2013-ieji – esminiai Klaipėdos miesto sporto reformos metai

 

2011 m. spalio 14 d. kartu su bendraminčių grupe pavyko sukviesti miesto sporto visuomenę į Klaipėdos sporto bendruomenės kongresą. Čia priimtoje rezoliucijoje „Dėl kūno kultūros ir sporto padėties Klaipėdos mieste gerinimo“ buvo apsibrėžtas pagrindinis tikslas – imtis esminių organizacinių sprendimų, siekiant iš sąstingio pakelti Klaipėdos miesto sporto sistemą. Miesto savivaldybės tarybos Liberalų sąjūdžio frakcijos iniciatyva bendradarbiaujant su koalicijos partneriais 2012 metais buvo paruoštas dokumentas “Klaipėdos miesto Kūno kultūros ir sporto sistemos reformos metmenys“. Per pastaruosius du metus pavyko įtikinti administracines institucijas, kad pasirinkta reformos strategija yra būtina tam, kad būtų sukurta nesunkiai kontroliuojama, visiems vaikams lengvai prieinama, optimaliai biudžetines lėšas naudojanti, trenerius motyvuojanti ir savireguliuojanti sistema.
Nemaža dalis miesto sporto trenerių ir vadovų kelis dešimtmečius neturėjo motyvacijos imtis permainų savo veikloje dėl vyraujančio požiūrio, jog viskuo turi rūpintis ir lėšas besąlygiškai turi skirti valstybės valdžios aparatas. Su grupe reformos šalininkų nuolat tikrinome bazes, vaikų užimtumą treniruotėse, biudžeto lėšų įsisavinimą valstybės finansuojamose sporto mokyklose ir klubuose. Rezultatai nenudžiugino. Realiai lankančių treniruotes vaikų skaičius neatitiko skaičiaus, oficialiai pateikiamo statistinėse suvestinėse, atliktas stebėjimas taip pat atskleidė, jog treniruotės vyko nereguliariai, sporto bazės tvarkomos blogai, mokymo įstaigų sporto salės neprieinamos visuomenei.
2013-ieji metai frakcijai  tapo atskaitos metais, kurie turi lemti reformos sėkmę. Teko imtis aktyvesnių veiksmų įgyvendinant kartu su savivaldybės administracija paruoštą Klaipėdos sporto sistemos reformos veiksmų planą. 
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2013 m. gegužės mėnesį patvirtino sporto šakų, finansuojamų Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėse sporto įstaigose, sąrašą. Į šį sąrašą nuo 2014-01-01 nepatenkančioms sporto šakoms siūloma pereiti į klubinę sistemą. Ne biudžetinėse įstaigose vystomas sporto šakas numatoma finansuoti sportininko krepšelio lėšomis.
2013 m. rugpjūčio mėnesio priimtu  sprendimu reorganizuojama biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto sporto centras. Tos pačios dienos posėdyje priimtas sprendimas dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto lengvosios atletikos sporto mokyklos steigimo.
2013 m. spalio mėnesį Tarybos sprendimas dėl Klaipėdos miesto pasirenkamojo vaikų ugdymo programų finansavimo iš sportininko krepšelio lėšų tapo esminiu, miesto sporto reformos įgyvendinime.
Priėmus savivaldybės tarybos sprendimą bus sudarytos sąlygos Klaipėdos mieste veikiantiems ir papildomo vaikų ugdymo programas įgyvendinantiems teikėjams (nevyriausybinėms organizacijoms) gauti savivaldybės dalinį finansavimą iš sportininko krepšelio lėšų. Bus išplėstos vaikų pasirinkimo galimybės sporto srityje, o į pasirenkamojo vaikų ugdymo veiklas bus įtraukta daugiau vaikų. Atsiras galimybė suskaičiuoti, kiek į pasirenkamojo vaikų švietimo veiklas įtraukta naujų (iki šiol veiklų nelankiusių) vaikų.
Prognozuojamas tikslingesnis biudžetinių lėšų panaudojimas. Finansavimas „eis“ paskui vaiką, o ne instituciją. Klaipėdos miesto sporto sistemos reformos 2013 metų veiksmų planas bus įgyvendintas.
Apskaičiuoto sportininko krepšelio galimi finansavimo šaltiniai: valstybės lėšos, savivaldybės lėšos, tėvų įmokos, papildomo vaikų ugdymo programų vykdytojo lėšos.  Klaipėdos miesto sporto reformos metu Kūno kultūros ir sporto plėtros programoje perskirstyta savivaldybės biudžeto lėšų suma siekia apie 1078800 Lt, kurią 2014 metais numatoma skirti sportininkų krepšeliams formuoti. Galima daryti prielaidą, kad sportininko krepšelio lėšomis nevyriausybinėse organizacijose bus finansuojama 1109 vaikai t.y. 609 vaikais daugiau.
Tikiu, kad  per sekančius metus miesto bendruomenė realiai pajus sporto reformos tikslus ir teigiamus rezultatus: siekį kuo daugiau  vaikų ir jaunimo įtraukti į sportinę veiklą, skatinti sąžiningą konkurenciją, motyvuoti visus sporto specialistus  ir trenerius dirbti skaidriai. 
 

2011 m. spalio 14 d. kartu su bendraminčių grupe pavyko sukviesti miesto sporto visuomenę į Klaipėdos sporto bendruomenės kongresą. Čia priimtoje rezoliucijoje „Dėl kūno kultūros ir sporto padėties Klaipėdos mieste gerinimo“ buvo apsibrėžtas pagrindinis tikslas – imtis esminių organizacinių sprendimų, siekiant iš sąstingio pakelti Klaipėdos miesto sporto sistemą. Miesto savivaldybės tarybos Liberalų sąjūdžio frakcijos iniciatyva bendradarbiaujant su koalicijos partneriais 2012 metais buvo paruoštas dokumentas “Klaipėdos miesto Kūno kultūros ir sporto sistemos reformos metmenys“. Per pastaruosius du metus pavyko įtikinti administracines institucijas, kad pasirinkta reformos strategija yra būtina tam, kad būtų sukurta nesunkiai kontroliuojama, visiems vaikams lengvai prieinama, optimaliai biudžetines lėšas naudojanti, trenerius motyvuojanti ir savireguliuojanti sistema.

Nemaža dalis miesto sporto trenerių ir vadovų kelis dešimtmečius neturėjo motyvacijos imtis permainų savo veikloje dėl vyraujančio požiūrio, jog viskuo turi rūpintis ir lėšas besąlygiškai turi skirti valstybės valdžios aparatas. Su grupe reformos šalininkų nuolat tikrinome bazes, vaikų užimtumą treniruotėse, biudžeto lėšų įsisavinimą valstybės finansuojamose sporto mokyklose ir klubuose. Rezultatai nenudžiugino. Realiai lankančių treniruotes vaikų skaičius neatitiko skaičiaus, oficialiai pateikiamo statistinėse suvestinėse, atliktas stebėjimas taip pat atskleidė, jog treniruotės vyko nereguliariai, sporto bazės tvarkomos blogai, mokymo įstaigų sporto salės neprieinamos visuomenei.

2013-ieji metai frakcijai  tapo atskaitos metais, kurie turi lemti reformos sėkmę. Teko imtis aktyvesnių veiksmų įgyvendinant kartu su savivaldybės administracija paruoštą Klaipėdos sporto sistemos reformos veiksmų planą. 

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2013 m. gegužės mėnesį patvirtino sporto šakų, finansuojamų Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėse sporto įstaigose, sąrašą. Į šį sąrašą nuo 2014-01-01 nepatenkančioms sporto šakoms siūloma pereiti į klubinę sistemą. Ne biudžetinėse įstaigose vystomas sporto šakas numatoma finansuoti sportininko krepšelio lėšomis.

2013 m. rugpjūčio mėnesio priimtu  sprendimu reorganizuojama biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto sporto centras. Tos pačios dienos posėdyje priimtas sprendimas dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto lengvosios atletikos sporto mokyklos steigimo.

2013 m. spalio mėnesį Tarybos sprendimas dėl Klaipėdos miesto pasirenkamojo vaikų ugdymo programų finansavimo iš sportininko krepšelio lėšų tapo esminiu, miesto sporto reformos įgyvendinime.

Priėmus savivaldybės tarybos sprendimą bus sudarytos sąlygos Klaipėdos mieste veikiantiems ir papildomo vaikų ugdymo programas įgyvendinantiems teikėjams (nevyriausybinėms organizacijoms) gauti savivaldybės dalinį finansavimą iš sportininko krepšelio lėšų. Bus išplėstos vaikų pasirinkimo galimybės sporto srityje, o į pasirenkamojo vaikų ugdymo veiklas bus įtraukta daugiau vaikų. Atsiras galimybė suskaičiuoti, kiek į pasirenkamojo vaikų švietimo veiklas įtraukta naujų (iki šiol veiklų nelankiusių) vaikų.

Prognozuojamas tikslingesnis biudžetinių lėšų panaudojimas. Finansavimas „eis“ paskui vaiką, o ne instituciją. Klaipėdos miesto sporto sistemos reformos 2013 metų veiksmų planas bus įgyvendintas.

Apskaičiuoto sportininko krepšelio galimi finansavimo šaltiniai: valstybės lėšos, savivaldybės lėšos, tėvų įmokos, papildomo vaikų ugdymo programų vykdytojo lėšos.  Klaipėdos miesto sporto reformos metu Kūno kultūros ir sporto plėtros programoje perskirstyta savivaldybės biudžeto lėšų suma siekia apie 1078800 Lt, kurią 2014 metais numatoma skirti sportininkų krepšeliams formuoti. Galima daryti prielaidą, kad sportininko krepšelio lėšomis nevyriausybinėse organizacijose bus finansuojama 1109 vaikai t.y. 609 vaikais daugiau.

Tikiu, kad  per sekančius metus miesto bendruomenė realiai pajus sporto reformos tikslus ir teigiamus rezultatus: siekį kuo daugiau  vaikų ir jaunimo įtraukti į sportinę veiklą, skatinti sąžiningą konkurenciją, motyvuoti visus sporto specialistus  ir trenerius dirbti skaidriai.