Klaipėdai – nauji ambicingi tikslai

Suplanuoti artimiausių trejų metų darbai – Klaipėdos miesto savivaldybės taryba patvirtino 2018–2020 metų strateginį veiklos planą. Pasak Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko, šiame dokumente iškelti ambicingi tikslai, numatyti miestui reikalingi infrastruktūros projektai, socialinės srities, švietimo, kultūros ir kitų sričių uždaviniai, įgyvendinimo priemonės, terminai, lėšų poreikis.

Rengiant strateginį veiklos planą sprendžiami ir darbo užmokesčio klausimai. Atlyginimai šiemet didės visiems savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojams, kurių pareigybės išlaikomos iš savivaldybės biudžeto lėšų – socialiniams darbuotojams, ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogams, kitiems švietimo įstaigų darbuotojams, kuriems atlyginimas mokamas ne iš moksleivio krepšelio lėšų, taip pat kultūros, sporto ir kitų biudžetinių įstaigų darbuotojams. Mero siūlymu biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio fondas vietoje kiek anksčiau planuotų 7-ių procentų padidintas iki 15-os procentų. Didinant darbo užmokesčio fondą, biudžete šiemet tam bendrai bus numatyta daugiau kaip 4-iais milijonais eurų didesnė suma nei pernai.

„Investicija į žmones yra būtina ir ypatingai svarbi, tad į tai turime žiūrėti labai atsakingai. Nepaisant to, kad kai kurių sričių darbuotojai šį klausimą kelia aktyviau, šiandieninis sprendimas neišskiria nė vienos profesijos. Kartu reikia aiškiai pasakyti, kad tai nėra baigtinis procesas. Trimečio strateginio plano patvirtinimas nereiškia, jog atlyginimų klausimas visą šį laiką daugiau nebus keliamas. Savivaldybės administracijai yra pavesta atlikti išsamią visų biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio sistemos analizę ir įvertinti galimybes tolimesniam atlyginimų didinimui dar šiemet”, sako Klaipėdos meras.

Strateginiame veiklos plane numatyta ir daug miestui reikalingų infrastruktūros projektų – keisis miesto viešosios erdvės, bus gerinamos susisiekimo sąlygos, suplanuota įvairių kitų didelės apimties darbų.

„Viešosios erdvės keisis visame mieste: bus tvarkomas Jono kalnelis, Atgimimo aikštė, Danės skveras ir greta esančios krantinės, Turgaus aikštė, Ąžuolyno giraitė, Malūno parkas, Vingio mikrorajono aikštė. Daugelyje objektų darbai prasidės jau šiemet. Šiais metais taip pat tęsis darbai Klaipėdos piliavietėje, bus baigtas tvarkyti Gedminų takas, tęsiama kiemų programa, pagal kurią prie daugiabučių jau bus statomi ne tik šviestuvai, bet ir įrengiamos papildomos vietos automobiliams“, – sako V. Grubliauskas.

Anot mero, toliau bus tobulinama susisiekimo sistema. Vienas iš didesnių suplanuotų darbų: Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas, taip pat bus rekonstruojamas vadinamasis Mokyklos žiedas bei projektuojama Šilutės plento ir Baltijos prospekto žiedinės sankryžos estakada, kurios įrengimui tikimasi sulaukti ir valstybės finansavimo.

Klaipėdoje šiemet minint Sporto metus, didelis dėmesys bus skiriamas ir sporto infrastruktūrai. Netrukus bus atidarytas modernus, 50 m ilgio baseinas, aktyvaus laisvalaikio gerbėjai šiemet jau galės naudotis ir riedučių, riedlenčių ir BMX dviračių parku, toliau bus vystomi dviračių takai ir formuojamas magistralinis takas – žaliakelis, besidriekiantis per visą miestą. Prasidės Klaipėdos futbolo mokyklos konversija, Irklavimo bazės rekonstrukcija, bus projektuojama nauja sporto salė bei rengiama dokumentacija, reikalinga Sporto ir laisvalaikio komplekso statybos koncesininkui parinkti. Šiame komplekse turėtų būti įrengta ir ledo arena, ir kitų sporto šakų aikštelės. 2018-aisiais taip pat startuos mokyklų sporto aikštynų sutvarkymo programa, pagal kurią per penkerius metus ketinama sutvarkyti visų švietimo įstaigų stadionus.

Tarp numatytų darbų – ir miestui svarbių dokumentų parengimas. Vienas jų – naujas Klaipėdos miesto bendrasis planas, sukursiantis palankesnes sąlygas miesto plėtrai ir suteiksiantis galimybę lanksčiau planuoti teritorijas. Pasak Klaipėdos mero, taip pat itin reikšmingas dokumentas – ekonominės plėtros strategija, kurią savivaldybė rengia su partneriais: uosto, mokslo ir verslo atstovais. Strategijoje jau numatytos pagrindinės ekonominės plėtros kryptys, bus rengiamas veiksmų ir priemonių planas.

Didžiulis dėmesys išlieka ir kultūros bei švietimo sritims. Šiemet šiaurinėje Klaipėdos dalyje bus pradėta statyti nauja mokykla, kiti švietimo įstaigų pastatai ir toliau bus palaipsniui modernizuojami. Naują vaidmenį siekiama suteikti miesto bibliotekoms – norima, kad jose būtų teikiamos ne tik bibliotekos paslaugos, bet ir veiktų bendruomenės namai, kurie būtų kuriami modernizuojant esamus pastatus Melnragėje bei Kauno gatvėje, o pietinėje miesto dalyje numatoma naujo pastato statyba. Taip pat bus tvarkomas fachverkinės architektūros pastatų kompleksas senamiestyje, planuojami tolimesni žingsniai siekiant perimti ir įveiklinti buvusį policijos pastatą Jūros gatvėje. Mieste toliau virs aktyvus kultūrinis gyvenimas, į Klaipėdą artimiausiais metais vėl ruošiamasi pritraukti tokius tarptautinius renginius kaip „The Tall Ships Races“ bei „Europeade“.

Siekiant pritaikyti miestą senyvo amžiaus, neįgaliųjų ir šeimų su mažais vaikais poreikiams, sveikatos priežiūros įstaigų pastatuose planuojama įrengti liftus, pastatyti naują vaikų konsultacinės poliklinikos pastatą. Rekonstravus ir pritaikius atsilaisvinusį pastatą Melnragėje, planuojama jame įkurti senyvo amžiaus asmenų globos namus. Taip pat bus įgyvendinama Vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir atnaujinimo programa: per trejus metus bus įrengta mažiausiai 15 dabartines higienos normas atitinkančių vaikų žaidimo aikštelių.

Strateginiam veiklos planui įgyvendinti šiemet reikės 212,3 mln. eurų, didžiąją dalį sudarys savivaldybės lėšos. Panašios sumos turės būti numatomos ir 2019 bei 2020 metais.

Strateginis veiklos planas yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis organizuojama savivaldybės veikla, pagal šio plano programas sudaromas savivaldybės biudžetas. Strateginis veiklos planas yra rengiamas trejų metų laikotarpiui ir kasmet tikslinamas.

www.klaipeda.lt