Bus tvarkomi kultūros paveldo objektai Klaipėdoje

Siekiant atnaujinti miesto veidą, padaryti jį patrauklesniu, Klaipėdos miesto savivaldybė šiemet skiria mažiausiai 100 tūkst. eurų saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų daliniam finansavimui. Savivaldybės skiriamų lėšų dalis projekto arba atskiro etapo įgyvendinimui sudarys iki 50 procentų jo sąmatinės vertės (medinės ir fachverko konstrukcijos objektų tvarkybos darbams iki 70 procentų), tačiau ne daugiau kaip 70 tūkst. eurų.

Prašymus paramai skirti gali teikti valstybės ar savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų valdytojai.

Finansavimas bus skiriamas tvarkybos darbams, susijusiems su saugomo kultūros paveldo objekto išsaugojimu. Prioritetas bus teikiamas:

  • fasadų sutvarkymui iš gatvių pusės Klaipėdos senamiestyje;
  • fasadų sutvarkymui iš gatvių pusės Klaipėdos istorinėje dalyje, vadinamu Naujamiesčiu;
  • esant avarinei statinio būklei;
  • valdytojui prisidedant daugiau reikiamų lėšų pačiam;
  • jei paraiškos gavo vienodą balų sumą, pirmumas suteikiamas anksčiau pateiktoms paraiškoms.

Paraiškos priimamos iki balandžio 3 d. Tvarkybos darbai privalo būti įgyvendinti iki spalio 15 d. Atkreiptinas dėmesys, kad tai yra pirmieji šios priemonės metai, todėl terminai paraiškoms pateikti bei tvarkybos darbams įgyvendinti yra trumpi. Esant didesnei tvarkybos darbų apimčiai, reikia įvertinti šiuos nustatytus terminus, pagal galimybes skaidyti darbus etapais arba teikti paraiškas kitiems metams.

Teikiant paraiškas, būtina pasirinkti ir pildyti patvirtintą paraiškos formą. Paraiškos teikiamos kartu su parengtu tvarkybos darbų projektu, sąmata bei kitais būtinais dokumentais. Plačiau – Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt, naujienų arba kultūros paveldo skiltyje.

Dėl paraiškų teikimo prašome kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Paveldosaugos skyrių (Liepų g. 11, Klaipėda) el. paštu paveldosauga@klaipeda.lt, tel.: (8 46) 39 60 68, (8 46) 39 60 38.

 

www.klaipeda.lt