Keisis vaikų priėmimo į ikimokyklines ir priešmokyklines švietimo įstaigas tvarka

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta darbo grupė paruošė Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo pakeitimo projektą.
Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti skaidrią, patikimą ir informacine sistema valdomą patekimo į savivaldybės švietimo įstaigas organizavimo tvarką.
Projektu teikiamoje priėmimo tvarkos redakcijoje, lyginant su šiuo metu galiojančia priėmimo tvarka, yra tokie esminiai pokyčiai:
• supaprastinama dokumento struktūra, kad priėmimo tvarka būtų aiški ir suprantama visiems tėvams, auginantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus;
• ankstinamas kasmetinio vaikų priėmimo į naujas grupes terminas (nuo balandžio 1 d. iki birželio 15 d.) (buvo gegužės-rugpjūčio mėnesiai). Kaip ir anksčiau priėmimas į laisvas vietas vykdomas visus metus;
• iš dalies keičiama vaikų priėmimo be eilės ar prioritetiškai tvarka. Šiam tikslui sukuriama Savivaldybės vaikų priėmimo komisija, kuri vertins prioritetiškumą suteikiančius dokumentus, ir spręs kitus tvarkoje nenumatytus vaikų priėmimo klausimus. Komisiją sudarys Savivaldybės tarybos, administracijos, švietimo įstaigų bei visuomeninių tėvų organizacijų deleguoti atstovai;
• numatoma galimybė pagal poreikį Savivaldybei organizuoti vaikų, registruotų laukiančių eilėje, patikrą. Patikra reikalinga nustatyti realųjį pageidaujančių lankyti Savivaldybės įstaigas vaikų skaičių ir išregistruoti iš sistemos asmenis, kuriems paslauga nebereikalinga;
• patikslinamos aplinkybės, kai tėvai gali pakeisti vaikų lankomas įstaigas. Šiuo atveju informacinėje vaikų priėmimo sistemoje formuojama papildoma eilė – keičiančių įstaigas eilė. Taip galima bus nustatyti realų ugdymo vietų poreikį;
• numatoma Savivaldybės pareiga viešinti informaciją apie laisvas ugdymo vietas Savivaldybės svetainėje;
• atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.
Darbo grupės parengtas vaikų priėmimo tvarkos pakeitimas pateiktas svarstyti švietimo įstaigų bendruomenėms ir Vakarų Lietuvos tėvų forumui, o taip pat yra viešai skelbiamas Savivaldybės interneto svetainės skiltyse „Priėmimas į darželius“ ir „Švietimas“.
Darbo grupė, apibendrinusi siūlymus po viešųjų svarstymų, Vaikų priėmimo tvarkos pakeitimą teiks Savivaldybės administracijos direktoriui, kuris reglamento nustatyta tvarka – Savivaldybės tarybai.

 

Nuotr. www.vilnius.lt