A. Šulcas įsitikinęs, kad miesto gyventojų apklausa bus

Dar liepos pabaigoje Klaipėdos miesto tarybai taip ir neapsisprendus, kaip ir kada turėtų būti organizuojama apklausa, kurios metu būtų sužinota uostamiesčio gyventojų nuomonė įvairiais su aplinkosauga susijusiais klausimais, reikalai į priekį nepajudėjo iki šiol. Tarybos nariai taip ir nepasiūlė galimų apklausos temų.

Liepos mėnesio Tarybos posėdyje, kai buvo paskutinį kartą svarstomas visuotinės gyventojų apklausos klausimas, priimtas protokolinis sprendimas, kuriuo pavesta Tarybos nariams iki spalio pradžios pasiūlyti temas, pagal kurias būtų galima rengti apklausą.

"Rezultatas yra lygus absoliučiam nuliui. Niekas nieko nepasiūlė", – atsiduso Klaipėdos miesto mero pavaduotojas Artūras Šulcas.

Kitu pavedimu miesto meras buvo įpareigotas sudaryti darbo grupę, kuri galėtų analizuoti gautus pasiūlymus. Tokia darbo grupė buvo sudaryta. Į jos sudėtį įeina penki asmenys – du sociologai, du politikai ir vienas administracijos darbuotojas. A. Šulcas paskirtas darbo grupės vadovu. Tačiau, kadangi temų apklausai nebuvo pasiūlyta, komisijos posėdis taip ir nebuvo sušauktas, nes svarstyti paprasčiausiai nėra ką.

To paties Tarybos posėdžio metu savivaldybės administracija buvo įpareigota paruošti apklausų rengimo tvarką, kuri turėtų apimti klausimus nuo organizavimo iki finansavimo. Tokios tvarkos projektas buvo parengtas, tačiau ir čia koją pakišo tai, jog Tarybos nariai temų apklausai nepasiūlė. Aptarti tvarkos kaip ir nėra reikalo.

"Iš to didelio rašto išėjo šnipštas. Tačiau bent jau aš esu įsitikinęs, kad apklausa tikrai bus, nes gyventojų dauguma nori pasisakyti miestui svarbiais klausimais. Manau, kad tokią apklausą inicijuosime ir joje galėtų būti keliami klausimai dėl dujų terminalo statybos, dangoraižio Melnragėje statybos, Atgimimo aikštės užstatymo. Tačiau Tarybos narių antrą kartą tikrai niekas neprašys. Matyt, patys savivaldybės Tarybos ir administracijos vadovai turės siūlyti temas. Aš tikiuosi rasti pakankamai sąjungininkų, kurie suprastų, kaip tai yra svarbu", – teigė A. Šulcas.

Mero pavaduotojo manymu, panaši apklausa galėtų vykti pavasarį. Tiesa, šiuo metu administracijai jau yra duotas neformalus pavedimas išanalizuoti elektroninės apklausos galimybę. Ji, pasak A. Šulco, galėtų tapti tikrove įgyvendinant elektroninės demokratijos projektą. Elektroninė apklausa turėtų būti itin patikima, tiksli ir užtikrinanti slaptumą – galbūt pasinaudojant elektroninės bankininkystės sistemą.

Tiesa, anot A. Šulco, pasikliauti vien elektroninėmis apklausomis negalima, mat nemaža dalis visuomenės nesinaudoja internetu, todėl būtina pagalvoti ir apie jų poreikių patenkinimą.

http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/tarybos-nariai-temu-apklausai-nesugalvojo-649050/