Eugenijus Gentvilas: Sveiko proto dešinieji drąsiai žiūri rinkėjams į akis

Mes drąsiai žiūrime į akis savo rinkėjams, nes tesėjome prieš ketverius metus klaipėdiečiams duotus pažadus. Mes likome ištikimi savo principams: viešumas, atviras dialogas, nepakantumas korupcijai.
Per ankstesnes rinkimų kampanijas mes pasisakėme prieš uosto, kitų industrinių teritorijų plėtrą gyvenamosios aplinkos kokybės sąskaita. Prieš chemijos pramonės plėtrą miesto centre. Mes, LR Liberalų sąjūdis, atvirai priešinomės pramonės įsikūrimui prie Melnragės ir Girulių paplūdimių. Ir dėka to šiandien vadinamo „giliavandenio uosto“  jūroje prie paplūdimių nėra net popieriuje.

Mes esame už uosto, kitų pramonės šakų plėtrą, tačiau galutiniai sprendimai turi būti priimami miesto gyventojų daugumos sutarimu ir atlikus visas reikalingas rizikos ir galimybių studijas.

Nors visus ketverius metus savivaldybės taryboje Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio atstovai išliko opozicijoje, jie nesipriešino aklai, kaip kai kurių kitų partijų atstovai,  visiems  valdančiosios  daugumos sprendimams. Mes esame sveiko proto dešinieji, tad mūsų atstovai  inicijavo ir palaikė svarbiausius miesto žmonėms sprendimus. Pavyzdžiui, universalios sporto arenos statyba.

Šios kadencijos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos valdančioji dauguma, administracija, dirbdamos tiek ekonominio pakilimo, tiek nuosmukio sąlygomis, turėjo išskirtines galimybes subalansuoti miesto plėtrą, ženkliai pagerinti klaipėdiečių gyvenimą, tačiau to nesugebėjo.

Pareiškiame, kad visa atsakomybė už Klaipėdos miesto politinės valdžios ir savivaldybės administracijos  veiksmus ar neveikimą 2007 – 2010 metais tenka valdančiąją daugumą savivaldybės taryboje suformavusioms Liberalų ir centro sąjungos, Lietuvos socialdemokratų, Tvarkos ir teisingumo bei Darbo partijoms.

Mes nepatenkinamai vertiname šių partijų deleguotų atstovų veiklą savivaldybės taryboje už:

–   neskaidrius sprendimus;

–   nesugebėjimą tvarkyti aplinką;

–   nesugebėjimą suvaldyti savivaldybės administracijos bei valdininkų;

–   vadovų savivaldžiavimą ginant socialiai neatsakingo verslo, o ne bendruomenės interesus;

–   neatsakingus sprendimus miesto plėtros srityje;

–   miesto bendruomenės nuomonės nepaisymą, jos nepasitelkimą priimant svarbius sprendimus.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis atstovauja naują požiūrį į miesto plėtrą ir valdymą, pozityvias, kūrybiškas idėjas. Mes atstovaujame aktyvius ir atsakingus klaipėdiečius, norinčius dalyvauti miesto valdyme.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Klaipėdoje  – tai profesionali ir atsakinga komanda, siekianti:

–    atviro dialogo bei švaraus miesto;

–    profesionalaus ir skaidraus valdymo;

–    saugios aplinkos šeimai;

–    darnios uostamiesčio plėtros;

–    sustabdyti žmonių skurdinimą.