A. Velykienė ragina gyventojus būti aktyviais

 

Š.m. gegužės 7 dieną vyko pirmasis Marių vietos bendruomenės susitikimas. Jame aktyviai dalyvavo gyventojai, Marių teritorijos seniūnaičiai, LR Seimo narys Eligijus Masiulis, Klaipėdos m. savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus specialistai, administracijos atstovai, teritorijos įgaliotiniai, šios teritorijos detalaus plano rengėjų UAB Geometra atstovas, UAB Fortum Lietuva atstovas ir kt.

 

Susitikime buvo išrinkta Marių vietos bendruomenės taryba, savo veiklą pradėsianti 2013-2014 metų veiklos periode. 2012 metais LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skyrus 500 tūks.t Lt. Klaipėdos miesto vietos bendruomenėms, marių bendruomenei teko daugiau nei 140 tūks.t Lt. Šios lėšos skirtos bendruomeniškumui skatinti, įvairiems socialiniams projektams ar bendruomenės reikmėms vykdyti. 2012 metais didžioji dalis pateiktų paraiškų buvo įgyvendintos. Marių bendruomenės teritorijoje įrengta vaikų žaidimo aikštelių, suoliukų, lauko treniruoklių, suorganizuota bendruomenės šventė. 2013 metais marių bendruomenei skirta panaši suma, kuri bus panaudota pagal pateiktas paraiškas, kurias vertins naujai išrinkta Marių vietos bendruomenės taryba.

 

Susitikime buvo pristatytos rengiamos teritorijos problemos ir gairės, svarstyti aktualūs klausimai, susiję su bendruomenės gyvenimu. „Šis susitikimas sveikintina iniciatyva, kuri parodo, kad prieš metus išrinkti seniūnaičiai sutelkė bendruomenę bendriems tikslams.  Nagrinėti klausimai dėl kiemuose automobilių stovėjimo vietų įrengimo, vaikų žaidimo aikštelių, šunų vedžiojimo aikštelių suprastruktūros (įrangos). Administracija skatino bendruomenę teikti paraiškas šiai suprastruktūrai (įrangai) įrengti. Kvietėme bendruomenę būti aktyviais planuojant kiekvienų metų miesto veiklos planą, teikiant aktualiausias problemas, kurias savivaldybė spręstų“ , – kalbėjo administracijos direktoriaus pavaduotoja, liberalė Alina Velykienė.

Pirmieji seniūnančių  veiklos metai yra svarbūs ir administracijai. „Matyti, kad be seniūnančių sutelkti visą bendruomenę būtų sudėtinga“ – pastebėjo Alina Velykienė