Aštuoni iš dešimties klaipėdiečių savo miestą vertina palankiai

 

Net aštuoni iš dešimties klaipėdiečių savo gyvenamąją vietą – Klaipėdos miestą – vertina palankiai, tokią tendenciją atskleidė naujausias uostamiesčio gyventojų nuomonės tyrimas. Apklausoje dalyvavę respondentai savo miestą, lygindami su kitomis Lietuvos vietovėmis, taip pat įvertino gerai – vertinimo vidurkis (VPI) yra 8,65 balo.
„Tai – fantastiškas rezultatas, kai sužinai, jog apie 90 proc. miesto gyventojų labai gerai arba gerai vertina savo gyvenamąją aplinką. Manau, jog tokių vertinimų gali pavydėti ne tik visa Lietuva, bet ir daugelis pasaulio valstybių. Išanalizavus tyrimo duomenis, verta pažymėti, jog klaipėdiečiai pakankamai pozityviai vertina net tokias sudėtingas sritis kaip butų ūkis arba centralizuoto  šildymo paslaugos“,- apklausos rezultatais pasidžiaugė Klaipėdos mero pavaduotojas Artūras Šulcas.
Apklausos respondentai palankiai įvertino ir miesto viešojo transporto sistemą, penkiabalėje vertinimo sistemoje net 4,11 balo skirdami maršrutinių mikroautobusų paslaugoms.  Didžiųjų autobusų paslaugų teikėjams gyventojai skyrė šiek tiek mažiau simpatijų –  3,83 balo.
„Viešojo transporto vertinimo rezultatai tik patvirtino tai, kad ši ši sritis uostamiestyje yra gerai sutvarkyta, tačiau vis bandome ieškoti blogybių, ginčijamės, norime kažką tobulinti, o klaipėdiečiai  mums teigia, jog viešojo transporto sistema yra patogi“,- sakė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorė Judita Simonavičiūtė.
Savivaldybės administracijos vadovės nuomone, miesto plėtra be išsamios analizės yra neįmanoma. „Tokios apklausos yra būtinos. Tai būdas pasitikrinti, ar teisingai planuojama miesto raida, kaip įgyvendinami ilgalaikiai planai“,- pabrėžė administracijos direktorė.
Analizuojant respondentų atsakymus dėl komunalinių paslaugų svarbos atsiskleidė tendencija, kad gyventojams labai svarbios paslaugos yra apšvietimas, švara, vandens tiekimas ir šildymas (šių paslaugų VPI atitinkamai yra 9,14, 9,07 ir 9,06 iš 10 galimų balų). Mažiausiai svarbios gyventojams yra šunų vedžiojimo aikštelės (6,79). Respondentai gerai vertina vandens tiekimo, nuotekų valymo paslaugas. Komunalinio ūkio paslaugų vertinimo vidurkis – 6,22 balo, aplinkos tvarkymo paslaugų įvertinimas – 5,74.
Vertinant kultūros ir sporto paslaugų svarbą išryškėjo tendencija, kad kultūros sritis miestiečiams yra svarbesnė nei sporto paslaugos. Geriausi vertinimų vidurkiai yra kultūros renginiams viešosiose erdvėse (7,08), žemiausi – viešoms sporto erdvėms, pritaikytoms laisvalaikio poreikiams (6,49).
Atlikus apklausos duomenų analizę paaiškėjo, kad socialinės paslaugos Klaipėdos mieste vertinamos vidutiniškai – VPI siekia 5,77 balo. Panašaus įvertinimo sulaukė ir teritorijų planavimo, statybos leidimų išdavimo paslaugos (VPI 6,69). Respondentai išskyrė konsultacijas dėl teritorijų planavimo, statybos leidimų išdavimo tvarkos ir jas vertino pakankamai gerai (7).
Viešąją tvarką ir saugumą uostamiestyje užtikrinančių institucijų darbo vertinimas parodė, kad Priešgaisrinės apsaugos tarnybos darbas respondentų yra vertinamas gerai (8,03), tuo pat metu – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyriaus (6,5) ir policijos darbas (6,81) – tik vidutiniškai.
„Tyrimas yra kokybiškas ir naudingas miestui, politikams bei Savivaldybės administracijai. Jis akivaizdžiai parodė, kurias veiklos  sritis mums reikia tobulinti“,- sakė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Alina Velykienė.
Jos nuomone, Savivaldybė kasmet turėtų rengti analogiškas  gyventojų apklausas, kurios „patikrintų“, ar valdžios išskirti prioritetai yra teisingi. „Tai objektyviausias būdas sužinoti, ar gyventojai patenkinti viešosiomis paslaugomis“.
Beje, apklausos dalyviai rašė „pažymius“ Savivaldybės administracijos personalui, vietos bei Seimo politikams. Aukščiausiu rodikliu – 6,18 balo – įvertinti Klaipėdos miesto administracijos darbuotojai, Tarybos narių veiklos vertinimo vidurkis – 6,13, uostamiestyje išrinktiems Seimo nariams gyventojai buvo mažiau dosnūs – jų VPI 5,44 balo.
„Mums, politikams, ši apklausa labai aiškiai parodė, kad viešoje erdvėje girdimi pasisakymai vienu ar kitu klausimu dažnai atspindi tik nedidelės aktyvistų grupelės nuomonę, o realybė yra kitokia. Pasirodo, daug triukšmo sulaukiančios problemos daugeliui žmonių apskritai nėra aktualios“,- tyrimo išdavas reziumavo Klaipėdos mero pavaduotojas Artūras Šulcas.
Visi Klaipėdos miesto gyventojų apklausos rezultatai skelbiami internete: http://strategija.klaipeda.lt .
Apklausa atlikta pagal 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Jos tikslas – nustatyti savivaldybės gyventojų nuomonę apie dabartinę savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą bei lūkesčius dėl miesto plėtros.

Net aštuoni iš dešimties klaipėdiečių savo gyvenamąją vietą – Klaipėdos miestą – vertina palankiai, tokią tendenciją atskleidė naujausias uostamiesčio gyventojų nuomonės tyrimas. Apklausoje dalyvavę respondentai savo miestą, lygindami su kitomis Lietuvos vietovėmis, taip pat įvertino gerai – vertinimo vidurkis (VPI) yra 8,65 balo.

„Tai – fantastiškas rezultatas, kai sužinai, jog apie 90 proc. miesto gyventojų labai gerai arba gerai vertina savo gyvenamąją aplinką. Manau, jog tokių vertinimų gali pavydėti ne tik visa Lietuva, bet ir daugelis pasaulio valstybių. Išanalizavus tyrimo duomenis, verta pažymėti, jog klaipėdiečiai pakankamai pozityviai vertina net tokias sudėtingas sritis kaip butų ūkis arba centralizuoto  šildymo paslaugos“,- apklausos rezultatais pasidžiaugė Klaipėdos mero pavaduotojas Artūras Šulcas.

Apklausos respondentai palankiai įvertino ir miesto viešojo transporto sistemą, penkiabalėje vertinimo sistemoje net 4,11 balo skirdami maršrutinių mikroautobusų paslaugoms.  Didžiųjų autobusų paslaugų teikėjams gyventojai skyrė šiek tiek mažiau simpatijų –  3,83 balo.

„Viešojo transporto vertinimo rezultatai tik patvirtino tai, kad ši ši sritis uostamiestyje yra gerai sutvarkyta, tačiau vis bandome ieškoti blogybių, ginčijamės, norime kažką tobulinti, o klaipėdiečiai  mums teigia, jog viešojo transporto sistema yra patogi“,- sakė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorė Judita Simonavičiūtė.

Savivaldybės administracijos vadovės nuomone, miesto plėtra be išsamios analizės yra neįmanoma. „Tokios apklausos yra būtinos. Tai būdas pasitikrinti, ar teisingai planuojama miesto raida, kaip įgyvendinami ilgalaikiai planai“,- pabrėžė administracijos direktorė.

Analizuojant respondentų atsakymus dėl komunalinių paslaugų svarbos atsiskleidė tendencija, kad gyventojams labai svarbios paslaugos yra apšvietimas, švara, vandens tiekimas ir šildymas (šių paslaugų VPI atitinkamai yra 9,14, 9,07 ir 9,06 iš 10 galimų balų). Mažiausiai svarbios gyventojams yra šunų vedžiojimo aikštelės (6,79). Respondentai gerai vertina vandens tiekimo, nuotekų valymo paslaugas. Komunalinio ūkio paslaugų vertinimo vidurkis – 6,22 balo, aplinkos tvarkymo paslaugų įvertinimas – 5,74.

Vertinant kultūros ir sporto paslaugų svarbą išryškėjo tendencija, kad kultūros sritis miestiečiams yra svarbesnė nei sporto paslaugos. Geriausi vertinimų vidurkiai yra kultūros renginiams viešosiose erdvėse (7,08), žemiausi – viešoms sporto erdvėms, pritaikytoms laisvalaikio poreikiams (6,49).

Atlikus apklausos duomenų analizę paaiškėjo, kad socialinės paslaugos Klaipėdos mieste vertinamos vidutiniškai – VPI siekia 5,77 balo. Panašaus įvertinimo sulaukė ir teritorijų planavimo, statybos leidimų išdavimo paslaugos (VPI 6,69). Respondentai išskyrė konsultacijas dėl teritorijų planavimo, statybos leidimų išdavimo tvarkos ir jas vertino pakankamai gerai (7).

Viešąją tvarką ir saugumą uostamiestyje užtikrinančių institucijų darbo vertinimas parodė, kad Priešgaisrinės apsaugos tarnybos darbas respondentų yra vertinamas gerai (8,03), tuo pat metu – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyriaus (6,5) ir policijos darbas (6,81) – tik vidutiniškai.

„Tyrimas yra kokybiškas ir naudingas miestui, politikams bei Savivaldybės administracijai. Jis akivaizdžiai parodė, kurias veiklos  sritis mums reikia tobulinti“,- sakė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Alina Velykienė.

Jos nuomone, Savivaldybė kasmet turėtų rengti analogiškas  gyventojų apklausas, kurios „patikrintų“, ar valdžios išskirti prioritetai yra teisingi. „Tai objektyviausias būdas sužinoti, ar gyventojai patenkinti viešosiomis paslaugomis“.

Beje, apklausos dalyviai rašė „pažymius“ Savivaldybės administracijos personalui, vietos bei Seimo politikams. Aukščiausiu rodikliu – 6,18 balo – įvertinti Klaipėdos miesto administracijos darbuotojai, Tarybos narių veiklos vertinimo vidurkis – 6,13, uostamiestyje išrinktiems Seimo nariams gyventojai buvo mažiau dosnūs – jų VPI 5,44 balo.

„Mums, politikams, ši apklausa labai aiškiai parodė, kad viešoje erdvėje girdimi pasisakymai vienu ar kitu klausimu dažnai atspindi tik nedidelės aktyvistų grupelės nuomonę, o realybė yra kitokia. Pasirodo, daug triukšmo sulaukiančios problemos daugeliui žmonių apskritai nėra aktualios“,- tyrimo išdavas reziumavo Klaipėdos mero pavaduotojas Artūras Šulcas.

Apklausa atlikta pagal 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Jos tikslas – nustatyti savivaldybės gyventojų nuomonę apie dabartinę savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą bei lūkesčius dėl miesto plėtros.

 

http://klaipeda.diena.lt/naujienos/miestas/a-tuoni-i-de-imties-klaipedieciu-savo-miesta-vertina-palankiai-417326