dėl Andrejaus Rubliovo pagrindinės mokyklos pertvarkos

 

Pastaruoju metu žiniasklaidoje ir mes kaip miesto savivaldybės vadovai asmeniškai sulaukiame nemažai klausimų dėl Andrejaus Rubliovo pagrindinės mokyklos ateities. Todėl norėdami išvengti įvairių interpretacijų, pateikiame savo nuostatas dėl mokyklos situacijos.
Įvertinus Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano įgyvendinimą, miesto demografinę, socialinę, ekonominę ir švietimo situaciją, yra tikslinamas pertvarkos planas. Sprendimo projektas yra pateiktas svarstyti miesto tarybai.
Andrejaus Rubliovo pagrindinėje mokykloje mokosi 170 mokinių, iš jų 9 mokiniai – jaunimo klasėje. Mokinių skaičius šioje mokykloje nuolat mažėja, o per pastaruosius trejus mokslo metus jis sumažėjo net 48 proc. Neužpildytų mokymosi vietų skaičius klasėse yra 52 arba 30,6 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus. Nors Andrejaus Rubliovo pagrindinė mokykla vykdė taupymo priemonių planą, atsisakė dalies patalpų, tačiau įvertinus veiklos rezultatus ir poveikį miesto biudžetui, akivaizdu, kad dėl mokinių skaičiaus mažėjimo vienam mokiniui tenkančio bendrojo ploto, išlaidų vienam mokiniui nuo bendrojo bei ugdymo ploto, papildomai skiriamų mokinio krepšelio lėšų rodikliai yra per dideli įstaigai nuo trūkstamo lėšų poreikio.
Atsižvelgiant į tai, miesto tarybai teikiamame svarstyti pertvarkos plane yra siūloma reorganizuoti Andrejaus Rubliovo pagrindinę mokyklą nuo 2014 m. rugsėjo 1 d., prijungiant ją prie „Santarvės“ pagrindinės mokyklos, o jaunimo klasę nukreipiant į Naujakiemio suaugusiųjų gimnaziją.
Suprasdami, kad rusakalbių bendruomenė tokius ketinimus vertina jautriai, mes neturime teisės ignoruoti visų miestiečių intereso gauti kokybišką, prieinamą bei efektyvų švietimą ir ugdymą savo vaikams. Mes kaip savivaldybės vadovai, privalome sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės švietimą už protingą, savivaldybei pakeliamą kainą.
Miesto stačiatikių bendruomenės siekis įkurti mokyklą su stačiatikiškojo ugdymo pedagogine samprata yra sveikintinas. Vadovaujantis Netradicinio ugdymo koncepcija tokios mokyklos yra nevalstybinės, jų steigėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, sudarę mokyklos steigimo sandorį. Tad manome, kad miesto stačiatikių bendruomenė turi visas galimybes steigti jų interesus atitinkančią švietimo įstaigą. Miesto savivaldybė, vertindama švietimo sistemos situaciją ir galimybes, taip pat neturėdama jokios konkrečios informacijos apie minimos stačiatikių mokyklos steigimo projekto detales, šiandien negali būti netradicinio ugdymo švietimo įstaigos steigėja.
 Klaipėdos miesto savivaldybės meras                                                         Vytautas Grubliauskas
 Savivaldybės administracijos direktorė                                                       Judita Simonavičiūtė

Pastaruoju metu žiniasklaidoje ir mes kaip miesto savivaldybės vadovai asmeniškai sulaukiame nemažai klausimų dėl Andrejaus Rubliovo pagrindinės mokyklos ateities. Todėl norėdami išvengti įvairių interpretacijų, pateikiame savo nuostatas dėl mokyklos situacijos.

Įvertinus Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano įgyvendinimą, miesto demografinę, socialinę, ekonominę ir švietimo situaciją, yra tikslinamas pertvarkos planas. Sprendimo projektas yra pateiktas svarstyti miesto tarybai.

Andrejaus Rubliovo pagrindinėje mokykloje mokosi 170 mokinių, iš jų 9 mokiniai – jaunimo klasėje. Mokinių skaičius šioje mokykloje nuolat mažėja, o per pastaruosius trejus mokslo metus jis sumažėjo net 48 proc. Neužpildytų mokymosi vietų skaičius klasėse yra 52 arba 30,6 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus. Nors Andrejaus Rubliovo pagrindinė mokykla vykdė taupymo priemonių planą, atsisakė dalies patalpų, tačiau įvertinus veiklos rezultatus ir poveikį miesto biudžetui, akivaizdu, kad dėl mokinių skaičiaus mažėjimo vienam mokiniui tenkančio bendrojo ploto, išlaidų vienam mokiniui nuo bendrojo bei ugdymo ploto, papildomai skiriamų mokinio krepšelio lėšų rodikliai yra per dideli įstaigai nuo trūkstamo lėšų poreikio.

Atsižvelgiant į tai, miesto tarybai teikiamame svarstyti pertvarkos plane yra siūloma reorganizuoti Andrejaus Rubliovo pagrindinę mokyklą nuo 2014 m. rugsėjo 1 d., prijungiant ją prie „Santarvės“ pagrindinės mokyklos, o jaunimo klasę nukreipiant į Naujakiemio suaugusiųjų gimnaziją.

Suprasdami, kad rusakalbių bendruomenė tokius ketinimus vertina jautriai, mes neturime teisės ignoruoti visų miestiečių intereso gauti kokybišką, prieinamą bei efektyvų švietimą ir ugdymą savo vaikams. Mes kaip savivaldybės vadovai, privalome sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės švietimą už protingą, savivaldybei pakeliamą kainą.

Miesto stačiatikių bendruomenės siekis įkurti mokyklą su stačiatikiškojo ugdymo pedagogine samprata yra sveikintinas. Vadovaujantis Netradicinio ugdymo koncepcija tokios mokyklos yra nevalstybinės, jų steigėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, sudarę mokyklos steigimo sandorį. Tad manome, kad miesto stačiatikių bendruomenė turi visas galimybes steigti jų interesus atitinkančią švietimo įstaigą. Miesto savivaldybė, vertindama švietimo sistemos situaciją ir galimybes, taip pat neturėdama jokios konkrečios informacijos apie minimos stačiatikių mokyklos steigimo projekto detales, šiandien negali būti netradicinio ugdymo švietimo įstaigos steigėja.

 

 Klaipėdos miesto savivaldybės meras                                                         Vytautas Grubliauskas

 

 Savivaldybės administracijos direktorė                                                       Judita Simonavičiūtė

www.klaipėda.lt