Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius Saulius Budinas pristatė 2017 metų veiklos ataskaitą

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 37-ąjame posėdyje administracijos direktorius Saulius Budinas pristatė savo bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos ataskaitą. „Pirmiausiai noriu padėkoti savo komandai – Savivaldybės administracijos darbuotojams, kurie man padeda vykdyti savivaldybės misiją ir siekti užsibrėžtų tikslų. Taip pat esu dėkingas ir savivaldybės politikams bei miestiečiams – ir tiems, kurie mane palaiko, ir tiems, kurie išreiškia aštrią kritiką mano darbo atžvilgiu – Jūsų patarimai ir pastabos padeda tobulėti asmeniškai ir gerinti Savivaldybės administracijos veiklą bei teikiamas paslaugas“, – kalbėjo S. Budinas

Ataskaitoje nurodoma, kad miesto ekonominio vystymosi rodikliai 2017 m. buvo palankūs – sumažėjo nedarbo lygis (jis 2017 m. siekė 6,4 proc.), padaugėjo verslo įmonių, miestą aplankė 7,5 proc. daugiau turistų nei 2016 m. Teigiami ekonomikos rodikliai turėjo įtakos tam, kad į savivaldybės biudžetą buvo surinkta 4,8 mln. Eur daugiau pajamų, nei planuota. Norėdama pagerinti miesto socialinius rodiklius ir išlaikyti gyventojus mieste, pastaraisiais metais savivaldybė tvarkė miesto infrastruktūrą (ypač pietinės miesto dalies), siekdama patrauklesnių gyvenimo sąlygų ir estetiškesnio miesto vaizdo, ėmėsi rengti Medelyno kvartalo išvystymo dokumentus, vykdė jaunimo pritraukimo politiką, bendradarbiaudama su partneriais sprendė miesto ekonominio patrauklumo problemas.

„Tarp svarbiausių veiklos krypčių 2017 m. norėčiau akcentuoti strateginio planavimo dokumentuose numatytų investicinių projektų vykdymo tęsimą, Lietuvos kultūros sostinės programos įgyvendinimą, sporto politikos tobulinimą, darnaus judumo principų diegimą mieste, naujos kokybės Bendrojo plano rengimą, bendradarbiavimo su kitomis institucijomis plėtojimą“, – teigė S. Budinas.

2017 m. savivaldybė pradėjo įgyvendinti daug naujų, svarbių miestui, investicinių projektų. Siekiant užtikrinti tolygų viešųjų paslaugų prieinamumą, pradėtas projektuoti naujos bendrojo ugdymo mokyklos pastatas šiaurinėje miesto dalyje, parengti Tauralaukio progimnazijos pastato rekonstravimo projektiniai pasiūlymai, ruošiamas naujos sporto salės statybos šiaurinėje miesto dalyje projektas. Siekiant išnaudoti arti miesto centro esančią buvusios II vandenvietės teritoriją, parengti dokumentai dėl sporto ir laisvalaikio komplekso įrengimo minėtoje teritorijoje koncesijos.

Įsibėgėjo Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimas. Baigiamas pastatyti Klaipėdos daugiafunkcis sveikatingumo centras, šiam objektui 2017 m. parinktas koncesininkas ir 2018 m. pradžioje pasirašyta koncesijos sutartis. Pradėta rekonstruoti Tilžės gatvė. Svarbu pažymėti tai, kad pasirengta įgyvendinti visus programoje suplanuotus investicinius projektus – parengtas bibliotekos pastato Kauno g. rekonstrukcijos į biblioteką-bendruomenės namus techninis projektas,  baigiama projektuoti Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija, rengiami Atgimimo aikštės, Danės upės krantinių bei skvero, Malūno parko, Ąžuolų giraitės ir kitų viešųjų erdvių techniniai projektai.

Sėkmingai tęsiamas savivaldybės veiklos prioritetuose numatytas pietinės Klaipėdos viešųjų erdvių tvarkymas, siekiant didesnio šios miesto dalies patrauklumo – atnaujinta Žardininkų gyvenamojo rajono pagrindinė viešoji erdvė, sutvarkyta teritorija prie VšĮ Klaipėdos miesto pirminės sveikatos priežiūros centro, rengti kitų teritorijų tvarkymo projektai, statomas naujas socialinio būsto daugiabutis namas Irklų g.

„Dirbdamas su miesto plėtros projektais, siekiau kompleksiško miesto tvarkymo, todėl 2017 m., rekonstravus lopšelio-darželio „Puriena“ pastatą, šalia buvo įrengta ir privažiuojamoji gatvė su pėsčiųjų ir dviračių taku, netolimoje ateityje rengiamasi sutvarkyti ir gretimą teritoriją įrengiant joje sakurų parką. Tvarkant pėsčiųjų takus, vedančius nuo Taikos pr. iki Gedminų g., 2018 m. numatyta kompleksiškai sutvarkyti ir Gedminų g., atnaujinant asfalto dangą ir įrengiant papildomas automobilių stovėjimo vietas“, – pristatydamas ataskaitą kalbėjo S. Budinas.

2017 metais nemažai dėmesio buvo skirta sporto sričiai. Buvo reformuota sporto bazių valdymo sistema – sporto bazių valdymas centralizuotas, taip užtikrinant geresnę infrastruktūros priežiūrą ir prieinamą miesto gyventojams. Parengtas ambicingas sporto aikštynų prie bendrojo ugdymo mokyklų atnaujinimo planas, kurį ketinama įgyvendinti per penkerius metus. Pasiekta, kad Klaipėdos miestui, pirmajam Lietuvoje, 2018 m. buvo suteiktas Europos sporto miesto vardas, 2018 m. Klaipėdoje paskelbti Sporto metais.

Nepabijota įvardinti ir kilusius iššūkius. „Vienas jų, man ir mieste veikiančioms institucijoms buvo 2017 m. lapkričio mėnesį kilęs potvynis – iškritus krušai ir dideliam kiekiui lietaus, paviršinių nuotekų sistema nebuvo pajėgi sugerti visų kritulių ir pietinėje miesto dalyje buvo užlieta dalis daugiabučių namų kiemų, savivaldybės įstaigų teritorijų. Būdamas Ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininku, turėjau sukoordinuoti gamtos stichijos padarinių likvidavimą, sutelkėme atsakingų tarnybų darbą. Reikia pasakyti, kad institucijos nebuvo pasirengusios tokiam atvejui, veiksmai nebuvo gerai koordinuojami, trūko kompleksinio požiūrio. Todėl inicijavome prevencines priemones, siekdami išvengti panašių nelaimių ateityje – parengėme koordinacinį veiksmų planą, įdiegėme gyventojus perspėjančių žinučių sistemą. Pabrėžtina tai, kad gyventojams, patyrusiems materialinių nuostolių dėl potvynio, savivaldybė išmokėjo kompensacijas – tam pirmą kartą per mano kadenciją buvo panaudotos Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšos“, – akcentavo S. Budinas.

Apibendrindamas 2017 m. veiklą, administracijos direktorius teigė vadovavęsis 2015–2019 m. savivaldybės veiklos prioritetais bei strateginiu veiklos planu. Pastarojo dokumento įgyvendinimo stebėsena parodė, kad 2017 m. planas buvo vykdomas 91,3 proc. (visiškai įvykdyta 78 proc. priemonių, dar 13,3 proc. buvo įvykdyta iš dalies). 2017 m. savivaldybės biudžeto asignavimų planas įvykdytas 90,4 %.

„2018 metais savivaldybės laukia daugybė iššūkių – Klaipėdos miesto bendrojo plano tvirtinimas, svarbių investicinių projektų įgyvendinimas, todėl nuoširdžiai kviečiu visus Savivaldybės administracijos, pavaldžių įstaigų ir įmonių darbuotojus, savivaldybės tarybos narius, visus miestiečius susitelkti bendram darbui, siekiant aukštų tikslų ir Klaipėdos gerovės!“, – pristatymą baigė uostamiesčio savivaldybės administracijos direktorius Saulius Budinas.

Visą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2017 metų veiklos ataskaitą galite rasti čia: https://www.klaipeda.lt/lt/savivaldybe/administracija/direktoriaus-veiklos-ataskaitos/2101