Kaip prižiūrėti savo kiemus spręs patys daugiabučių gyventojai

Klaipėdos savivaldybės  administracija teikia Tarybai svarstyti sprendimo projektą dėl Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių pakeitimo.

Švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas yra priskirtas savarankiškajai savivaldybių funkcijai. Savivaldybė privalo nustatyti atitinkamą teisinį režimą bei imtis konkrečių priemonių šiam tikslui pasiekti.

Klaipėdoje daugiau nei 90 proc. daugiabučių namų teritorijų yra apibrėžtos ir patvirtintos detaliaisiais planais, dėl ko gyventojams atsiranda prievolė patiems tvarkyti savo kiemus, suteikiant jiems dar daugiau savarankiškumo.

Klaipėdos miesto savivaldybės direktoriaus įsakymu sudaryta speciali darbo grupė parengė Miesto tvarkymo ir švaros taisyklių pakeitimus, vadovaujantis kuriais siūloma uostamiesčio daugiabučių namų gyventojams perduoti pareigą rūpintis savo kiemų tvarkymu ir valymu. Taip ženkli dalis daugiabučiuose gyvenančių klaipėdiečių, realu jau nuo šio žiemos sezono, galės tapti savo kiemo šeimininkais bei spręsti, kas ir kaip dažnai turėtų rūpintis jų kiemo švara ir tvarka.

Pakeitimais siekiama patikslinti teritorijų valymo bei tvarkymo terminus, priskirti daugiabučių gyvenamųjų namų savininkams ar bendraturčiams tvarkyti ir valyti faktiškai naudojamas teritorijas.

Šiuo metu Klaipėdoje daugiabučių kiemų tvarkymą ir valymą vykdo savivaldybė, t.y. viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pirkdama daugiabučių namų priežiūros paslaugas. Savivaldybės tarybai patvirtinus Miesto tvarkymo ir švaros taisykles, bus reglamentuotas daugiabučių namų tvarkymas ir valymas Klaipėdos mieste, o tvarkymo ir valymo prievolė bus perduota faktiškai naudojamų kiemų teritorijų daugiabučių namų savininkams ir naudotojams. Daugiabučių namų gyventojai privalėtų mokėti žemės naudotojo mokestį, tačiau  kol kas siūloma ir toliau palikti galioti šiuo metu taikomą nulinį tarifą.

Kasmet kiemų tvarkymui ir priežiūrai savivaldybė panaudoja  2,5 mln. Lt. (725 tūkst. Eur.) Šias miesto biudžeto lėšas bus siūloma nukreipti daugiabučių namų kiemų tvarkymo programai įgyvendinti: apšvietimui, parkavimo vietoms ar kitai reikalingai kiemų infrastruktūrai vystyti. Savivaldybės administracijai bus siūloma parengti programą, kurioje būtų numatytos priemonės daugiabučių namų teritorijų infrastruktūrai gerinti.

Mero pavaduotoja Judita Simonavičiūtė įsitikinusi, kad gyventojams priskirti prievolę patiems rūpintis savo kiemų tvarkymu ir valymu būtų teisinga.  „Šiuo metu savivaldybė sulaukia daug skundų dėl netinkamai valomų ir tvarkomų daugiabučių kiemų, o tų daugiabučių,  kurių gyventojai patys rūpinasi savo kiemo priežiūra, teritorijose tvarka yra gerokai didesnė, nei kitur. Be to, neabejotinai pasiektume tam tikrą socialinį teisingumą, nes,  pavyzdžiui privačių namų gyventojai kiemus tvarko patys, o štai daugiabučių – už miesto biudžeto lėšas“, – sako J.Simonavičiūtė.

Parengta nauja tvarka šiuo metu yra teikiama politikų svarstymui. Tarybai pritarus šiems pakeitimams bei jiems įsigaliojus, gyventojai per tris mėnesius turės nuspręsti kaip rūpintis savo kiemo švara ir tvarka.

T.y. daugiabučių kiemų gyventojai taupydami savo lėšas gali patys tvarkyti savo kiemą, arba samdytis šiuos darbus atliksiančias bendroves, arba šią funkciją pavesti bendrijai ar namo administratoriui. Vadovaujantis Miesto tvarkymo ir švaros taisyklėmis, visais gyventojų pasirinktais variantais bus privalu užtikrinti, kad daugiabučių namų teritorija būtų valoma ne mažiau kaip tris kartus per savaitę bei šienaujama ne mažiau kaip tris kartus per vasaros sezoną. Šiuo metu Savivaldybės lėšomis daugiabučių kiemai valomi tik du kartus per savaitę.

Įvertinus šiuo metu rinkoje teikiamų kiemų valymo ir priežiūros paslaugų kainas, skaičiuojama, kad gyventojams, apsisprendusiems savo kiemų priežiūrą perduoti bendrijai, namo administratoriui ar kitai šias paslaugas teikiančiai bendrovei, tokios paslaugos mokestis 50 kv. metrų buto ploto savininkui per mėnesį vidutiniškai kainuotų apie 3 eurus.

 

Vytauto Liaudanskio nuotr. / www.kl.lt