Keičiasi neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo tvarka

Siekiant vieningai reglamentuoti neformaliojo vaikų švietimo sritį parengtas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas, kuriuo bus siūloma patvirtinti neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašą. Rengiant projektą atsižvelgta į Savivaldybės auditorių bei specialios darbo grupės pasiūlymus ir rekomendacijas.

Sprendimo projekto tikslas – vienu dokumentu reglamentuoti mokinių laisvalaikio centrų (centrų) ir mokyklų (muzikos, dailės) veiklos organizavimą. Juo apjungiami 5 šiuo metu galiojantys dokumentai. Tvarkos apraše apibrėžti asmenų priėmimo kriterijai ir sąlygos, grupių komplektavimo (iškomplektavimo) galimybės, nustatomos vykdomos programos ir programų kryptys, apibrėžti atvirų jaunimo ir vaikų erdvių veiklos principai, neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu tvarka ir atlyginimo už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą nustatymo principai.

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba yra nustačiusi atlyginimo dydžius už centrų ir mokyklų teikiamą neformalųjį švietimą. Atlyginimas, nustatytas už mėnesį, taikomas visoms tos pačios krypties programoms vienodai, neatsižvelgiant į užsiėmimų ir skiriamų akademinių valandų skaičių. Siekiant socialinio teisingumo, siūloma nustatyti 1 valandos atlyginimo dydį.

Skaičiuojant atlyginimo dydį Mokyklose, atsižvelgta į programos paskirtį (ankstyvojo, pradinio, pagrindinio ugdymo ir profesinės linkmės ugdymo modulio, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo), privalomą programos branduolio dalykų valandų skaičių ir programos populiarumą (muzikos mokyklose) bei dabar nustatytą atlyginimo dydį pagal programos kryptį ar pasirinktą muzikos instrumentą.

Dokumento projektas aptartas su įstaigų vadovais bei atsižvelgta į jų argumentuotas pastabas ir siūlymus. Šią savaitę projektą planuojama aptarti su Vakarų Lietuvos tėvų forumo atstovais.

Visuomenė su sprendimo projektu gali susipažinti čia.

Pastabas dėl sprendimo projekto prašome siųsti el. paštu virginija.kazakauskiene@klaipeda.lt

 

 

 

Nuotr: takelessons.com