Kaip, Jūsų manymu, turi vadintis upė, tekanti per Klaipėdą?

Liberalų sąjūdžio frakcija sako: „DANGĖ“

 

Klaipėdos miesto vicemeras Vytautas Čepas dalinasi savo nuomone: kodėl "Danė" turėtų grįžti prie autentiško jos pavadinimo "Dangė"?

Per Klaipėdą tekančios upės vardas žinomas nuo 1252 m. Kultūringos tautos niekada nekeičia toponimų ir hidronimų, nes tai yra neįkainojamas paveldas, padedantis atskleisti daug praeitin nugarmėjusių istorinių tiesų ir įvykių.

 

Diskusijai:
 

  • Istorinis teisingumas reikalautų upę vadinti Dangės vardu. Tai kuršiškas hidronimas, be to, tai  pirmas žinomas upės pavadinimas.
  • Danės pavadinimas įsigaliojo  tik nuo 1971 m.,  kai A.Vanagas savo "Hidronimų žodyne" upę, dėl nesuprantamų priežasčių, pavadino Dane.
  • Vadindami upę Dane, mes elgiamės kaip rusai pakeitę visus Karaliaučiaus krašto toponimus (Tilžė – Sovietskas, Ragainė – Neman, Tolminkiemis – Čistyje Prudy…)

PRIEŠ

  • Miesto bendruomenė nuo XX a. pabaigos įsiminė tik Danės pavadinimą.
  • Reikės išlaidų keičiant įrašus žemėlapiuose, knygose ir kituose dokumentuose.
  • Pasikeitimai erzina gyventojus.

""

Vytautas Čepas  
Klaipėdos miesto mero pavaduotojas