Alina Velykienė: Kodėl meras leidžia sau nevykdyti tarybos nario pareigų?

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos reglamentu, kiekvienais metais Klaipėdos miesto tarybos nariai pateikia ataskaitą apie savo veiklą. Nors ataskaitos forma nėra apibrėžta, tarybos narys yra laisvas informaciją apie savo veiklą pateikti jam priimtina forma. Visos tarybos narių ataskaitos yra skelbiamos Klaipėdos miesto savivaldybės puslapyje. 30 tarybos narių pateikė ataskaitas, o meras ne.

Pagal Klaipėdos miesto tarybos nariui iki nurodyto termino nepateikus veiklos ataskaitos, jo elgesys yra svarstomas Etikos komisijoje.

Susidaro paradoksali situacija: Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas kaip eilinis tarybos narys gauna per mėnesį iki 300 eurų išmoką savo, kaip tarybos nario veiklai susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija. Už 2020 metus, paskelbtoje tarybos narių išmokų ataskaitoje mero pavardė yra tarp lyderių, kaip daugiausiai panaudojusių šias lėšas.

Stebina ir tai, kad merui suteikta Rotušė, asmeninis automobilis su vairuotoju, telefono išlaidos, taip pat darbe esantis internetas yra apmokamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos. Kitų išlaidų kaip ir nėra, nebent asmeninio, atsiprašau Asociacijos „Klaipėdos džiazo festivalis” automobilis, kuriuo meras naudojasi savo, matyt kaip eilinio tarybos nario funkcijoms atlikti. Nebent to automobilio kuro, draudimo sąnaudos? Gal…. nežinoma, nes mes nei tarybos nariai, nei miestiečiai to nežinome.

Kyla klausimas kodėl meras sau leidžia nevykdyti prievolės atsiskaityti už tai, ką jis daro kaip eilinis tarybos narys? Nors meras reglamento nustatyta tvarka ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito savivaldybės tarybai ir bendruomenei už savo veiklą, taip pat rengia ir pateikia rinkėjams ir savivaldybės bendruomenei savivaldybės veiklos ataskaitą, ataskaitos apie tai, kur išleidžia savo, kaip tarybos nario išmoką jis nepateikia. Taip pat jis leidžia sau neatsiskaityti kaip visi tarybos nariai iki kovo 15 dienos.

Taip pat stebina įžūlumas nevykdyti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nurodymo deklaruoti savo interesus naujajame Privačių interesų registre. Tarybos sekretoriatas dar vasario mėnesio pradžioje išplatino raštą, kuriuo buvome įpareigoti visi tarybos nariai, administracijos darbuotojai deklaruoti viešus ir privačius interesus naujoje sistemoje. Meras vėl šio nurodymo neįvykdė ir interesų nedeklaravo.

Tarybos narys privalo laikytis Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse įtvirtintų principų ir nuostatų, kitų įstatymų ir teisės aktų reikalavimų, vengti interesų konflikto. Todėl kviečiu merą pateikti Klaipėdos miesto bendruomenei ataskaitą apie savo, kaip eilinio tarybos nario veiklą, arba būti sąžiningu prieš visuomenę, atsisakyti tarybos nariui skirtų kanceliarinių išmokų, nes mano įsitikinimu, visos Jūsų veiklos išlaidos yra apmokamos, priedo dar Jūs turite ir Mero fondą, kuriame kiekvienais metais Jums skiriama 23 000 Eur. O gal tiesiog nebeimkite tarybos nariui skirtų išmokų, juk ankstesni merai to tiesiog nedarė?