Klaipėda pirmauja daugiabučių namų atnaujinimo procese

Nuo 2013 m. Klaipėdos miestas pagal atnaujintų namų skaičių yra vienas iš lyderių ir užima trečiąją vietą: Vilnius atnaujino – 129 namų, Kaunas – 119 namų, Klaipėdoje – 93 namai. Iš viso Klaipėdoje statybos rangos darbams pritarta 138 objektuose.

Įgyvendinant Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą 2016 metais atnaujinti 6 daugiabučiai namai. Šiemet modernizuoti dar du daugiabučiai namai – Pušyno g. 29 ir Sportininkų g. 8. Ženkliai sumažėjusiomis sąskaitomis už suvartotą šilumos energiją jau džiaugiasi 348 butų ir kitų patalpų savininkai.

Savivaldybės administracija daugiabutį adresu Pušyno g. 29 atrinko ir įtraukė į programą kaip vieną iš daugiausiai šilumos energijos suvartojantį daugiabutį namą. Šiam namui savivaldybė parengė daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų projektą ir energinio naudingumo sertifikatą bei paskyrė projekto administratorių – UAB „Vitės valdos“. Projekto įgyvendinimo pradžioje butų savininkai itin skeptiškai vertino namo dalyvavimą programoje. Namas sėkmingai atnaujintas, pasiekta C energinio naudingumo klasė (prieš namo atnaujinimą buvo E). Daugiabutį namą modernizavo statybos įmonė UAB „BNRG“, techninį darbo projekto rengėjas UAB „Progresyvūs projektai“. Darbai buvo pradėti 2016 m. pavasarį, o užbaigti šiemet sausio mėnesį. Daugiabučiame name buvo apšiltintas fasadas (įskaitant cokolį), stogas, pakeisti namo, laiptinių, rūsio langai, įstiklinti balkonai. Atnaujinta šildymo sistema, įrengta daliklių sistema, taip pat atnaujinta lietaus nuotekų, šalto vandens, buitinių nuotekų, elektros instaliacija, pamatų drenažo, vėdinimo sistemos. 1900 m2 ploto namui atnaujinti suteiktas 452 tūkst. Eur kreditas, kurį gyventojai turi išsimokėti per 20 m. laikotarpį.

2017 m. kovo mėn. baigtas atnaujinti dar vienas daugiabutis namas Sportininkų g. 8. Nors namas yra pastatytas dar 1960 m., šiuo metu atrodo lyg naujai pastatytas ir yra energetiškai efektyvus. Po namo atnaujinimo pasiekta C energinio naudingumo klasė, o tai leis butų ir kitų patalpų savininkams sutaupyti daugiau kaip 60 proc. anksčiau suvartotos šilumos energijos. Daugiabučio namo atnaujinimo techninį darbo projekto rengė UAB „Progresyvūs projektai“, statybos darbus atliko statybos įmonė UAB „Kuršasta“, projektą administravo UAB „Vitės valdos“. Renovacijos procesas buvo ilgas, prasidėjo dar 2013 m. pabaigoje. Parengtas daugiabučio namo atnaujinimo investicijų planas proceso eigoje buvo koreguotas. Investicijų planas buvo aptariamas su gyventojais, vėliau rengiamas projektas ir perkami statybos darbai, ilgai truko ir kreditavimo suteikimas projektui finansuoti. Statybos metu name atnaujinta namo šildymo sistema, apšiltintos fasado sienos, cokolis, stogas, pakeistos lauko durys, langai, pagal vieningą projektą įstiklinti balkonai ir įdiegtos kitos priemonės: atlikta elektros instaliacija, sutvarkytas pamatų drenažas, šalto vandens, buitinių nuotekų sistemos.

Labai džiugu, kad Vitės kvartalas kasmet vis gražėja (pagal programą čia atnaujinti jau 5 daugiabučiai namai) ir tampa patraukliu gyvenamuoju rajonu. Gyventojai, matydami besikeičiančią aplinką bei energetiškai efektyvesnius namus, noriai įsitraukia į renovacijos procesą.

Primename, Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programoje I etape dalyvauja namai, kurie pastatyti pagal iki 1993 m. galiojusius statybos techninius normatyvus ir vartojo daugiausiai šilumos energijos Klaipėdos mieste, o II etapu buvo raginami dalyvauti visi norintieji.

„Šiemet planuojame daugiabučių namų modernizavimo statybos užbaigimo darbus ir tuose namuose, kur atnaujinimo darbai vykdomi pagal 2016 m. pasirašytas rangos darbų sutartis, – sako Savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento direktorius Liudvikas Dūda. – Tai Sportininkų g. 16, Tiltų g. 4, Sulupės g. 7, Sausio 15-osios g. 24, Sausio 15-osios g. 3, Taikos pr. 35C.“

Pasak direktoriaus, netrukus prasidės atnaujinimo darbai ir daugiabučiuose namuose, kuriems jau yra parengti techniniai darbo projektai ir parinkti statybos darbus atliksiantys rangovai. Statybininkų netrukus sulauks namai Taikos pr. 41, Taikos pr. 27, Taikos pr. 23, Rumpiškės g. 28.

Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą planuojama papildyti dar 19-ka daugiabučių namų. Savivaldybėje buvo gautos ir vertinamos 73 daugiabučių namų paraiškos. Paraiškos buvo vertinamos atsižvelgiant į šilumos energijos suvartojimą, butų ir kitų patalpų savininkų aktyvumą balsuojant, butų ir kitų patalpų skaičių daugiabučiame name, Klaipėdos miesto tikslinę teritoriją, daugiabučio namo vietą, kitų renovuotų namų ir vietos patrauklumo atžvilgiu bei kitais kriterijais. Atrinktų daugiabučių namų: J. Zauerveino g. 10A, Sportininkų g. 19, Naujakiemio g. 12, Panevėžio g. 15, Panevėžio g. 19, Taikos pr. 3, Vingio g. 35, Rumpiškės g. 18, Rumpiškės g. 19, Rumpiškės g. 20B, Rumpiškės g. 21, Taikos pr. 35, Baltijos pr. 93, Kretingos g. 43, Kooperacijos g. 9, Taikos pr. 95, Malūninkų g. 16, Kauno g. 29, Danės g. 9 atnaujinimo (modernizavimo) investicijų projektai iki 2017 m. vasario 20 d. pateikti vertinimui VšĮ Būsto energijos agentūrai. Iki šios dienos 12-kos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planai jau yra suderinti.

L. Dūda džiaugiasi, kad daugėja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų, iniciatyviai siekiančių kuo skubiau atsinaujinti. Malūnininkų g. 16 numeriu pažymėtam namui jau baigiamas rengti techninis darbo projektas. Nupirkti rangos darbai su projektavimu namams, esantiems Kauno g. 29 ir Taikos pr. 95 bei techninio darbo projekto parengimo paslauga namui, adresu Vingio g. 35. „Deja šio etapo namams dar nėra skirtas finansavimas projektams įgyvendinti, reikia tik tikėtis, kad finansiniai instrumentai projektams finansuoti bus tinkamai ir laiku sureguliuoti ir daugiabučių namų atnaujinimo proceso nestabdys“, – sako Miesto ūkio departamento direktorius.

Klaipėdos miesto gyventojai tiki renovacijos nauda ir labai aktyviai siekia namus modernizuoti, tačiau visiems norintiems dalyvauti programoje šiuo metu nėra galimybės, Aplinkos ministrui paskelbus naują kvietimą teikti paraiškas dėl dalyvavimo Programoje bus nustatomas ir kvotų skaičius Klaipėdos miestui.

Daugiau skaitykite: www.klaipeda.lt

Nuotr.:www.klaipeda.lt