2015 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS AUGA 11,5 %

Praėjusią savaitę miesto tarybai buvo pateiktas svarstyti 2015 m. savivaldybės biudžeto projektas.

Prognozuojamos Klaipėdos miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamos sudarys 128 149 919 eurų. Bendra 2015 metų biudžeto pajamų apimtis lyginant su 2014 m. patvirtintu biudžetu didėja 11,5 %.

Anot Finansų ir turto departamento direktorės Aldonos Špučienės, biudžetas didėja pirmiausiai dėl planuojamo ekonomikos augimo bei keičiamų teisės aktų, kuriais yra keliami baziniai valstybės tarnautojų atlyginimų dydžiai. Kitas biudžetą auginantis finansinis rodiklis yra numatytos lėšos turtui, kurios lyginant su praėjusiais metais taip pat išaugs apie 4,4 mln, Eur.

Šiais metais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pristatomame biudžete visoms numatomoms vykdyti priemonėms yra užtikrinamos finansinės lėšos, todėl savivaldybės administracijos direktorė Judita Simonavičiūtė džiaugiasi, kad visus numatytus darbus ir projektus bus galima įvykdyti sklandžiai ir jiems nepritrūks lėšų.

Mokesčiai 2015 metų savivaldybės biudžete sudarys beveik šeštadalį visų pajamų (57,5 %) – 73 666 508 eurų. Palyginus su 2014 m. patvirtintu planu, pajamos iš mokesčių didėja 12,9 %.

Gyventojų pajamų, žemės, paveldimo turto, nekilnojamojo turto mokesčiai ir valstybės rinkliavos sudarys 66 823 367 eurų. 2015 metams šių pajamų prognozė 8 382 970 eurų didesnė nei 2014 m.

Mokestis už aplinkos teršimą sudarys 405 468 eurų, o vietinių rinkliavų planuojama surinkti 6 437 673 eurų, iš jų – 4 814 933 eurų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, 1 143 999 eurų – už automobilių parkavimą bei 478 741 eurų kitų vietinių rinkliavų.

Dotacijos 2015 metų savivaldybės biudžete sudarys 30,0 % visų biudžeto pajamų (38 482 033 Eur). Palyginus su 2014 m. patvirtintu planu dotacijos didėja 0,1 %.

Kitos pajamos 2015 metų savivaldybės biudžete sudarys 10 627 487 eurų arba 8,6 % visų biudžeto pajamų. Palyginus su 2014 m. patvirtintu planu kitos pajamos didėja 12 %.

Kitoms pajamoms priskiriamų pajamų iš depozitų, dividendų, nuomos mokesčio už valstybinę žemę, baudų ir kitų neišvardintų pajamų dydžiai įtraukti į įstatymu tvirtinamas prognozuojamas gauti savivaldybės pajamas.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos 2015 metų savivaldybės biudžete sudarys 550 278 eurų arba 0,4 % visų biudžeto pajamų, palyginus su 2014 m. patvirtintu planu didėja 5,6 %.

Savivaldybės išlaidos skirtos socialinėms reikmėms: 2015 metų prognozuojami biudžeto asignavimai sausio 1d. 129 315 002 eurų, t.y. 1 165 083 eurų didesni, nei prognozuojamos pajamos. 2015 metais siūloma patvirtinti biudžeto asignavimus didesnius nei prognozuojamos pajamos ir deficitą finansuoti paskolų lėšomis.

Asignavimus siūloma skirti 7 asignavimų valdytojams jų programoms vykdyti.

Kaip įprasta beveik pusė miesto biudžeto asignavimų tektų Ugdymo proceso užtikrinimo programai (59,6 mln. Eur). Toliau rikiuojasi Savivaldybės valdymo programa – 14,1 % (18,3 mln. Eur.) bei Socialinės atskirties mažinimo programa 12,4 % (16 mln. Eur). Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programai tenka beveik 7,9 % (10,2 mln. Eur), Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programai – 5,1 % (6,5 mln. Eur) asignavimų. Kitoms programoms tenkantys asignavimai sudaro mažiau nei 5 % biudžeto lėšų.