Artūras Šulcas. Nustatyti trys svarbiausi Savivaldybės veiklos prioritetai

Klaipėdos miesto  taryba nustatė tris svarbiausius savivaldybės veiklos prioritetus ir  pagrindines veiklos kryptis 2012 – 2015 metais.

Sprendimas parengtas  Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio, Liberalų ir centro sąjungos, Politinės  partijos Rusų aljansas, Partijos Tvarka ir Teisingumas  partijų rinkimų programų pagrindu.

Prie kiekvieno prioriteto yra išskirtos pagrindinės veiklos kryptys, kurios detalizuoja savivaldybės siekius. Prie kiekvienos veiklos krypties nurodomi rodikliai, jų reikšmės 2010 m. (2011 m. statistikos daugumoje sričių dar nėra, dėl to remiamasi ankstesniais metais) ir siekiamybės 2015 m. Šių rodiklių pagalba bus kasmet matuojami atskirose srityse pasiekti rezultatai.

Aiškiai išreikšta savivaldybės tarybos valia dėl savivaldybės veiklos prioritetų ir krypčių ketverius metus leis savivaldybės institucijoms ir įstaigoms kryptingai planuoti ir įgyvendinti savivaldybės tarybos narių, o tuo pačiu ir juos išrinkusių gyventojų, lūkesčius atitinkančias veiklas.

Tai pirmasis kartas, kai Klaipėdos savivaldybėje prioritetai nustatomi ilgesniam nei vieneri metai laikotarpiui, o prioritetų skaičius optimaliai sumažinamas.

Dokumentas:

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS 2012-2015 M.
PRIORITETAI

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS 2012-2015 M. PRIORITETAI

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012–2015 METŲ VEIKLOS PRIORITETŲ