A.Velykienė: Klaipėda turi galimybę gauti ES paramą vienam iš savo mikrorajonų

 

"Kaip Jūs manote, kuris Klaipėdos miesto mikrorajonas labiausiai "iškrenta" iš bendro miesto konteksto?" – klausia Alina savo facebook asmeniniame puslapyje. Todėl mes klausiame gerb. Alinos apie šį projektą papasakoti daugiau.
Po susitikimo su VRM atstovais Alina Velykienė atsako į kelis klausimus apie aptartą ES projektą, kuriuo Klaipėda turės galimybę mažinti mikrorajonų atskirtį.
Koks tai projektas?
"Klaipėdos miestas iš ERPF (Europos regiono plėtros fondo) galės finansuoti vieną Klaipėdos miesto teritoriją (mikrorajoną ar specifinę teritorinę apibrėžtą miesto dalį) parengiant atnaujinimo programą."
Kokie reikalavimai šiai paramai gauti?
"Pagrindiniai reikalavimai – tai kompleksiškumas (projektas/programa apima įvairių sektorių veiklas, kurių nė viena nėra dominuojanti) ir koncentracija – aiškiai apibrėžtoje teritorijoje, sprendžiant tik tai teritorijai būdingas problemas ar stiprinant turimą potencialą."
Sakykite, Alina, ką turėtų Klaipėdos miesto savivaldybė nuveikti, kad ši parama būtų įsisavinta?
"Iki 2012 m. kovo 7 d. turime įvertinti prioritetines miesto plėtros kryptis, identifikuoti miesto dalis, kurios susiduria su didžiausiomis socialinėmis problemomis, kuriose yra apleistos pramoninės teritorijos, kurioms tikslinga taikyti „atgaivinimo" priemones (galimos kelios alternatyvos).
Taip pat būtina parengti preliminarius pasiūlymus dėl kompleksinio pobūdžio priemonių, kurios turėtų būti taikomos toje teritorijoje
Įvertinti tai, ką norima pasiekti plėtojant šias teritorijas, t.y. nustatyti vertinimo rodiklius ir rezultatus kurie bus pasiekti 

 

"Kaip Jūs manote, kuris Klaipėdos miesto mikrorajonas labiausiai "iškrenta" iš bendro miesto konteksto?"- klausia Alina savo facebook asmeniniame puslapyje. Todėl mes klausiame gerb. Alinos apie šį projektą papasakoti daugiau.

Po susitikimo su VRM atstovais Alina Velykienė atsako į kelis klausimus apie aptartą ES projektą, kuriuo Klaipėda turės galimybę mažinti mikrorajonų atskirtį.

Koks tai projektas?

"Klaipėdos miestas iš ERPF (Europos regiono plėtros fondo) galės finansuoti vieną Klaipėdos miesto teritoriją (mikrorajoną ar specifinę teritorinę apibrėžtą miesto dalį) parengiant atnaujinimo programą."

Kokie reikalavimai šiai paramai gauti?

"Pagrindiniai reikalavimai – tai kompleksiškumas (projektas/programa apima įvairių sektorių veiklas, kurių nė viena nėra dominuojanti) ir koncentracija – aiškiai apibrėžtoje teritorijoje, sprendžiant tik tai teritorijai būdingas problemas ar stiprinant turimą potencialą."

Sakykite, Alina, ką turėtų Klaipėdos miesto savivaldybė nuveikti, kad ši parama būtų įsisavinta?

"Iki 2012 m. kovo 7 d. turime įvertinti prioritetines miesto plėtros kryptis, identifikuoti miesto dalis, kurios susiduria su didžiausiomis socialinėmis problemomis, kuriose yra apleistos pramoninės teritorijos, kurioms tikslinga taikyti „atgaivinimo" priemones (galimos kelios alternatyvos).

Taip pat būtina parengti preliminarius pasiūlymus dėl kompleksinio pobūdžio priemonių, kurios turėtų būti taikomos toje teritorijoje

Įvertinti tai, ką norima pasiekti plėtojant šias teritorijas, t.y. nustatyti vertinimo rodiklius ir rezultatus kurie bus pasiekti įgyvendinus siūlomas priemones toje teritorijoje. TAIGI, turime gerai atlikti namų darbus."