Klaipėdos miesto tarybos nario Sauliaus Liekio 2017 m. veiklos ataskaita

2015 m. kovo 1 d. buvau išrinktas į Klaipėdos m. savivaldybės tarybą. Tarybos nario pareigas pradėjau eiti nuo 2015 05 07. 2017 m. savo, kaip Klaipėdos miesto tarybos nario, veiklą vykdžiau vadovaujantis LR savivaldybės įstatymo nuostatomis, tarybos veiklos reglamentu, kitais teisės aktais.

Į miesto tarybą buvau išrinktas pagal Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio sąrašą, dirbu LR Liberalų sąjūdžio frakcijoje.

2017 m. dalyvauta 11 iš 12 tarybos, visuose 23-uose sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžiuose.
Dalyvauta daugumoje antikorupcijos, narkotikų kontrolės, etikos, materialinės paramos skyrimo komisijose bei bendruomenės sveikatos, neįgaliųjų reikalų tarybos posėdžiuose.
Dalyvauta darbo grupių veikloje dėl seniūnaičių veiklos, Klaipėdos mieste ir alkoholio prekybos vietų atstumo nustatymo Klaipėdoje. Po pateiktų siūlymų seniūnaičiai gali naudotis švietimo įstaigų patalpomis seniūnaičių veiklai.

Dalyvauta pasitarime ir projektų pristatyme dėl požeminių perėjų įrengimo Šilutės pl. Pateiktos pastabos ir siūlymai.

Dalyvauta saugaus eismo komisijoje, kur buvo sprendžiami eismo pakeitimai Baltijos pr. Išsakyta gyventojų pozicija, dėl ketinimo Baltijos pr. nuo Minijos g., uždrausti stovėti automobiliams.

Visuomenei surinkta ir pateikta informacija, kad 2017 daugiau klaipėdiečių gavo socialinę paramą ir buvo praplėstos paramos teikimo formos klaipėdiečiams.

Visuomenei surinkta ir pateikta informacija, kiek 2017 buvo pritaikyta būstų neįgaliesiems. Nuo 2015 šis skaičius padvigubėjo, nes prie būstų pritaikymo prisideda ir savivaldybė savo lėšomis.

Susitikta su Minijos 128, 130C namų gyventojais dėl šių namų problemų kiemuose.. Po raštiško kreipimosi į savivaldybę, kiemuose sutvarkytos duobės. 2018 m. bus įrengtas apšvietimas.

Susitikta su savižudybių prevencijos biuro vadovu Mariumi Strička. Diskutuota dėl socialinių darbuotojų mokymų organizavimo savižudybių prevencijos tema ir dėl „Asmens su savižudybės rizika psichosocialinis vertinimo“ tvarkos aprašo įgyvendinimo Klaipėdos mieste.

Žvejybos uosto rajone, daugiabučių laiptinėse platinta informacija apie viešą anoniminių narkomanų susirinkimą.
Prisidėta prie laisvės gynėjų dienos organizavimo ir laužų kūrenimo Klaipėdos bendruomenėse.

2017 m. dalyvauta UAB „Klaipėdos autobusų parko“ ir VšĮ „Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro“ stebėtojų tarybos posėdžiuose. 2016 kaip VšĮ „Senamiesčio pirmininkės sveikatos priežiūros centro“ stebėtojų tarybos pirmininkas kreipiausi į savivaldybę dėl įstaigos įstatinio kapitalo suformavimo. 2017 m. įstaigos įstatinis kapitalas buvo suformuotas, įstaigai nuperkant medicininę įrangą.

2017 m. dalyvauta Tautinių kultūrų centro tarybos posėdžiuose.

Tarybos nario paklausimai, siūlymai, kreipimaisi:

Reaguojant į gyventojų skundus kreiptasi:
1. dėl stebėjimo kamerų įrengimo prie Minijos g.129 ;
2. dėl neveikiančio apšvietimo Sulupės g. 20, 11, Nidos g. 40, Minijos 129, 131. kiemuose. Po pranešimo apšvietimas buvo sutvarkytas;
3. dėl papildomo apšvietimo įrengimo prie Šturmanų 28, 34, 32, 30. Įrengtos papildomos apšvietimo lempos;
4. dėl teritorijos sutvarkymo Baltijos pr. 111. (nebaigta statyba prie Nidos g. 1b). Po pranešimų teritorija nušienauta;
5. dėl duobių sutvarkymo adresais: Minijos g. 128, 130C. Po kreipimosi duobės sutvarkytos;
6. dėl šunų aikštelių įrengimo 2017 m.. Surinkta informacija apie planuojamus darbus viešinta per socialinius tinklus;
7. raštas dėl lėšų poreikio, jei socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams būtų skaičiuojamas Vyriausybės nutarimu patvirtintas koeficientų vidurkis nuo 2018 m.;
8. dėl Mituvos g. ir Nidos g. (ties Nidos g 15) neasfaltuotų gatvių atkarpų įtraukimo į asfaltuojamų gatvių sąrašą;

Darbas komitete ir komisijose:

Sveikatos ir socialinių reikalų komitete:

 • Dalyvauta visuose komiteto posėdžiuose.
 • Mano siūlymu komitete svarstytas klausimas dėl Klaipėdos turizmo ir kultūros reprezentavimo Lietuvoje ir už jos ribų.
 • Teiktas siūlymas, kad savivaldybės administracija įvertintų galimybę socialiniams darbuotojams 10 proc. padidinti darbo užmokestį.
 • Išsakytos pastabos dėl triukšmo prevencijos Klaipėdos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių.
 • Svarstant klausimą dėl sporto metų Klaipėdoje paskelbimo išsakyta pastaba, kad turėtų būti numatytos ir sporto infrastruktūros gerinimo priemonės. Pritarta tarybos narės Vaidos Žvikienės siūlymui, kad prašyti administracijos parengti mokyklų stadionų atnaujinimo planą. Planas parengtas ir darbai prasidės nuo 2018.

Narkotikų kontrolės komisijoje (pirmininkas)

 • Dalyvauta visuose komisijos posėdžiuose.
 • Organizuotas viešas anoniminių narkomanų susitikimas, ir jų veiklos pristatymas. Dalyvavo organizacijos nariai iš visos Lietuvos. Susitikime dalyvavo Klaipėdos jaunimo organizacijų vadovai, švietimo įstaigų atstovai, visi norintys klaipėdiečiai bei specialistai.
 • Svarstytas organizacijos „Rigra“ kreipimasis dėl „metadono“ prieinamumo Klaipėdos mieste.
 • Žalos mažinimo programai 20 metų. Posėdis vyko VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centre. Komisijos nariai galėjo pamatyti kaip dirba ‚Mėlynojo autobusiuko“ darbuotojai.
 • ŽIV prevencinės veiklos vertinimas Klaipėdos mieste.
 • Svarstyta Klaipėdos priklausomybės ligų centro veiklos ataskaita.
 • Klaipėdos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius pristatė savo veiklą.
 • Svarstyta kokios narkotinių medžiagų vartojimo prevencinės priemonės yra taikomos Klaipėdos mieste. Savo priemones pristatė policijos, sveikatos biuro, švietimo skyriaus atstovai.
 • Komisijoje pristatyta kokie veiksmai atliekami dėl alkoholio prekybos laiko ribojimo, dėl kavinių keliamo triukšmo.
 • Pristatyti psichoaktyvių medžiagų vartojimo Klaipėdos miesto mokinių tarpe tyrimo duomenys (ECAD).
 • Parengtas raštas į Sveikatos apsaugos ministeriją dėl medicininio preparato „Nalaxon“ prieinamumo opioidų vartotojams.
 • Parengtas atsakymas Klaipėdos technologijų mokymų centrui dėl individualaus atvejo.

Materialinės paramos teikimo komisijoje.

 • Dalyvauta visuose komisijos posėdžiuose.
 • Komisijoje nuolat aktyviai pasisakyta, kad nepasiturintiems asmenims būtų teikiama materialinė parama.
 • Pagal 2017 m. patvirtintą naują materialinės paramos teikimo tvarką ir atsiradus mano siūlymui, apmokėti asmenims sveikatos draudimą Teritorinių ligų kasoms, esant ypatingoms sąlygoms, komisijoje buvo patenkinti visi gydymo įstaigų prašymai dėl tokių draudimų apmokėjimo.

Neįgaliųjų reikalų taryba (pirmininko pavaduotojas)

Komisija svarstė šiuos neįgaliesiems aktualius klausimus:
1. Dėl „Klaipėda 2017 m. Lietuvos kultūros sostinė” jos metu vykdomų renginių. Ar šie renginiai bus pritaikyti Klaipėdos žmonėms su negalia? Kas numatyta žmonėms su negalia?
2. Dėl nuolaidų sistemos žmonėms su negalia Klaipėdos miesto kultūros įstaigose.
3. Dėl Klaipėdos paplūdimių pritaikymo neįgaliesiems.
4. Eksperimentas – žmonėms su negalia viešojo transporto prieinamumas Klaipėdos mieste.
5. Dėl Danės skvero projekto pritaikymo neįgaliesiems
6. Prisidėta prie konferencijos organizavimo „Kultūros prieinamumas neįgaliesiems Klaipėdos mieste“
7. Susitikimas su seimo nare Aušra Maldeikiene. Diskutuota dėl socialinių įmonių pertvarkos.

Iniciatyvos:

 • Žvejybos uosto rajono gyventojai galėjo dalyvauti nemokamoje VĮ „Klaipėdos jūrų uosto direkcijos“ ekskursijoje po uosto akvatoriją. Viešinta informacija apie išvyka, vykdyta registracija.
 • Inicijuotos ir organizuotos „Gilijos“ pradinės mokyklos ir „Vydūno“ gimnazijos moksleivių ekskursijos į Klaipėdos m. savivaldybę. Pristatyta tarybos ir miesto administracijos veikla moksleiviams.
 • Pilietiškumo paskaita su Klaipėdos kolegijos studentais.
 • Kartu su „Danės“ socialinių paslaugų centro klientais lankytasi pas Klaipėdos miesto merą. Susitikimo metu diskutuota apie Klaipėdos problemas.
 • Kartu su VšĮ „Bendruomenės pokyčių fondu“, Klaipėdos savivaldybės bibliotekos Kalnupės filialu organizuotos dvi rūbų dalinimo akcijos. Klaipėdiečių sunešti rūbai ir daiktai buvo išdalinti nepasiturintiems klaipėdiečiams.
 • Kartu su BĮ Klaipėdos Šeimos ir vaiko gerovės centru, Kalnupės biblioteka inicijuota mokyklinių prekių paramos akcija prieš Rugsėjo 1-ąją. Surinktos mokyklinės prekės, sporto apranga perduotos BĮ Šeimos ir vaiko gerovės centrui.
 • Kartu su BĮ Nakvynės namais ir Kalnupės biblioteka inicijuota Kalėdinė akcija šiltomis kojinėmis, šalikais, kepurėms, pirštinėmis surinkti. Klaipėdiečių surinkti rūbai perduoti BĮ Klaipėdos nakvynės namams.
 • Neįgaliųjų taryboje teiktas siūlymas, kad valstybinės ir kitos miesto šventės būtų verčiamos į gestų kalbą. Valstybinių švenčių metu vyko vertimas į gestų kalbą.
 • Žvejybos uosto rajone organizuota kaimynų šventė. Šventėje dalyvavo bendruomenės pareigūnai, vaikai galėjo žaisti ant batuto.
 • Su policijos pareigūnais patruliuota gatvėse bei dalyvauta kitose viešojo saugumo priemonėse. Nuolat policiją informuoju apie galimai daromas nusikaldamas veikas, įtartinus asmenis.
 • Inicijuotas Klaipėdos seniūnaičių ir bendruomeninių organizacijų susitikimas su Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų asociacijos nariais iš Vilniaus ir Kauno. Susitikimo metu dalintasi kitų miestų bendruomeninės veiklos gerąją patirtimi.

Vertinti socialinių ir sveikatos organizacijų projektai.
Išlaidos susijusios su tarybos nario veikla. 2017 m. tarybos nariui su jo veikla susijusioms išlaidoms apmokėti iš savivaldybės biudžeto buvo skiriama 300 € išmoka kas mėnesį. Šias lėšas naudojau pagal savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatytą tvarką: kurui, automobilio remontui, kompiuterio nuomai, ryšio paslaugoms, kitoms kanceliarinėms išlaidoms.

Tarybos nario bendravimas su rinkėjais:
Telefonu, elektroniniu paštu, gyvai susitikimuose nuolat bendrauju su rinkėjais. Visi rūpimais klausimais gali kreiptis tel. 868113222 arba el.paštu saulius.liekis@klaipeda.lt, liekiss@gmail.com Taip pat susisiekti galima socialiniame tinkle Facebooke: https://www.facebook.com/Saulius-Liekis-Klaip%C4%97dos-m-tarybos-narys-145291668853018/