A.Grublys apie įvykusį Liberalų sąjūdžio frakcijos posėdį

Š.m. sausio 9 d. įvyko pirmasis šiais metais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  LRLS frakcijos posėdis.  A.Šulco,  A.Velykienės, S.Gentvilo iniciatyva buvo  pasiūlyti 6 klausimai. 

Buvo diskutuota ir svarstyta dėl: 

Palangos oro uosto rėmimo projekto; 

SDG terminalo statybos Klaipėdoje; 

galimo  viešųjų įstaigų „KEPA“ ir „Klaipėdos šventės“ administravimo  apjungimo; 

seniūnaičių  rinkimų organizavimo; 

galimo keleto savivaldybės įmonių valdybų sudėties keitimo.

Diskusijos  buvo aktyvios, tačiau prieiti prie vieningos nuomonės buvo sunku. Frakcija sutarė dviem klausimais:

1. Jeigu bus priimtas sprendimas, kad SDG terminalas bus statomas Klaipėdoje, reikalauti  maksimalių poveikio aplinkai tyrimų. Didelį dėmesį skirti miesto gyventojų sveikatos ir  poveikio jų socialinei aplinkai tyrimams. Taip pat reikalauti Vyriausybės  ilgalaikės kompensacijos dėl aplinkosaugos, miesto teritorijos ir gyventojų socialinės gerovės praradimų.

2.Frakcijos nuomone, ultimatyvus Susisiekimo ministerijos reikalavimas  skubiai apsispręsti dėl  rėmimo kasmetiniu 1mln. litų iš Savivaldybės lėšų Palangos oro uosto projektui yra nepriimtinas. Šiuo klausimu būtina diskusija su opozicija ir koalicijos partneriais. Nutarta organizuoti susitikimus su  viceministru R.Vaštaku  ir projekto iniciatoriais.

 

Frakcijos pirmininkas    A.Grublys