Artur Truš kalba iš Klaipėdiečių tribūnos

REIKALAUJA STATYTI NAUJĄ POLIKLINIKĄ IR SUSTABDYTI MIESTO GYDYMO ĮSTAIGŲ SUJUNGIMĄ.

Šiandien vykusiame Klaipėdos miesto tarybos posėdyje Klaipėdos liberalai informavo miesto
valdžią, kad daugiau kaip 6 tūkstančiai klaipėdiečių pareiškė savo valią parašais, prašydami sustabdyti
miesto gydymo įstaigų sujungimą (Senamiesčio ir Jūrininkų poliklinikas perkeliant į 3-ią polikliniką) bei
virš 3,5 tūkstančių klaipėdiečių, kurie reikalauja statyti naują Jūrininkų polikliniką Birutės gatvėje. Parašų
rinkimas tik įsibėgėjo.
Klaipėdos liberalų sąjūdžio lyderis Artur Truš iš klaipėdiečių tribūnos kalbėjo: „Gerbiami,
Klaipėdos miesto tarybos nariai, prieš klausimo svarstymą ir balsavimą, labai norėčiau paprašyti
prisiminti visai neseniai, dar pavasarį, prieš rinkimus Mero duotus pažadus Klaipėdos miesto žmonėms.
Tada, rinkimų programoje, buvo viešai įsipareigota pagreitinti ir pradėti vykdyti naujos Jūrininkų
poliklinikos statybas Birutės g. Praėjus rinkimams, mes girdime jau visai kitokią poziciją – naujos
Jūrininkų poliklinikos statyba yra labai brangi ir todėl jos bus atsisakoma. Viešoje erdvėje girdime, kad
naujo objekto sąmata yra 20 mln eurų, o vienas kvadratinis metras naujo pastato kainuotų net 5000 eurų.
Noriu paklausti, kodėl manipuliuojama 5000 eurų už kvadratą skaičiumi? Kodėl nepasakoma
žmonėms, kad pusė šios sumos iš 20 mln eurų, sudaro požeminės parkavimo aikštelės kaina. O tai reiškia,
kad net pagal dabartinį projektą, poliklinikos veiklai skirtų patalpų vieno kvadratinio metro kaina yra tik
apie 2,5 tūkstančio eurų. Kas trukdo imtis iniciatyvos koreguoti esamą projektą, mažinant kainą, arba
nekeičiant kainos, ieškotis papildomo finansavimo? Pritraukti fondų ar kitų subsidijų? Kainoms palyginti,
šiai dienai 20 mln eurų kainuoja vien tik miesto ligoninės padalinio pastato rekonstrukcija, o mes kalbame

apie naujo objekto statybas. O siūlymas renovuoti 3 polikliniką – kuom baigsis po 3-jų metų, kai bus
priartėta priekapitalinio remonto ? Kiek infliacija pakeis kainą? O ar neteks grįžti prie statybos klausimo?
Bet tada jau po kelių metų ir tie 20 mln infliacijos pagalba išvirs į dar didesnę sumą .
Liberalų sąjūdžio atstovų teigimu, projektų ekonominis vertinimas yra svarbus, bet jis neturėtų
būti keliamas aukščiau už klaipėdiečių sveikatą ir labai jautrius žmonių socialinius poreikius ir aukščiau
už rinkimų metu duotus pažadus klaipėdiečiams
Tūkstančiai klaipėdiečių, taip pat reikalauja, kad būtų atsisakyta miesto poliklinikų sujungimo ir
perkėlimo į vieną pastatą. Žmonių parašai renkami ir toliau, jie bus pristatyti artimiausiu metu. Šiai dienai
jau apie 3000 Senamiesčio poliklinikoje prisirašiusių klaipėdiečių pageidauja, kad ir toliau turėtų
galimybę gydytis šioje poliklinikoje.
Liberalų sąjūdis, taip pat, stebisi miesto valdžios planais statyti naują pastatą savivaldybės
administracijai. Gal reikėtų šios iniciatyvos atsisakyti ir vietoje to, pastatyti naują polikliniką?
Baigdamas savo pasisakymą Liberalų sąjūdžio Klaipėdos skyriaus lyderis Artur Truš pabrėžė:
„Esate čia išrinkti tam, kad girdėtumėte ir atstovautumėte klaipėdiečių balsą ir nuomonę. Daugiau, kaip 6
tūkstančiai žmonių, mano manymu, yra labai didelis skaičius ir jų interesų bei poreikių negalima ignoruoti.
Jeigu šie miestui svarbūs klausimai nebus peržiūrėti, atsižvelgiant į žmonių išsakytą lūkestį, esu tikras,
kad parašai bus renkami toliau. Ir jų skaičius iki naujųjų metų patrigubės.“