Artūras Šulcas apie skaidrų ir profesionalų valdymą

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Klaipėdoje vienija didelį būrį aukštos kvalifikacijos specialistų, todėl savo rinkimų į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybą programoje visų pirma akcentuoja profesionalų valdymą. Mes esame įsitikinę, kad daugelis svarbių miesto sričių yra apleistos dėl valdininkų, tarnautojų ir politikų neprofesionalumo, kūrybiškumo stokos ir „valdiško“ požiūrio į savo pareigas.

Tokia situacija susiklostė todėl, kad didelė dalis sovietmečiu mieste ūkininkavusių profesionalų dėl vienokių ar kitokių priežasčių pasitraukė, kita dalis nesugebėjo adaptuotis labai sparčiai besikeičiančioje valstybėje. O naujai iškepti politikieriai į atsakingus postus prisodino gimines,  artimuosius ar šiaip sau palankius, tačiau nelabai ką apie miesto reikalus išmanančius prašalaičius.

Patyrę aukštos prabos profesionalai buvo „nusodinti“, o jauniems,  kvalifikuotiem, kūrybingiems specialistams privertos durys.

Norėdama paslėpti savo neprofesionalumą naujoji valdžia vengia viešumo. Savo rūmuose ji beveik aklinai užtamsino langus, o pro valdiškų įstaigų duris įeinąs tikrasis miesto šeimininkas – klaipėdietis yra priverstas jaustis prašytoju. Prašytoju, kuris… trukdo valdininkui dirbti.

Maža to, žmogui beveik nedviprasmiškai leidžiama suprasti, kad jis nieko nesupranta apie savo miesto valdymą – tai, esą, duota suprasti tik elitui. Elitui, kuris yra glaudžiai susijęs su įtakingomis verslo grupuotėmis. Ir dažnai tarnauja ne miesto žmonėms.

Todėl Liberalų sąjūdis sako: visų pirma būtina nuo valdiškų namų veiklos nuplėšti slaptumo širmą. Savivaldybėje neturi būti paslapčių nuo žmonių, kurie moka algas merijos darbuotojams, valdiškų įstaigų tarnautojams ar valdiškų įmonių personalui.

Savivaldybė privalo telkti pačių įvairiausių sričių iškiliausius specialistus, ekspertus, girdėti jų įžvalgas. Vieni didžiausių padėjėjų šiame darbe – nevyriausybinės organizacijos, deleguojančios į visuomenines tarybas prie savivaldybės savo atstovus. Kol kas mes galime tik pasvajoti, kad prieš priimdama sprendimus miesto valdžia visų pirma išklausytų, pavyzdžiui, senolių ar moksleivių nuomones.

Mes, Liberalų sąjūdis – sveiko proto dešinieji, esame įsitikinę, kad esminiai sprendimai mieste turi būti priimami dalyvaujant visiems klaipėdiečiams – visuotinės gyventojų apklausos ar referendumo tvarka. Tokia tvarka taikytina tiems sprendimams, kurie turės ilgalaikių pasekmių visiems miesto gyventojams. Pavyzdžiui, pavojingų objektų statyba, senosios pilies atstatymas ar tramvajaus atsiradimas..

Didžioji dauguma klaipėdiečių jau naudojasi internetu, tad surengti tokius plebiscitus nėra sudėtinga. Dar paprasčiau yra užtikrinti, kad rinkėjai matytų, kaip, kada ir už ką balsavo jų išrinktieji.

Ką bekalbėti apie tai, kad kiekvienas žmogus, parašęs  raštą merijai, galėtų matyti jo nagrinėjimo eigą. Kasdien patikrinti, pas kurį valstybės tarnautoją jis yra ir dėl ko „stringa“.

Tai nėra sudėtinga, tai  turi būti šių dienų norma. Taip mano sveiko proto žmonės. Jie yra įsitikinę, kad miestą turi valdyti patys jo gyventojai, o miesto tarybos nariai ir samdyti darbuotojai turi vykdyti jų valią.