10 mitų apie parkavimą Klaipėdoje

1. Vietinę rinkliavą už automobilius reikia mokėti visoje Klaipėdoje

NETIESA

Vietinė rinkliava renkama tik palyginti  nedidelėse dalyse miesto teritorijos.  
Plačiau: http://www.klaipedatransport.lt/index.php?-724845526 2. Klaipėdoje apmokestinti privatūs kiemai ir teritorijos

NETIESA

Rinkliava renkama tik laisvoje valstybinėje žemėje.
Privačiose ar išsinuomotose teritorijose už automobilių statymą rinkliava nerenkama.


3. Mokėti už automobilių parkavimą reikia ir savaitgaliais,  ir naktį

NETIESA

Už parkavimą reikia mokėti tik nuo 8.00 iki 18.00  val.
Šeštadieniais ir  sekmadieniais parkavimas Klaipėdoje yra nemokamas, išskyrus Šiaurinį ir Pietinį ragus

Labai brangu turėti automobilį tiems, kurie gyvena apmokestintose zonose

NETIESA 

Čia gyvenantiems žmonėms taikomos labai didelės lengvatos: vienam butui 1 leidimas metams kainuoja 5 litus, antrasis – 250 Lt. Verslininkams taikomos tokios pat lengvatos.4. Turim nedidelį nuosavą kiemą, savos mašinos netelpa, o lengvatų neduoda…

NETIESA

Lengvatos taikomos visiems rinkliavos zonoje esantiems gyventojų būstams, nepriklausomai nuo to, ar jie turi privačius kiemus, ar neturi.5. Atvažiuos svečiai savaitei ir turės mokėti labai brangiai

NETIKSLU

Tiek svečias, tiek jūs galite įsigyti abonementą  ne tik metams, mėnesiui bet ir 10 ar penkioms dienoms.
Taip bus tikrai pigiau.
Plačiau žiūrėti: 
http://www.klaipedatransport.lt/index.php?1749015594 
Be to, pigiau mašinas parkuoti  galima „Mėlynosiose zonose“: valanda kainuoja 50 centų.6. „Zonose“ gyvenantys nenori jokių lengvatų, rinkliavų, nori patys tvarkytis savo kiemuose.

PUIKU! 

Visi žmonės ir juridiniai asmenys turi teisę išsinuomoti ar nusipirkti valstybinę žemę prie savo būstų, pastatų. Ir tuomet tvarkytis joje pagal savo norus. O savivaldybė gyventojus dargi atleis nuo žemės nuomos mokesčio.7. Tėvai gyvena apmokestintoje teritorijoje, mašinos neturi, lankau juos kas dieną – labai brangu kaskart mokėti už parkavimą

PROBLEMOS NĖRA: 

kiekvienam butui priklausys du lengvatiniai leidimai, nesvarbu, ar juose gyvenantys turi mašinas bei vairuotojo pažymėjimus.8. Valdžia renka rinkliavą už parkavimą nes yra gobši pinigų

NETIESA

Pagrindinis rinkliavos tikslas – ekonominėmis priemonėmis mažinti individualaus transporto skaičių toje miesto dalyje, kur transportas daro didžiausią žalą sveikatai.
Miesto centre oras nuolat yra užterštas kietosiomis dalelėmis.  75 procentus šios taršos – automobilių produktas.
Beje, didžioji dalis dieną į  senamiestį ir centrą suvažiuojančių automobilių yra ne iš Klaipėdos, o iš aplinkinių rajonų.9.  Už parkavimą surinktus pinigus  valdžia panaudoja „bele  kam“, pavagia

NETIESA

Kiekvienas centas už parkavimą yra griežtai apskaitomas atskiroje sąskaitoje. Rinkliavos lėšas galima panaudoti tik tam tikslui, kuriam jos renkamos – „rinkliava siekiama pagerinti miesto ekologinę būklę “ (citata iš rinkliavos nuostatų). 
Surinktos lėšos yra naudojamos individualaus transporto alternatyvoms atvykti į centrinę miesto dalį skatinti t.y. patogesnei viešojo transporto bei dviračių infrastruktūrai (viešojo transporto paviljonai, ženklinimas, patogesnis maršrutų ir tvarkaraščių tinklas) bei automobilių stovėjimo vietų centrinėjė miesto dalyje priežiūrai bei administravimui, be kurio, kaip rodo ne viena vykdyta akcija, apeliuojanti į vairuotojų sąmoningumą, sistema neveiktų. Pažymėtina, kad sistemos administravimo dalis kasmet mažėja.10.  Atvežiau sergantį vaiką į Vaikų ligoninę, palikau automobilį valandai ir buvau negailestingai nubaustas. Ir t.t.

NETIESA

Tai yra pats jautriausias klausimas. Visų pirma, Vaikų ligoninei, kaip ir visom tokio   profilio įstaigoms, yra prievolė ir teisė pasirūpinti savo klientų (šiuo atvejų pacientų) aptarnavimu ne tik priimamajame bet ir prieigose: jos turi teisę rezervuoti vietas nemokamam klientų automobilių statymui. Todėl prie visų sveikatos ir švietimo įstaigų, atsižvelgiant į jų pageidavimus, yra įrengtos nemokamo stovėjimo  vietos.Tik bėda, kad dažnai ta teise naudojamasi ne klientų, o savo darbuotojų labui.
Taip pat prie gydymo įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų, vaikų darželių, valstybinių įstaigų yra įrengti 1 arba 2 val. nemokamo stovėjimo ženklai.  
Antra, mūsų visų prievolė yra laikytis visų teisės normų, o kontrolierių – kontroliuoti, kad jų būtų laikomasi. Natūralu, kad kontrolierius, radęs automobilį be ženklų, kad už jo parkavimą yra sumokėta rinkliava, nežino, ar tai piktybinis pažeidimas, ar išimtinis atvejis. Todėl ir palieka pranešimą apie galimą tvarkos pažeidimą.
Kaip elgtis tokiais atvejais?  Radęs pranešimą apie nesumokėtą rinkliavą vairuotojas gali iki tos dienos pabaigos sumokėti vadinamą „užmaršumo mokestį“, kuris yra kelis kartus mažesnis, nei „negailestinga“ administracinė bauda.  
Trečia, jis gali kreiptis į Viešosios tvarkos skyrių, pateikdamas duomenis apie tai, kad buvo toks atvejis (skubus ligonio pristatymas į gydymo įstaigą),  ir jokios baudos nebūtų skirta. 
Ketvirta, jei net tai netenkina, yra galimybė kreiptis į Administracinių ginčų komisiją, kuri labai atidžiai ir jautriai svarsto tokias situacijas ir turi teisę visiškai atleisti nuo baudos mokėjimo. Apie tai, kad dar yra teismais ir tik jie Lietuvoje vykdo teisingumą, net nekalbam.