Atliekų deginimas Klaipėdoje oro kokybei nekenkia

 

Pradėta eksploatuoti atliekų deginimo įmonė "Fortum Klaipėda" 2013 m. neturėjo reikšmingos įtakos aplinkos orui.
Tai parodė Aplinkos oro monitoringo stoties stebimų parametrų duomenys.
Deginimo įrenginyje deginant atliekas įmonėje "Fortum Klaipėda" automatizuota emisijų matavimo sistema, nuolat atliekami azoto oksidų, anglies monoksido, kietųjų dalelių, sieros dioksido, bendrosios organinės anglies, vandenilio chlorido, vandenilio fluorido teršalų matavimai. Taip pat automatiškai kontroliuojama katilo kūryklos degimo temperatūra ir į aplinkos orą išmetamų teršalų valymo įrenginių darbas.
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui atlikus įmonės surinktų nuolatinių matavimų tyrimo rezultatų palyginimą su leistinomis koncentracijomis, nustatyti 3 į aplinkos orą išmetamo sieros dioksido ir 1 anglies monoksido pusės valandos ribinių verčių viršijimai.
Vis dėlto Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento direktorius Vytautas Krušinskas teigė, jog šie pusės valandos padidinti išmetamų teršalų kiekiai tikrai neturėjo žymesnės įtakos oro kokybei uostamiestyje.
Nustatyti viršijimai registruoti departamento Klaipėdos miesto agentūros "Teršalų normatyvų viršijimo fiksavimo ir sankcijų taikymo dokumentų registre", dėl administracinių poveikio priemonių taikymo renkama papildoma medžiaga ir bus priimti atitinkami sprendimai.
2013 m. vasario 27-28 d. Klaipėdos RAAD prašymu Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento specialistai "Fortum Klaipėda" termofikacinės jėgainės taršos šaltinyje paėmė išmetamų į aplinkos orą teršalų mėginius. Tuo pat metu Jūrinių tyrimų departamento specialistai išmatavo šio taršos šaltinio anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido koncentracijas ir paėmė išmetamų į aplinkos orą kietųjų dalelių mėginius sunkiųjų metalų koncentracijoms nustatyti.
Pagal Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento ir Jūrinių tyrimų departamento pateiktus tyrimų protokolus, išmatuotos teršalų koncentracijos neviršija ribinių verčių, nustatytų "Fortum Klaipėda".
Daugiau skaitykite: http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/ekonomikos-naujienos/atlieku-deginimas-klaipedoje-oro-kokybei-nekenkia-1130198/

Pradėta eksploatuoti atliekų deginimo įmonė "Fortum Klaipėda" 2013 m. neturėjo reikšmingos įtakos aplinkos orui.

Tai parodė Aplinkos oro monitoringo stoties stebimų parametrų duomenys.

Deginimo įrenginyje deginant atliekas įmonėje "Fortum Klaipėda" automatizuota emisijų matavimo sistema, nuolat atliekami azoto oksidų, anglies monoksido, kietųjų dalelių, sieros dioksido, bendrosios organinės anglies, vandenilio chlorido, vandenilio fluorido teršalų matavimai. Taip pat automatiškai kontroliuojama katilo kūryklos degimo temperatūra ir į aplinkos orą išmetamų teršalų valymo įrenginių darbas.

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui atlikus įmonės surinktų nuolatinių matavimų tyrimo rezultatų palyginimą su leistinomis koncentracijomis, nustatyti 3 į aplinkos orą išmetamo sieros dioksido ir 1 anglies monoksido pusės valandos ribinių verčių viršijimai.

Vis dėlto Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento direktorius Vytautas Krušinskas teigė, jog šie pusės valandos padidinti išmetamų teršalų kiekiai tikrai neturėjo žymesnės įtakos oro kokybei uostamiestyje.

Nustatyti viršijimai registruoti departamento Klaipėdos miesto agentūros "Teršalų normatyvų viršijimo fiksavimo ir sankcijų taikymo dokumentų registre", dėl administracinių poveikio priemonių taikymo renkama papildoma medžiaga ir bus priimti atitinkami sprendimai.

2013 m. vasario 27-28 d. Klaipėdos RAAD prašymu Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento specialistai "Fortum Klaipėda" termofikacinės jėgainės taršos šaltinyje paėmė išmetamų į aplinkos orą teršalų mėginius. Tuo pat metu Jūrinių tyrimų departamento specialistai išmatavo šio taršos šaltinio anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido koncentracijas ir paėmė išmetamų į aplinkos orą kietųjų dalelių mėginius sunkiųjų metalų koncentracijoms nustatyti.

Pagal Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento ir Jūrinių tyrimų departamento pateiktus tyrimų protokolus, išmatuotos teršalų koncentracijos neviršija ribinių verčių, nustatytų "Fortum Klaipėda".

 

 

Daugiau skaitykite: http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/ekonomikos-naujienos/atlieku-deginimas-klaipedoje-oro-kokybei-nekenkia-1130198/
Nuotr. © Egidijaus JANKAUSKO nuotr