Didesnis dėmesys neįgaliesiems

 

Didesnis dėmesys neįgaliesiems
Nacionalinėje neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 m.  programoje siekiama sukurti darnią aplinką ir sąlygas veiksmingai plėtoti neįgaliųjų socialinės integracijos procesus Lietuvoje.
Klaipėdos miesto neįgaliųjų reikalų taryboje prie Klaipėdos miesto savivaldybės aktyviai svarstoma ir ieškoma galimybių kaip sukurti palankią aplinką bei sąlygas oriam ir visaverčiam neįgaliųjų gyvenimui, kaip užtikrinti neįgaliųjų lygias galimybes bei gyvenimo kokybę. 
Šiandien yra daug klausimų, kuriuos reikia spręsti. Tai labai platus spektras, pradedant nuo sąlygų derinti šeimos gyvenimą su darbu, prižiūrint neįgalų šeimos asmenį, galimybes įsidarbinti pačiam neįgaliajam iki socialinės aplinkos pritaikymo, sudaryti sąlygas pilnavertiškai dalyvauti mūsų miesto kultūriniame, sportiniame, visuomeniniame gyvenime. 
Reikia siekti, kad būtų galima išlaikyti kuo didesnį neįgaliųjų savarankiškumą, fizinius, protinius ir socialinius gebėjimus. Šios sąvokos savyje apima ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, ir darbingumo lygio bei specialiųjų poreikių įvertinimą, ir švietimo įstaigų aplinkos bei viešojo transporto infrastruktūros, ir informacinės aplinkos pritaikymą. Taip pat reikia nepamiršti ir visuomeninių organizacijų, dirbančių šioje srityje, veiklos skatinimo ir palaikymo. 
„Siekiant labiau susipažinti su problemomis mūsų mieste, neįgaliųjų reikalų taryba parengė anketą, kurią labai prašome užpildyti ir pateikti“,- informavo neįgaliųjų reikalų tarybos pirmininko pavaduotoja Audronė Balnionienė.
Neįgaliųjų reikalų tarybos paruošta anketa, skirtą žmonėms, turintiems negalią. Anketą gali pildyti visi pageidaujantys ir siųsti Neįgaliųjų reikalų tarybos pirmininkui Kaziui Bagdonui, el. paštas: [email protected] arba atnešti adresu Danės g.  17, 213 kab. Anketa gali atsiųsti iš čia: http://www.klaipeda.lt/lit/NEIGALIUJU-REIKALU-TARYBOS-ANKETA/2850
Audronė Balnionienė tikisi, kad gauta informacija labiau padės išgryninti esamą situaciją ir priimti konkrečius sprendimus.

Nacionalinėje neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 m.  programoje siekiama sukurti darnią aplinką ir sąlygas veiksmingai plėtoti neįgaliųjų socialinės integracijos procesus Lietuvoje.

Klaipėdos miesto neįgaliųjų reikalų taryboje prie Klaipėdos miesto savivaldybės aktyviai svarstoma ir ieškoma galimybių kaip sukurti palankią aplinką bei sąlygas oriam ir visaverčiam neįgaliųjų gyvenimui, kaip užtikrinti neįgaliųjų lygias galimybes bei gyvenimo kokybę. 

Šiandien yra daug klausimų, kuriuos reikia spręsti. Tai labai platus spektras, pradedant nuo sąlygų derinti šeimos gyvenimą su darbu, prižiūrint neįgalų šeimos asmenį, galimybes įsidarbinti pačiam neįgaliajam iki socialinės aplinkos pritaikymo, sudaryti sąlygas pilnavertiškai dalyvauti mūsų miesto kultūriniame, sportiniame, visuomeniniame gyvenime. 

Reikia siekti, kad būtų galima išlaikyti kuo didesnį neįgaliųjų savarankiškumą, fizinius, protinius ir socialinius gebėjimus. Šios sąvokos savyje apima ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, ir darbingumo lygio bei specialiųjų poreikių įvertinimą, ir švietimo įstaigų aplinkos bei viešojo transporto infrastruktūros, ir informacinės aplinkos pritaikymą. Taip pat reikia nepamiršti ir visuomeninių organizacijų, dirbančių šioje srityje, veiklos skatinimo ir palaikymo. 

„Siekiant labiau susipažinti su problemomis mūsų mieste, neįgaliųjų reikalų taryba parengė anketą, kurią labai prašome užpildyti ir pateikti“,- informavo neįgaliųjų reikalų tarybos pirmininko pavaduotoja Audronė Balnionienė.

Neįgaliųjų reikalų tarybos paruošta anketa, skirtą žmonėms, turintiems negalią. Anketą gali pildyti visi pageidaujantys ir siųsti Neįgaliųjų reikalų tarybos pirmininkui Kaziui Bagdonui, el. paštas: [email protected] arba atnešti adresu Danės g.  17, 213 kab. Anketa gali atsiųsti iš čia: http://www.klaipeda.lt/lit/NEIGALIUJU-REIKALU-TARYBOS-ANKETA/2850

Audronė Balnionienė tikisi, kad gauta informacija labiau padės išgryninti esamą situaciją ir priimti konkrečius sprendimus.