Eligijus Masiulis. Kas žino, ką valdantieji skaito prieš miegą?

 

Dabartiniai valdantieji, premjeras, o kartu ir visi ministrai prieš miegą galėtų bent kartą perskaityti savo pačių patvirtintą svarbų dokumentą – Vyriausybės programą.
Kol kas atrodo, kad jiems smagiau žiūrėti „Šuriko nuotykius“ ir traukti iš rankovės vis naujus mokesčius. Kas siūloma šiomis dienomis – prieš akis matome visą paketą: automobilių, nekilnojamo turto mokesčius, akcizų alkoholiui didinimą, PVM mokesčio variacijas, gal net bažnyčios apmokestinimą.
Taigi – atsiverskime Vyriausybės programą. Pirmasis punktas, pavadintas „Svarbiausios mūsų vertybės“. Juodu ant balto parašyta: 
1. Iškovota Nepriklausomybė turi užtikrinti Lietuvos žmonėms geresnį gyvenimą ne kur nors svetur, o čia, mūsų istorinėje Tėvynėje. (…) Todėl mūsų Vyriausybės pagrindinis siekis – eiti gerovės valstybės kūrimo keliu, kad Lietuvos žmonės jaustųsi orūs, saugūs ir laimingi. 
2. Darbas yra pagrindinė vertybė ir gerovės šaltinis, todėl visokeriopai remsime darbo vietų kūrimą (…). Esamų darbo vietų išsaugojimas ir būtinas naujų darbo vietų kūrimas yra esminė nedarbo mažinimo ir pragaištingos emigracijos sustabdymo sąlyga. Pramonės, smulkiojo ir vidutinio verslo, žemės ūkio, paslaugų, mokslo ir inovacijų, viešajame sektoriuose – visur bus kuriamos darbo vietos.
Toliau galima nebecituoti. Pažiūrėkime, ką turime šiandien. Štai pluoštas Vyriausybės siūlymų ir planų, kuriems liberalai nepritarė ir nepritars dėl šių priežasčių. 
Naujas valdančiųjų siūlymas Nr. 1: visuotinis automobilių mokestis.
Pirmiausia, tai būtų dvigubas apmokestinimas. Vairuotojai jau dabar sumoka akcizą ir PVM pirkdami degalus ar automobilį. Be to, reikia atsižvelgti į tai, kad Lietuvoje važinėjančios transporto priemonės – vienos seniausių visoje Europoje. Jei nauju mokesčiu būtų apdalinti visi automobilių savininkai, neatsižvelgiant į transporto priemonių taršą ar amžių, šis mokestis padėties tikrai nepagerintų. Kitas dalykas: jei iš vairuotojų surenkamos lėšos bus nukreiptos ne keliams atnaujinti, o kitoms reikmėms – tai irgi būtų nesąžininga. 
Naujas valdančiųjų siūlymas Nr. 2: didesni akcizai alkoholiui.
Pagal vidutiniškai išgeriamo alkoholio kiekį Europoje nesame paskutiniai. Tačiau aklas valdančiųjų užsispyrimas didinti akcizą turės neigiamų pasekmių. Išaugusi kontrabanda – tai tik viena medalio pusė. Praktika rodo, kad gėrimai sėkmingai atsivežami ir legaliai, pavyzdžiui, iš Lenkijos. Todėl didesnis akcizas automatiškai nereikš daugiau pajamų į valstybės taupyklę, greičiausiai nutiks priešingai. 
Naujas valdančiųjų siūlymas Nr. 3: plačiau apimantis nekilnojamojo turto mokestis.
Lietuvoje žmonės norės gyventi ir dirbti tik tada, jeigu čia išgalės įsigyti būstą. Būstas gyventojams ir ypač jaunoms šeimoms yra sunkiai įkandamas, o visa apimantis nekilnojamo turto mokestis šią svajonę dar labiau nutolintų. Būsto paskoloms ir bankų palūkanoms gyventojai moka tūkstančius. Todėl naują mokestį siekiantys įvesti valdantieji pirmiausia turėtų sąžiningai sau atsakyti, ar tikrai nori stabdyti emigraciją.
Dėl jau išvardintų priežasčių siūlome valdantiesiems prasikrapštyti užmiegotas akis, dar kartą perskaityti Vyriausybės programą ir imtis būtinų darbų: t.y. pagaliau pradėti skatinti naujų darbo vietų kūrimą, investicijas Lietuvoje.
Liberalai turi ir buvo pateikę bent keletą pasiūlymų. Tai – teigiamų poslinkių naujoms darbo vietoms ir investicijoms galintis atnešti „Sodros“ lubų įvedimas daugiau uždirbantiems, o taip pat – paskatinimas vaikus auginantiems dirbantiems tėvams, taikant didesnį papildomą neapmokestinamą pajamų dydį. 
Šie aiškūs ir konstruktyvūs pasiūlymai svarstant Seime nesusilaukė valdančiųjų palaikymo. Galbūt valdantieji peržengs savo ambicijas ir pritars naujam liberalų siūlymui papildomai neapmokestinti įmonių investicijų įsigyjant iki 5 metų turtą? To nuoširdžiai palinkėčiau.
Vietoj to, kad Vyriausybė ir atskiri valdančiosios koalicijos partneriai tarpusavyje konkuruotų, ką dar apmokestinti (vardan to, kad patenkintų savo vyresnio amžiaus rinkėjų lūkesčius), būtų pats laikas sustoti ir atlikti bent vieną veiksmą ko nors neapmokestinant.
Valstybės biudžetas surinks daugiau pajamų tik tada, kai ant naujų vėžių bus pastatytas šalies ekonomikos garvežys. O jį išjudinti gali šalies gyventojai ir verslas, vis dar laukiantys palankesnių sąlygų dirbti ir mažiau „siurprizų“ iš valdžios.  

Dabartiniai valdantieji, premjeras, o kartu ir visi ministrai prieš miegą galėtų bent kartą perskaityti savo pačių patvirtintą svarbų dokumentą – Vyriausybės programą.

Kol kas atrodo, kad jiems smagiau žiūrėti „Šuriko nuotykius“ ir traukti iš rankovės vis naujus mokesčius. Kas siūloma šiomis dienomis – prieš akis matome visą paketą: automobilių, nekilnojamo turto mokesčius, akcizų alkoholiui didinimą, PVM mokesčio variacijas, gal net bažnyčios apmokestinimą.

Taigi – atsiverskime Vyriausybės programą. Pirmasis punktas, pavadintas „Svarbiausios mūsų vertybės“. Juodu ant balto parašyta: 

1. Iškovota Nepriklausomybė turi užtikrinti Lietuvos žmonėms geresnį gyvenimą ne kur nors svetur, o čia, mūsų istorinėje Tėvynėje. (…) Todėl mūsų Vyriausybės pagrindinis siekis – eiti gerovės valstybės kūrimo keliu, kad Lietuvos žmonės jaustųsi orūs, saugūs ir laimingi. 

2. Darbas yra pagrindinė vertybė ir gerovės šaltinis, todėl visokeriopai remsime darbo vietų kūrimą (…). Esamų darbo vietų išsaugojimas ir būtinas naujų darbo vietų kūrimas yra esminė nedarbo mažinimo ir pragaištingos emigracijos sustabdymo sąlyga. Pramonės, smulkiojo ir vidutinio verslo, žemės ūkio, paslaugų, mokslo ir inovacijų, viešajame sektoriuose – visur bus kuriamos darbo vietos.

Toliau galima nebecituoti. Pažiūrėkime, ką turime šiandien. Štai pluoštas Vyriausybės siūlymų ir planų, kuriems liberalai nepritarė ir nepritars dėl šių priežasčių. 

Naujas valdančiųjų siūlymas Nr. 1: visuotinis automobilių mokestis.

Pirmiausia, tai būtų dvigubas apmokestinimas. Vairuotojai jau dabar sumoka akcizą ir PVM pirkdami degalus ar automobilį. Be to, reikia atsižvelgti į tai, kad Lietuvoje važinėjančios transporto priemonės – vienos seniausių visoje Europoje. Jei nauju mokesčiu būtų apdalinti visi automobilių savininkai, neatsižvelgiant į transporto priemonių taršą ar amžių, šis mokestis padėties tikrai nepagerintų. Kitas dalykas: jei iš vairuotojų surenkamos lėšos bus nukreiptos ne keliams atnaujinti, o kitoms reikmėms – tai irgi būtų nesąžininga. 

Naujas valdančiųjų siūlymas Nr. 2: didesni akcizai alkoholiui.

Pagal vidutiniškai išgeriamo alkoholio kiekį Europoje nesame paskutiniai. Tačiau aklas valdančiųjų užsispyrimas didinti akcizą turės neigiamų pasekmių. Išaugusi kontrabanda – tai tik viena medalio pusė. Praktika rodo, kad gėrimai sėkmingai atsivežami ir legaliai, pavyzdžiui, iš Lenkijos. Todėl didesnis akcizas automatiškai nereikš daugiau pajamų į valstybės taupyklę, greičiausiai nutiks priešingai. 

Naujas valdančiųjų siūlymas Nr. 3: plačiau apimantis nekilnojamojo turto mokestis.

Lietuvoje žmonės norės gyventi ir dirbti tik tada, jeigu čia išgalės įsigyti būstą. Būstas gyventojams ir ypač jaunoms šeimoms yra sunkiai įkandamas, o visa apimantis nekilnojamo turto mokestis šią svajonę dar labiau nutolintų. Būsto paskoloms ir bankų palūkanoms gyventojai moka tūkstančius. Todėl naują mokestį siekiantys įvesti valdantieji pirmiausia turėtų sąžiningai sau atsakyti, ar tikrai nori stabdyti emigraciją.

Dėl jau išvardintų priežasčių siūlome valdantiesiems prasikrapštyti užmiegotas akis, dar kartą perskaityti Vyriausybės programą ir imtis būtinų darbų: t.y. pagaliau pradėti skatinti naujų darbo vietų kūrimą, investicijas Lietuvoje.

Liberalai turi ir buvo pateikę bent keletą pasiūlymų. Tai – teigiamų poslinkių naujoms darbo vietoms ir investicijoms galintis atnešti „Sodros“ lubų įvedimas daugiau uždirbantiems, o taip pat – paskatinimas vaikus auginantiems dirbantiems tėvams, taikant didesnį papildomą neapmokestinamą pajamų dydį. 

Šie aiškūs ir konstruktyvūs pasiūlymai svarstant Seime nesusilaukė valdančiųjų palaikymo. Galbūt valdantieji peržengs savo ambicijas ir pritars naujam liberalų siūlymui papildomai neapmokestinti įmonių investicijų įsigyjant iki 5 metų turtą? To nuoširdžiai palinkėčiau.

Vietoj to, kad Vyriausybė ir atskiri valdančiosios koalicijos partneriai tarpusavyje konkuruotų, ką dar apmokestinti (vardan to, kad patenkintų savo vyresnio amžiaus rinkėjų lūkesčius), būtų pats laikas sustoti ir atlikti bent vieną veiksmą ko nors neapmokestinant.

Valstybės biudžetas surinks daugiau pajamų tik tada, kai ant naujų vėžių bus pastatytas šalies ekonomikos garvežys. O jį išjudinti gali šalies gyventojai ir verslas, vis dar laukiantys palankesnių sąlygų dirbti ir mažiau „siurprizų“ iš valdžios.