Klaipėda pasitinka mokslo metus

Klaipėda – viena iš trijų savivaldybių Lietuvoje, kurioje kasmet daugėja moksleivių.

Išnagrinėjus praėjusius valstybinius brandos egzaminus bei palyginus laikiusiųjų ir išlaikiusiųjų rezultatus Klaipėdos miesto vidurkis yra aukštesnis nei šalies. Visi pasirinkusieji išlaikė užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) egzaminus. Daugiausia neišlaikyta lietuvių kalbos (7,8 proc.) ir matematikos (10,8 proc.) egzaminų (šalyje atitinkamai 8,65 ir 12,8 proc.). 100 balų įvertinimus gavo 139 abiturientai (iš viso 197 šimtukai). Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos mokinys Martynas Linkevičius gavo 4 šimtukus, 10 mokinių – 3 šimtukus, daugiausia šimtukais įvertinta Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos mokinių (96).

Vasaros poilsiui skirta 50,0 tūkst. Eur, finansuota 40 programų. Jos pasižymėjo didele įvairove (meninės, sportinės, turistinės, kraštotyrinės, karinės-patriotinės, kultūrinės, mokslinės, pažintinės). Pavyzdžiui, Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos programa „Žalioji biblioteka“. Ji vyko visą vasarą, buvo puikiai organizuota, vykdytos įvairios veiklos – nuo sportinių žaidynių iki interaktyvių viktorinų ir kitų vaikams patrauklių veiklų. Taip pat vykdyta Karalienės Luizės jaunimo centro programa „Aktyvistų vasara“, kurioje dalyvavo daugiau nei 200 vaikų. Vyko ir Klaipėdos miesto imtynių sporto klubo „Kova“ populiari programa „Sveikos gyvensenos turistinė sporto stovykla“, kurioje vaikai sustiprėjo fiziškai, įgijo sveikos gyvensenos įgūdžių. Organizuota Jaunųjų turistų ir keliautojų būrio „Vedlys“ programa: organizuotos turizmo, stovyklavimo gamtoje veiklos, vandens ekspedicija „100-mečio šaulys“ baidarėmis. Dar vienas pavyzdys – VšĮ „Šv. Pranciškaus paukšteliai“ programa „Gamtinių ir kūrybinių paslapčių stovykla“, per kurios veiklas krikščioniškų vertybių pagrindu buvo ugdomos vaikų doros lyderystės ir socialiai atsakingos veiklos savybės. Organizuotos ir neformaliojo vaikų švietimo programos. Jos vykdytos birželio mėnesį ir užėmė 6213 vaikų. Primenama, kad paraiškas neformaliojo vaikų švietimo programų akreditacijai ar jų prasitęsimui galima teikti iki rugpjūčio 31 d.

Šiemet rugsėjį tikimasi sulaukti apie 1970 pirmokų, t. y. panašiai kaip ir praėjusiais mokslo metais (1976). Prognozuojamas bendras didesnis mokinių skaičius, t. y. apie 500 daugiau nei praėjusiais mokslo metais. Iš viso apie 19500 mokinių (praėjusiais mokslo metais – 18983 mokiniai). Toliau vykdomas ir privalomas priešmokyklinis ugdymas, priimti visi pageidaujantys mokytis. Šiemet  Klaipėdoje 2010 priešmokyklinukų (pernai – 1955). Planuojama ugdyti apie 7220 ikimokyklinukų (praėjusiais metais – 7178)

Tiesa, jaučiamas mokytojų stygius. Pagal mokyklų pateiktus duomenis, 11 jų gali trūkti 19 pedagoginių darbuotojų ar mokytojo padėjėjų: 4 pradinio ugdymo, 2 rusų kalbos, 2 chemijos, 1 ekonomikos, 1 biologijos, 1 matematikos, 1 fizikos, 1 istorijos, 1 lietuvių kalbos, 1 etikos, 1 pailgintos grupės pedagogo, 1 socialinio pedagogo, 1 psichologo, 1 mokytojo padėjėjo. Atsirado priešmokyklinio (1), ikimokyklinio (8) ugdymo pedagogų ir auklėtojo padėjėjo (2) poreikis 7 įstaigose. Pasikeitė 1 bendrojo ugdymo mokyklos vadovas („Smeltės“ progimnazija) ir 1 ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovas (lopšelis-darželis „Eglutė“). Numatoma 1 bendrojo ugdymo mokyklos („Vyturio“ progimnazija) ir 7 ikimokyklinių įstaigų vadovų kaita (lopšeliai-darželiai „Radastėlė“, „Giliukas“, „Du gaideliai“, „Volungėlė“, „Žilvitis“, „Pakalnutė“, „Žuvėdra“).

Šiemet į švietimo sistemą atkeliauja ir nemažai naujovių. Pereinama nuo mokytojų valandinės tarifinės darbo apmokėjimo sistemos prie mėnesinės pareigybės algos – etatinio darbo apmokėjimo, taip pat keičiasi mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarka. Parengta ir palaipsniui iki 2020 metų bus įgyvendinama Švietimo paslaugų modernizavimo programa, pagal kurią mokyklose bus atnaujinami kompiuteriai, kuriamos išmaniosios klasės mokyklose, ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigos aprūpinamos mobilia-interaktyvia įranga ir kt. Kuriama ir bus išbandoma Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas informacinė sistema. Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje papildomai įdarbinti 5 psichologai, kurie teiks reikiamą pagalbą ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenėms. Dvigubai didėja Antrųjų klasių mokymo plaukti programos apimtys (nuo 18 iki 32 valandų). Programa nuo rugsėjo 4 iki gegužės 31 dienos bus įgyvendinama dviejuose baseinuose: UAB Klaipėdos baseine ir Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro baseine. Sukomplektuota I gimnazijos sporto klasė Vytauto Didžiojo gimnazijoje: mokysis 9 sporto šakų 32 gimnazistai pagal suderintą pamokų ir treniruočių laiką. Tęsiamas pasirengimas akredituotų Tarptautinių bakalaureato programų įgyvendinimui anglų kalba. Kuriama Klaipėdos jūrų kadetų mokykla, parengtas Jūrų kadetų sampratos projektas pateiktas tvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai. Baltijos gimnazijoje pradedami įgyvendinti Inžinerinio ugdymo sampratos elementai, Simono Dacho progimnazijoje – Novatoriško verslumo sampratos elementai. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo pokyčiai, rengiantis kaupiamajam vertinimui.

Šiemet tęsiama nuo 2000-ųjų vykdoma saugaus eismo akcija „Apsaugok mane“. Jos iniciatorė – akcinė bendrovė „Lietuvos draudimas“. Ji kiekvieną mokinį nuo nelaimingų atsitikimų kelyje nemokamai apdraudžia 5 tūkst. Eur, o draudimas šiemet galios ištisą parą visą rugsėjo mėnesį

Šiemet mokslo metų pradžios renginiai vyks rugsėjo 3 d. Tradicinė pirmoji pamoka „Naujieji mokslo metai Klaipėdoje“ miesto mokiniams startuos Lietuvininkų aikštėje 9.00 val. Renginiai mokyklose prasidės nuo 10.00 val. „Švyturio arenoje“ laukia Beatrich ir Leon Somov koncertas (18.00 val.), bilietas kainuoja 1,50 Eur, juos galima įsigyti www.bilietai.lt Klaipėdos bažnyčiose rugsėjo 2 d. (Juozapo Darbininko bažnyčioje – rugsėjo 3 d.) vyks pamaldos už mokinius, mokytojus, studentus, tėvelius ir kitus, kuriems svarbi Mokslo ir žinių diena.

Klaipėdos darželinukus, mokyklinukus bei juos ugdančius pedagogus naujais mokslo metais pasitiks gerokai pasikeitusios švietimo įstaigos. Jau suremontuotos ar baigiamos remontuoti uostamiesčio mokyklų bei darželių sanitarinės patalpos, įvairios ugdymo erdvės, tvarkomi stogai, švietimo įstaigų elektros instaliacijos, inžineriniai tinklai, atliekami kiti darbai. Keičiasi ne tik pastatų vidus ir išorė, bet ir aplinka: tvarkomi sporto aikštynai, mokyklų bei darželių kiemai. Daugelyje Klaipėdos ugdymo įstaigų suplanuoti darbai jau baigti arba bus baigti iki rugsėjo pradžios bei visos uostamiesčio švietimo įstaigos duris atvers rugsėjo 3-ąją. Mokslo metų metu bus tęsiami tie darbai, kurie netrukdys ugdymosi procesui – dalyje įstaigų bus tvarkomi lauko inžinerijos tinklai, stogai, toliau bus rekonstruojami aikštynai.

Šiemet ugdymo įstaigų ir jų aplinkos tvarkymui Klaipėdoje iš viso skirti beveik 6 milijonai eurų.

www.klaipeda.lt