Algirdas Grublys apie Klaipėdos m. savivaldybės tarybos posėdį

Balandžio  28 d Klaipėdos m. savivaldybės tarybos antrame posėdyje Liberalų  sąjūdžio frakcijos nariai stengėsi įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus –  dėti visas pastangas  kuo  greičiau suformuoti miesto valdymo struktūras . 7 narių frakcija nepajėgi uždavinius spręsti ryžtingai, tad ruošiantis šiam posėdžiui teko nemažai padirbėti ir su koalicijos partneriais ir nepriklausančių  opozicijai partijų nariais. Iš anksto  pravedėme kelis  bendrus posėdžius. Išvakarėse  V.Grubliausko iniciatyva buvo organizuotas bendras visų išrinktų partijų atstovų pasitarimas. Ryte atrodė, kad sutarimai visais  personaliniais ir organizaciniais klausimais  lyg ir pasiekti , tačiau posėdžio  pradžia parodė ką kitą . Opozicija nusišalino nuo savo sprendimų ir ėmėsi  „velti“ posėdžio eigą nekonstruktyviais siūlymais. Tad  reikėjo   imtis naujų iniciatyvų telkiant  poziciją. Svarbiais momentais  situaciją gerai  valdė posėdį vedęs V. Grubliauskas, svariais argumentais sprendimų teisėtumą grindė  Artūras Šulcas. Švelnūs  mūsų frakcijos  kompromisai ,aiškūs ir teisingi  taktiniai sprendimai , bei bendravimas su partneriais  leido pasiekti užsibrėžtų tikslų – užimti pozicijas valdymo struktūroje , kuriose būdami  galėtume   įgyvendinti   mūsų rinkiminės programos nuostatas.

Alina Velykienė išrinkta ir paskirta Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja, kuriai  tarp daugelio  atsakomybės sričių deleguotas projektų ,finansuojamų iš ES lėšų įgyvendinimas.  A.Vaišvila vadovaus Miesto ūkio komitetui, R.Staševičiūtė –Teritorijų planavimo komitetui. Į  pagrindinių savivaldybės valdomų įmonių stebėtojų tarybas deleguoti  frakcijos nariai A.Velykienė, A.Vaišvila, A.Šulcas.  A.Grublys dirbs Klaipėdos miesto tarybos, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų trišalėje taryboje. A.Šulcas vadovaus Nuolatinei komisijai savivaldybės tarybos veiklos reglamentui rengti ir koreguoti. Savivaldybės turto komitete dirbs E.Gentvilas, Strateginės plėtros komitete – A.Velykienė, Finansų ir biudžeto komitete – A.Šulcas,  Miesto  ūkio komitete – A.Grublys

 

Liberalų sąjūdžio  frakcijos pirmininkas                                                       A.Grublys