Alina Velykienė: Klaipėdos valdžios veikimo metodai laidoja jaunąją Lietuvos demokratiją

Beveik Lietuvos nepriklausomybės dienos atkūrimo išvakarėse Klaipėdos valdančiosios daugumos vyrai dėliojo jų „sėdynėms“ aktualius sprendimus: iš pradžių pažadais, o vėliau jau ir realiais sprendimais kuriamos darbo vietos reikalingiems asmenims. Atrodo nieko nauja, gerai, kad yra kuriamos darbo vietos, tačiau kai pamatai, kad tai yra mažų mažiausiai korupcinės apraiškos už lojalumą valdančiajai daugumai, natūraliai žmogui turi apimti siaubas.

Klaipėdos miesto tarybos narys, Alvidas Šimkus, einantis Miesto ūkio komiteto pirmininko pareigas, priklausantis valdančiajai daugumai, ilgokai visiems atvirai guodėsi, kad jis ieško darbo, kuriame nereikėtų daug dirbti, tačiau būtų bent koks užsiėmimas. Tai kartojo ir privačiuose pokalbiuose, nesibodėjo apie tai kalbėti ir platesniame politikų rate. Ir štai, įvyko stebuklas.

2021 metų kovo 1 dieną viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ valdybos posėdyje buvo patvirtinta nauja šios įstaigos struktūra, kur buvo pakeisti pareigybių pavadinimai ir patvirtintas vienas naujas papildomas vadybininko etatas. Nors valdybą sudaro trys savivaldybės administracijos darbuotojai, jos pirmininkas Deividas Petrolevičius patvirtino, kad priimant sprendimą priėmime dalyvavo tik du: jis pats (vyr. patarėjas) ir Inga Gabrielaitienė (Turto skyriaus vyr. specialistė).

Jau kovo 2 dieną šias pareigas be konkurso pradėjo eiti Klaipėdos miesto tarybos narys Alvidas Šimkus, tapęs VšĮ „Klaipėdos butai” vadybininku. Na pagaliau, pažadas virto realybe, nuostabu!!!

Stebina ir liūdna tokie valdžios koalicijos atsidėkojimo viražai tarybos naujokui Alvidui Šimkui už buvimą valdančiojoje daugumoje. Tokio viešo reketo požymių turinti situacija.

Stebina, kad darbo prašo asmuo, viešai deklaravęs esantis dviejų įmonių – UAB „Makrokosmas“, užsiimančia muitinės tarpininkų veikla, ir UAB Sendvario vaistinė akcininkas. Abiejų įmonių apyvarta 2019 metais siekė daugiau nei 300 000 eurų.

Pažymėtina, kad skubus darbo vietos suteikimas Alvidui Šimkui gali būti siejamas su planuojama tvirtinti miesto mero Vytauto Grubliausko ir administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio veiklos ataskaitomis. Jos turėtų būti pateiktos tvirtinti jau kovo mėnesio tarybos posėdyje. Toks daugumos balsų užtikrinimas turi savo kainą.

Šiuo pandeminiu laikotarpiu vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos rekomendacijomis, viešoji įstaiga „Klaipėdos butai“ imasi prevencinių veiksmų dėl COVID-19 pandemijos plitimo ir stabdo kontaktinį klientų aptarnavimą. Karantino metu klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu. Suprantama, klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, tai reiškia, kad konkurso į naujai sukurtą etatą net nebuvo, apie tai nebuvo paskelbta viešai, niekas neturėjo jokių šansų dalyvauti ir būti konkurentu. Kai rinkoje tokia sudėtinga nedarbo situacija, darbo vietos kuriamos tik saviems.

Viltingai nuteikia VšĮ „Klaipėdos butai” interneto svetainėje paskelbta informacija apie korupcijos prevenciją – įstaigos buveinėje Taikos pr. 66 rasite dėžutę su užrašu „Aš prieš korupciją“. Įstaiga turi net pasitvirtinusi korupcijos prevencijos programą, kurioje tik teoriškai surašyta informacija apie korupcijos įstaigoje prielaidas, siekis užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę darbuotojų veiklą. Taip pat pažymėtinas programos uždavinys – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas. Tačiau ši programa, matyt, neapsaugo nuo aukščiausios politinės korupcijos ir nepotizmo – įdarbinant reikalingus asmenis Klaipėdos miesto savivaldybės įstaigose ir įmonėse.

Deja, viešai visuomenėje žinomi asmenys, kurie ilgus metus padėjo valstybinėse institucijose edukuoti visuomenę būti nepakančiai korupcijai, neapsaugo mūsų jaunos demokratijos.

Kalbu apie mero patarėjų komandą, kuri turi padėti Klaipėdos miesto merui Vytautui Grubliauskui nepadaryti klaidų ir neįkliūti į politinės korupcijos situacijas.

Prašau, nebekalbėkite apie tai, kad Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas ir administracijos vadovas Gintaras Neniškis nežinojo apie naujai kuriamą etatą reikalingam asmeniui. Mes tomis pasakomis jau nebetikime.

Sveikinant Lietuvą ir Klaipėdos miesto bendruomenę Kovo 11-osios proga, norisi palinkėti: Mielas jaunime, nežiūrėkite tokių supuvusių politinės nepotizmo kultūros pavyzdžių, būkime laisvi savo sprendimuose, kurkime laisvą, darbščią ir laimingą Lietuvą!