Dėl sklindančių kvapų – kreipimasis į Vyriausybę

Ketvirtadienį Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendė kreiptis į LR Vyriausybę dėl Klaipėdos rajone, Dumpiuose veiklą vykdančios UAB „Branda LT“ skleidžiamų nemalonių kvapų ir jų poveikio pietinės miesto dalies klaipėdiečių gyvenimo kokybei.

„Reaguodami į nuolat gaunamus gyventojų skundus, savivaldybės atstovai ir politikai kartu su valstybinių kontroliuojančių institucijų atstovais ne kartą lankėsi Dumpių kaime esančioje įmonės „Branda Lt“ kompostavimo aikštelėje. Nemalonių kvapų sklaidos priežastys ne kartą aptartos ir komitetų bei įvairių tarybų posėdžiuose. Deja, įmonė į valdininkų pastabas nereaguoja, o siūlomas įgyvendinti kvapus mažinančias priemones ignoruoja“, – sakė uostamiesčio meras Vytautas Grubliauskas.

Anot mero V. Grubliausko, savivaldybė viena išspręsti šios opios problemos neturi galimybių, todėl miesto politikai nusprendė kreiptis į šalies Vyriausybę, reikalaudami pavesti atsakingoms institucijoms imtis realių veiksmų – įpareigoti UAB „Branda LT“ ūkinę veiklą vykdyti uždarame kompostavimo reaktoriuje arba uždarame pastate su specialia ventiliavimo bei kvapus neutralizuojančia įranga, pateikti akredituotoje laboratorijoje atliktus oro taršos tyrimus, o, įmonei neįvykdžius minėtų reikalavimų, svarstyti UAB „Branda LT“ išduoto taršos leidimo galiojimą.

Žinia, Klaipėdos miesto savivaldybė gauna vis daugiau skundų iš pietinėje miesto dalyje įsikūrusių gyventojų dėl besikartojančio ypač nemalonaus kvapo jų namuose. Gyventojų teigimu, kvapai, keliantys pykinimą, galvos svaigimą ir skausmus, dažniausiai sklinda vakarais ir naktimis, taip pat savaitgaliais.

Kitos Dumpiuose veikiančios ir nemalonius kvapus pietinėje miesto dalyje skleidusios įmonės – UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro Dumpių sąvartynas, AB „Klaipėdos vanduo“ Dumpių nuotekų valykla ir AB „Grigeo Klaipėdos kartonas“ nuotekų valymo įrenginiai – 2015–2016 m. įdiegė kvapų sklaidos kontrolės priemones ir, atliktų tyrimų duomenimis, atmosferos oro taršą sumažino iki leidžiamų ribų.