Europos jaunimo sostinės vardas – įrankis pokyčiams

400 renginių, 200 gebėjimams tobulinti skirtų veiklų, daugiau nei 70 tarptautinių ir nacionalinių partnerių, 1.000 savanorių, pusė milijono svečių, kardinalios permainos jaunimo politikos srityje ir atskleistas jaunimo potencialas – visa tai numatyta Europos jaunimo sostine 2021-aisiais metais siekiančios tapti Klaipėdos paraiškoje.

Uostamiesčio jaunimas, jaunimo organizacijos ir miesto savivaldybė sujungė jėgas ir jau antrąkart pateko į Europos jaunimo sostinės konkurso finalą. Galutinė paraiška šiame Europos jaunimo forumo organizuojamame konkurse turi būti pateikta iki rugsėjo pabaigos, prieš tai ji dar bus svarstoma miesto taryboje.

„Siekis tapti Europos jaunimo sostine parodė, kiek mieste turime išradingų, sumanių, pilietiškų ir idėjų kupinų jaunų žmonių, kurie nori veikti, kurti ir įsitraukti į sprendimų priėmimą. Galiu drąsiai sakyti, kad Klaipėdos jaunimas jau šiandien tapo laimėtojais: ši inicatyva atskleidė gebėjimą susitelkti, susitarti ir susivienyti“, – įsitikinęs miesto meras Vytautas Grubliauskas.

Trumpiau dar vadinama #chooseklaipeda iniciatyva – tai kvietimas Europai ir jauniems klaipėdiečiams. Iniciatyvos rengėjai kviečia rinkti Klaipėdą Europos jaunimo sostine 2021-iesiems, o kartu kviečia jaunimą aktyviai dalyvauti miesto gyvenime, patiems kurti miestą, kad jauni žmonės čia jaustųsi laukiami ir reikalingi, norėtų čia likti gyventi, studijuoti, pradėti karjerą, leisti laisvalaikį.

Į konkurso finalą patekome jau antrus metus iš eilės. Į paraiškos rengimą ir #chooseklaipeda iniciatyvas įsitraukė daugiau nei 500 jaunų žmonių, surengėme beveik 20 strateginių sesijų ir diskusijų su jaunimu, sulaukėme apie 500 idėjų, kokių pokyčių reikėtų, kad galėtume ne tik išjudinti jaunimo politiką, bet ir tapti pavyzdžiu kitiems miestams“, sakė Aistė Andruškevičiūtė, Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė.

Tapusi Europos jaunimo sostine 2021, Klaipėda įgyvendintų kompleksinę, iš 9 skirtingų platformų sudarytą programą, kurios pagrindinis tikslas – atskleisti jaunimo potencialą ir tapti jaunimui draugiškiausiu, atviru, bendradarbiaujančiu miestu Baltijos jūros regione.

Programa sudaryta pagal jaunimo identifikuotus iššūkius ir būtų vystoma trimis kryptimis. „Veik“ – skirta įtraukti jaunimą į jaunimui aktualių klausimų sprendimą, skatinti domėtis politika, ugdyti jaunimo kompetencijas, organizuoti pilietines iniciatyvas, užsiimti savanoriška veikla, stiprinti jaunimo politiką. „Kurk“ orientuota į Klaipėdos jaunimo verslumo, kūrybiškumo išlaisvinimo, inovacijų kūrimo skatinimą. Programos kryptis „Atskleisk“ skirta kurti ir pritaikyti jaunimui atvirą infrastruktūrą mieste, ugdyti visiems atvirą ir sąmoningą visuomenę, formuoti saugią terpę bręsti visiems, vykdyti švietimą lyčių lygybės klausimais.

Iniciatyvos komanda pabrėžia, kad įvairioms programos dalims įgyvendinti būtų skelbiami kvietimai, jaunimas, jaunimo organizacijos teiktų paraiškas ir projektus vykdytų patys. Nors titulas miestui suteikiamas vieneriems metams, pasirengimas, projektų rengimas, iniciatyvos ir tarptautinis bendradarbiavimas vystomas bei programa įgyvendinama iš viso penkerius metus.

„Šis vardas būtų reikšmingas ne tik Klaipėdai, bet ir visai Lietuvai, nes tai platforma naujoms iniciatyvoms, socialiniams, pilietiniams, kultūros projektams. Be to, išplėstume Europos jaunimo sostinių geografiją, nes dar nė vienai Šiaurės, Baltijos jūros regiono, Skandinavijos šaliai nebuvo suteiktas šis titulas“, – pasakojo paraišką rengusios VšĮ „Amicus Certus“ vadovė Greta Tautavičiūtė.

Klaipėda dalyvauja finale kartu su dar keturiais miestais – Kišiniovu (Moldova), Nikosija (Kipras), Jaroslavliu (Rusija), Varaždinu (Kroatija). Visi miestai finalistai savo paraiškas dar turės ginti Europos jaunimo forume Briuselyje lapkričio 15 d., o nugalėtojas paaiškės šių metų lapkričio 21 d. Serbijoje vyksiančios apdovanojimų ceremonijos metu.

Šiemet Europos jaunimo sostinė – Kaskaisas (Portugalija), 2019 m. vardą perims Novi Sadas (Serbija), o 2020 m. – Amjenas (Prancūzija). Europos jaunimo sostinės titulas miestams suteikiamas jau daugiau nei dešimtmetį.

www.klaipeda.lt