Atvertas kelias muzikinio teatro pastato rekonstrukcijai

Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos kolegija pritarė parengtai naujai teritorijos tarp Herkaus Manto, Liepų, J. Karoso ir Danės gatvių detaliojo plano koncepcijai. Šiuo planu maksimaliai išplečiamos Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro sklypo ribos bei realiai atveriamas kelias dabartinio teatro pastato plėtrai ir rekonstrukcijai.

„1964 m. pastatytas uostamiesčio muzikinio teatro pastatas yra susidėvėjęs tiek fiziškai, tiek ir morališkai. Jo būklė netenkina nei čia dirbančios kūrybinės trupės, nei į spektaklius ateinančių miestiečių, – teigia Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas.

– Dar šiemet klaipėdiečiai bus pakviesti į premjerą rekonstruotame Dramos teatre.  Todėl muzikinio teatro pastato rekonstrukcija tampa nauju ir vienu svarbiausiu Klaipėdos prioritetu, o patvirtinta detaliojo plano koncepcija – teatro atgimimo istorijos pradžia. Dabar gi visos atsakingos institucijos privalo mobilizuoti jėgas, kad Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras išliktų Vakarų Lietuvos profesionalios muzikinės kultūros židiniu.“

Teritorijos tarp Herkaus Manto, Liepų, J. Karoso ir Danės gatvių detaliojo plano koncepciją, kuria muzikinio teatro pastato sklypas išplečiamos nuo 3,4 iki 4,16 tūkst. kv. metrų, Klaipėdos miesto savivaldybės užsakymu parengė UAB „Geometra“.

Numatoma, kad dabartinio teatro pastato plėtra bus vykdoma tiek naujai užstatant dalį teatro kiemo, tiek ir greta Danės gatvės esančią automobilių stovėjimo aikštelę. Maksimalus leidžiamas dviejų naujų priestatų aukštis – 13 metrų vidinėje ir 18 metrų išorinėje teatro pastato pusėse (dabartinio teatro žiūrovų salės aukštis taip pat siekia 18 metrų). Numatoma, kad po rekonstrukcijos išliks ir teatro bokštas. Jo aukštis – 33 metrai.

„Pagrindinis Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro rekonstrukcijos ir plėtros projekto tikslas – esamą teatro pastatą pritaikyti teatro poreikiams, modernizuojant jį ir išplečiant trūkstamoms erdvėms. Jei dauguma Lietuvos teatrų ieško būdų kaip pasigražinti savo infrastruktūrą, mes norime elementarių sąlygų gyventi ir kuo sėkmingiau dirbti, didinant teatro veiklos efektyvumą bei konkurencingumą“, – sakė Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovas Ramūnas Kaubrys.

Planuojama, kad įgyvendinus muzikinio teatro rekonstrukcijos ir plėtros projektą jo pastato bendras tūris turėtų padidėti apie 50 proc. Ketinama padidinti pagrindinės teatro scenos su aplink ją esančiomis patalpomis (kišenėmis, montavimo patalpomis ir kt.) plotą, modernizuoti scenos technologiją, rekonstruoti orkestrinę, įrengti daugiau žiūrovų vietų pagrindinėje salėje (dabar jų esama apie 500, planuojama – apie 700), naujai įrengti Mažąją (kamerinę) žiūrovų salę (apie 200 vietų), atnaujinti teatrui funkcionuoti būtinas repeticijų, dekoracijų, artistų, technines, visuomenines ir kitas patalpas, rekonstruoti ir modernizuoti visus inžinerinius tinklus, atlikti pastato apšiltinimo darbus bei kt.

Muzikinio teatro rekonstrukcijos ir plėtros projektą administruojančios įmonės „Lietuvos paminklai“ vadovas Vydmantas Drumsta pažymi, kad šiuo metu jau atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai, kultūros paveldosauginis vertinimas, parengta nauja teatro technologinė funkcinė programa, dabartinio pastato energetinis auditas, rekonstrukcijos investicinis projektas ir kt.

„Artimiausiu metu ketiname paskelbti teatro pastato rekonstrukcijos ir plėtros techninio projekto parengimo paslaugų tarptautinį viešąjį pirkimą. Sutartį su laimėtoju tikimės pasirašyti dar šių metų antroje pusėje. Planuojame, kad realūs statybos darbai, truksiantys kelerius metus, prasidės 2017-aisiais“, – sakė V. Drumsta.

Preliminariai skaičiuojama, kad Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro rekonstrukcijos ir plėtros projekto vertė sieks apie 20,5 mln. eurų. Apie 5 mln. eurų tikimasi gauti iš Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 m. programos, apie 1,7 mln. eurų – iš 2014–2020 m. ES fondų priemonės „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje”, apie  13,9 mln. eurų – iš Valstybės investicijų programos. Kitų potencialių teatro rekonstrukcijos projekto finansavimo šaltinių paieška šiuo metu dar vykdoma.

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro steigėjas – LR Kultūros ministerija.

Klaipėdos miesto savivaldybė savo ruožtu prie teatro rekonstrukcijos ir plėtros prisidės sutvarkydama visą išorinę infrastruktūrą (įrengiant naujas automobilių stovėjimo vietas Danės g., po Atgimimo aikšte ir pan.)