyvenime.

* Skatinti išmaniųjų technologijų integraciją į kultūrą, plečiant jos pažinimo ir vartojimo ribas. Didinti bendruomenės atsakomybę už aplinką ir skatinti bendruomenės dalyvavimą ekologiniuose procesuose.

* Užtikrinti ir stiprinti kultūrinės komunikacijos svarbą, kur kiekvienas tampa gerosios valios ambasadoriumi.

 

© Egidijaus Jankausko nuotr./www.ve.lt