Gyventojams ir poilsiautojams – parkas pajūryje

Melnragės gyventojai ir svečiai netolimoje ateityje galės lankytis naujame parke. Planuojama tvarkyti teritorija driekiasi Klaipėdoje, Melnragėje, tarp Audros, Kopų, Nėgių, Molo, Vėtros gatvių ir Baltijos jūros paplūdimio.

Pagrindinis tikslas – išsaugant esamą struktūrą ir kraštovaizdžio savitumą, teritoriją sutvarkyti ir pritaikyti gyventojų poilsiui bei pažintinėms veikloms. Čia ketinama įrengti pažintinius ir poilsiui skirtus takus, poilsio saleles, mažosios architektūros elementus, informacinius, mokomuosius stendus, sutvarkyti želdinius.

Bendras tvarkomos plotas – apie 9 ha. Per šią teritoriją patenkama į greta esančius traukos objektus – paplūdimį ir Antrojo pasaulinio karo vokiečių artilerijos baterijos liekanas, tačiau dabar čia trūksta takų, šiukšliadėžių, vietomis teritorija chaotiškai užžėlusi nevertingais želdiniais. Teritorijoje vyrauja natūralus kraštovaizdis, bet ji nėra suformuota vien gamtinių procesų.  

Pagrindinis parko formavimo principas – atkurti ir saugoti esamą natūralų kraštovaizdį su vietovei būdinga augalija. Rengiant parko sutvarkymo projektą konkrečios sodinamos, puoselėjamos ar šalinamos augalų rūšys turi būti įvertintos išsamios dendrologinės analizės metu.

Teritorija bus tvarkoma Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai įgyvendinant projektą „Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas“. Sausio 3 d. Melnragės gyventojams buvo pristatytas visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos projektas. Programos tikslas – įtraukti visuomenę į planuojamas vykdyti veiklas, išgirsti ir atsižvelgti į gyventojų nuomonę ir poreikius. Kvietimai dalyvauti programos pristatyme buvo išsiųsti Melnragės bendruomenei, aplinkinėms įmonėms, Aplinkos apsaugos agentūrai. Viešame programos pristatyme dalyvavo 30 Melnragės gyventojų. Kraštovaizdžio architektė Laimutė Norkienė pasidalino informacija apie numatomą teritorijos sutvarkymą, pateikė vaizdinę medžiagą apie dabartinę situaciją ir planuojamo parko ribas. Ateityje susitikimų su visuomene bus organizuojama ir daugiau. Taip pat nuomonę apie tai, kas visuomenei svarbu planuojamoje tvarkyti teritorijoje galima teikti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai programoje nurodytais kontaktais.

Projektas „Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas“ bus finansuojamas iš savivaldybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų. Planuojama, kad projektas bus įgyvendintas iki 2018 metų pabaigos.

Su Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, rengiant Melnragės parko projektą, galima susipažinti Klaipėdos m. savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt.

 

 

Nuotr.:© Martyno VAINORIAUS / www.ve.lt