Grįžo / negrįžo / likimas nežinomas

1941 m. birželio 14 d. prasidėję masiniai lietuvių trėmimai po Sibirą išblaškė nesuskaičiuojamą kiekį mūsų tautiečių likimų.

Diena kupina prisiminimų ir pagarbos, minint 83-ąsias tremties metines, žyminčias 1941 m. prasidėjusius masinius gyventojų areštus ir trėmimus.

Šiandien kviečiame pagerbti nuo tremties ir kalinimų nukentėjusius tautiečius.

Iki 21:00, Tiltų g. 2, šalia paminklo Vieningai Lietuvai „Arka”, bus skaitomi tremtinių bei politinių kalinių vardai ir pavardės.

Praeitis gyva tol, kol ją prisimename.

Ačiū organizatoriams LiJOT