Ką gero padarė miesto valdžia?

Į "Vakarų ekspreso" raginimą nurodyti, ką gero miesto ir miestiečių labui nuveikė Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariai, pirmasis atsiliepė mero pavaduotojas Artūras Šulcas.

Jis paragino pastudijuoti jo metinę ataskaitą, kurią galima rasti internete, savivaldybės svetainėje. Susidomėjusieji ją galės perskaityti patys, o "Vakarų ekspresas" pateiks tik svarbiausias mintis.

"Dirbdamas mero pavaduotoju pagrindinį dėmesį skyriau savivaldybės biudžeto pajamų didinimui bei išlaidų kontrolei. Mano iniciatyva Kolegija pritarė Klaipėdos miesto savivaldybės veiklų optimizavimo planui 2012-2015 metams.

Didžiausia sėkme mano kuruojamose srityse, manyčiau, galima įvardyti miesto Tarybos sprendimus nuo 2013 metų sausio 1 d. 15 proc. sumažinti rinkliavą už atliekų tvarkymą ir 6-30 proc. sumažinti viešojo transporto bilietų kaštus.

Galbūt miestiečiai ir pageidautų, kad rinkliava būtų dar labiau mažinama, tačiau iki mūsų niekas nedrįso jos sumažinti net ir tiek. Man teko vadovauti miesto Tarybos sudarytai 14 asmenų komisijai, įtikinėti, kad mažinimas yra būtinas, kad jis niekam nepakenks.

Sutinku, kad bilietų kainų sumažinimą lėmė Seimo sumažintas PVM tarifas viešajam transportui. Tačiau tai nereiškė automatiško kainų sumažėjimo. Prašau įvardinti miestus, kurie po PVM sumažinimo 6-30 proc. sumažino viešojo transporto paslaugų kaštus…

Didžiausia mano, kaip politiko ir pareigūno, nesėkmė praėjusiais metais – miesto Tarybos atsisakymas surengti visuotinę gyventojų apklausą, nors bene visos į Tarybą išrinktos partijos prieš rinkimus deklaravo tokių apklausų būtinybę. Aš nesugebėjau įtikinti Tarybos daugumos (naujovei priešinosi tiek opozicija, tiek ir dalis valdančiųjų), kad tai yra ne politikavimas, bet demokratinėje visuomenėje neišvengiama būtinybė.

Ataskaitiniais metais miesto Taryba patvirtino mano inicijuotą sprendimą dėl apleistos žemės apmokestinimo maksimaliu žemės mokesčio tarifu. 2011 metais, taip pat mano iniciatyva, maksimaliu žemės nuomos tarifu buvo apmokestinti apleistų pastatų savininkai.

Džiaugiuosi, kad pradėtas realizuoti mano inicijuotas dabartinių antžeminių atliekų surinkimo konteinerių miesto teritorijoje pakeitimas moderniais požeminiais ir pusiau požeminiais konteineriais. Įrengti jau bene 10 pirmųjų konteinerių įvairiose miesto vietose.

Aktyviai dalyvavau rengiant maršrutinių taksi integravimo į viešojo transporto sistemą koncepciją, derybose su privačiais vežėjais. Todėl šiandien dar didesnė dalis klaipėdiečių ir priemiesčių gyventojų gali naudotis viešojo transporto lengvatomis.

Ši pertvarka leido ne tik gerinti visuomeninio transporto paslaugų kokybę, mažinti kainas, bet ir padeda spręsti prioritetinius miesto uždavinius – mažinti oro taršą, motorinio transporto srautus, mažinti automobilių skaičių gyventojų kiemuose. Būtent šių tikslų ir siekė Klaipėdos miesto taryba patvirtindama naują vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą tvarką.

Esu įsitikinęs, kad tiek sprendžiant viešojo transporto, tiek automobilių "parkavimo" problemas optimalus rezultatas nėra pasiektas. Tačiau tikiu, kad Klaipėdos bendruomenė, siekdama gyventi išties sveikai, dialogo keliu ras tinkamus sprendimus, – pirmieji žingsniai žengti.

2012-aisiais pavyko inicijuoti pasirengimo statyti naują tiltą per Danės upę bei Bastionų gatvei tiesti projektavimo procedūras, taip pat pradėti procesus dėl karalienės Luizės salės atkūrimo rotušės pastate, kolumbariumams Joniškės ir Lėbartų kapinėse įrengti, taikant viešojo sektoriaus ir privataus verslo bendradarbiavimo principus", – savo ataskaitoje rašo A. Šulcas.

http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/ka-gero-padare-miesto-valdzia-2-904219/